Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Žaloba o odstupné - vzor ke stažení

Žaloba o uložení povinnosti zaplatit odstupné - formulář ke stažení zdarma

 

 

Žaloba o uložení povinnosti zaplatit odstupné
vstupOkresnímu soudu
v Plzni
... adresa ...

Žalobce: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

Žalovaný: (u fyzických osob jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, u osob právnických obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ)

o uložení povinnosti zaplatit odstupnéI.

Žalobce a žalovaný si sjednali dohodu o skončení pracovního poměru ke dni 8.ledna 2000. Současně v dohodě uvedli jako důvod organizační změny u  žalovaného.

Důkaz: dohodu o skončení pracovního poměru ze dne 8.ledna 2000, se připojuje
výslechem účastníků


II.

Na základě této dohody požádal žalobce o poskytnutí odstupného podle § 60a ZP v rozsahu dvojnásobku průměrného výdělku v částce 16.000 Kč. Žalovaný však zaplacení odmítá a tvrdí, že na výplatu odstupného není nárok, když pracovní poměr neskončil výpovědí danou zaměstnavatelem podle ustanovení § 46 odst.1 písm.a/ až c/ ZP.

Důkaz: vyjádření žalovaného ze dne 11.června 2001, se připojuje


III.

Toto tvrzení není správné, neboť odstupné přísluší i v případě, že k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou z organizačních důvodů. Navrhuji proto vydání tohoto

r o z s u d k u :

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 16.000 Kč a nahradit náklady řízení v  částce 640 Kč, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.V ....................., dne ............

..............................................
podpis