Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Žaloba o určení otcovství - vzor ke stažení zdarma

Žaloba o určení otcovství - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___ 

 

Okresnímu soudu

v Lounech

 

Žalobkyně:     Marie Kosová, bytem Louny, Zahradní 18

Žalovaný:       Jiří Nový, bytem Louny, Krátká 6

Žaloba na určení otcovství
vzor

k nezl. Pavlu Kosovi, nar. 5. 11. 2000, a úpravu jeho výchovy a výživy

 

I.

S odpůrcem jsme se poznali na pracovišti, od vánoc 1999 jsme udržovali známost, která se od února 2000 stala intimní. Stýkali jsme se v bytě žalovaného nebo na jeho chatě. V dubnu 2000 jsem zjistila, že jsem těhotná.

Žalovaný na mě naléhal, abych zažádala o přerušení těhotenství. Když jsem to v květnu definitivně odmítla, rozešel se se mnou. Setkali jsme se ještě v prosinci 2000, kdy mi žalovaný sdělil, že se bude ženit a že má pochybnosti, jestli očekávané dítě je jeho.

Důkaz:       výslech účastníků

korespondence, kterou předložím

 

II.

Dne 5. 11. 2000 se mi narodil syn Pavel Kos. Protože v době rozhodné pro početí dítěte jsem měla sexuální styk pouze se žalovaným, je vyloučeno, že by otcem mohl být jiný muž.

Důkaz:       rodný list syna

výslech účastníků

 

III.

Žalovaný je svobodný, bezdětný. Pracuje jako řidič v ARECO, a. s., se sídlem v Lounech.

Já pobírám od téhož zaměstnavatele dávky v mateřství. Žalovaný otcovství neuznal a na výživu dítěte dosud ničím nepřispěl.

 

IV.

Navrhuji proto, aby soud po provedeném řízení vydal tento

 

rozsudek:

Určuje se, že žalovaný Jiří Nový, nar. 16. 6. 1975, syn Petra Nového a Jarmily Nové, roz. Svobodové, je otcem nezletilého Pavla Kosa, nar. 5. 11. 2000 z matky Marie Kosové.

Nezletilý se svěřuje do výchovy matky.

Žalovaný je povinen platit na výživu nezletilého částku 1000 Kč, splatnou k rukám matky, vždy do 10. dne v měsíci předem, počínaje dnem 5. 11. 2000.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení.

V Lounech 26. ledna 2001

                                                                                                                                                       Marie Kosová