Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Reklamace zájezdu - vzor ke stažení zdarma

Reklamace zájezdu - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

___

___

Cestovní kancelář CK Brčál s.r.o.
Strunková 24
128 05 Brno

V Blansku dne 3.8.2007

 

Vážení,

koupili jsme si od cestovní kanceláře CK Brčál s.r.o., se sídlem Strunková 24, 128 05 Brno, IČ: 7853344 (dále jen „CK“), zájezd do Řecka, do letoviska Vasilikki a hotelu Apolon pro dvě osoby od 10.7.2007 do 28.7.2007.

Součástí zájezdu byly i dva výlety, jeden výlet na lodi po nejkrásnějších plážích a druhý výlet na ostrov Scorpio celkem v ceně 125 EUR. Tyto výlety se však nekonaly ani nám za ně nebyla poskytnuta náhrada, nabídnut náhradní termín ani vráceny peníze.

Tímto řádně a včas ve lhůtě uplatňujeme nárok na slevu z ceny zájezdu spočívající ve vrácení částky 125 EUR, kterou jsme zaplatili za výše uvedené výlety. Peníze nám vraťte do 10.8.2007 na náš účet 600800900/0300.

S pozdravem

...............................................
Jana Peterková
datum narození 2.9.1973, bytem Vranovská 22, Blansko, 138 45

...............................................
Vlastimil Peterka
datum narození 5.11.1971, bytem Vranovská 22, Blansko, 138 45

 


Informace ke vzoru:

Pokud cestovní kancelář poruší své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo občanského zákoníku musí se rekreant (oprávněná osoba) domáhat svého práva bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty se rekreant práv vyplývající z porušení cestovní smlouvy nebo občanského zákoníku již nedovolá a jejich uplatnění u soudu nebude úspěšné.
Proto doporučujeme vždy si před podpisem cestovní smlouvy a zaplacením zálohy na cenu zájezdu pečlivě přečíst cestovní smlouvu a jak je tam popsáno plnění cestovní kanceláře, zejm. ubytování, doprava, výlety, strava, atd.
Je možno se domáhat plnění, které odpovídá porušení smlouvy nebo občanského zákoníku, např. vrácení peněz za služby, které nebyly poskytnuty, slevu zájezdu, pokud Vám byly poskytnuty služby nižší kvality, než které byly dohodnuty v cestovní smlouvě, atd.