Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 22.2.2024, svátek slaví Petr, zítra Svatopluk.

Žaloba o zaplacení smluvní pokuty - vzor ke stažení zdarma

Žaloba na zaplacení smluvní pokuty - vzor, tiskopis, formulář ke stažení online zdarma

___

___ 

Okresní soud Prachatice
Pivovarská 3
383 18 Prachatice

V Prachaticích dne 21.3.2006

Žalobce: Roman Skočdopole
r.č. 795428/4123
bytem Hrdinů 47, Prachatice

Žalovaný: MUDr. Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Prachatice
r.č. 810516/8961

[žaloba na zaplacení smluvní pokuty]
žaloba na zaplacení částky ve výši 3.000,- Kč
vzor

 

Dvojmo

Přílohy: dle textu

 

I.

Žalobce s žalovaným uzavřel dle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“) dne 5.4. 2005 kupní smlouvu na dodávku zdravotnických pomůcek v celkové hodnotě ve výši 55.000,- Kč. Dodávka byla zrealizována dne 10.5.2005. Dle článku III. kupní smlouvy byl žalovaný povinen zaplatit kupní cenu do 14 dnů od vystavení faktury žalobcem; při nesplnění této povinnosti náležela žalobci dle článku V. kupní smlouvy smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení žalovaného. Žalobce vystavil žalovanému fakturu č. 456 na částku ve výši kupní ceny, tj. 50.000,- Kč, která byla žalovanému doručena dne 1.6.2005. Tato faktura byla žalovaným proplacena až 20.6.2005, jak vyplývá z výpisu z účtu žalobce ze dne 10.7.2005. Z uvedeného vyplývá, že žalovaný byl od 15.6.2005 do 20.6.2005 v prodlení, celkem tedy šest dní. Na základě těchto skutečností žalobce požaduje od žalovaného částku ve výši 6 x 500,- Kč, tj. 3.000,- Kč.

Důkaz: kupní smlouva ze dne 5.4.2005
faktura č. 456
výpis z účtu žalobce ze dne 10.7.2005

 

II.

Žalobce konstatuje, že několikrát žalovaného vyzýval k zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč, konkrétně i přípisy ze dne 15.8.2005 a 20.8.2005. Žalovaný vždy žalobci slíbil, že tuto částku uhradí, avšak ke dni podání žaloby se tak nestalo.

Důkaz: přípis žalobce ze dne 15.8.2005
přípis žalovaného ze dne 20.8.2005

 

III.

Na základě výše uvedeného žalobce navrhuje, aby nadepsaný soud vydal následující

rozsudek:

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši 3.000,- Kč a náklady soudního řízení do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku.“

Roman Skočdopole