Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Vzory, tiskopisy Občanské právo Smlouva o postoupení pohledávky - vzor ke stažení zdarma

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307

Náklady na aktualizaci vzorů podle nového občanského zákoníku 2014 jsou velmi vysoké. V případě využití vzoru pro Vaši potřebu velmi uvítáme případný (byť i minimální) dar na účet č. 2500220711 / 2010. Dar můžete poslat i přes PLATEBNÍ BRÁNU
Předem velice děkujeme.

Smlouva o postoupení pohledávky - vzor ke stažení zdarma Email
Neděle, 27. leden 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 19366x

Smlouva o postoupení pohledávky - vzor, formulář, tiskopis zdarma ke stažení online zdarma

 

 

Smlouva o postoupení pohledávky
vzor

uzavřená podle § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany:

paní Andrea Nováková
r.č. ................................................
bytem ...........................................

a

pan Jaroslav Novák
r.č. ................................................
bytem ...........................................

dále jen „účastníci“
uzavřeli na základě vzájemné shody tuto

smlouvu o postoupení pohledávky

 

 

Článek I.

 

Podle kupní smlouvy ze dne 1.8.2008 má Andrea Nováková vůči Tomáši Holému, bytem .............. pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 25 000 Kč (slovy dvacetpěttisíc korun českých) splatnou do 31.8.2008.


 

Článek II.

 

Ke dni podpisu této smlouvy postupuje Andrea Nováková svoji výše uvedenou pohledávku Jaroslavu Novákovi.

 

 

Článek III.

 

Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.V .................................... dne ................................................................................................................................................................
Andrea Nováková ........................................................................Jaroslav Novák

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny