Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Žaloba o náhrady škody způsobené neudržovaným chodníkem - vzor zdarma

Žaloba o náhrady škody způsobené neudržovaným chodníkem (resp. závadou ve schůdnosti chodníku) - vzor zdarma ke stažení

___ 

___ 

Okresnímu soudu

v Lounech

Dvojmo

Žalobce:                Jan Kos, r. č. 580224/0668, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Areco, a.s., IČ: 58 64 72 50, se sídlem v Lounech, Krátká 6

o 1250 Kč s příslušenstvím

 

I.

Dne 15. listopadu 2000 přibližně v 9.00 hodin jsem uklouzl a upadl na zledovatělém neposypaném chodníku před prodejnou žalovaného v Krátké ulici v Lounech. Dům, v němž se prodejna nachází, je ve vlastnictví žalovaného. Při pádu jsem si zlomil pravou ruku. Na místě byl přítomen vedoucí uvedené prodejny Antonín Kovařík, který dal okamžitě pokyn jedné z prodavaček, aby chodník posypala.

V důsledku úrazu jsem byl od 15. listopadu do 8. prosince 2000 v pracovní neschopnosti. Na nemocenských dávkách mi bylo za tuto dobu vyplaceno 2412 Kč. Mzda za tutéž dobu by činila 2912 Kč čistého. Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti tedy činí 500 Kč.

MUDr. Jaroslav Pavlis z chirurgického oddělení Lounské nemocnice ohodnotil bolesti spojené s úrazem a léčením padesáti body, což činí 1500 Kč.

Důkaz:       výslech žalobce

výslech svědka Antonína Kovaříka, vedoucího prodejny

potvrzení účtárny Cementáren Beroun, kde je žalobce zaměstnán

lékařský posudek MUDr. Jaroslava Pavlise

 

II.

Žalovaný jako vlastník domu, k němuž přiléhá chodník, na kterém jsem upadl, porušil svoji povinnost chodník při náledí včas posypat. V důsledku toho mně vznikla škoda na zdraví v uvedené výši.

O zaplacení náhrady škody jsem žalovanou společnost požádal dne 13. prosince 2000. Do dnešního dne mi škodu neuhradila.

Důkaz:       výslech žalobce

zápis sepsaný pracovnicí žalované společnosti dne 13. prosince 2000

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 2000 Kč s 10% úroky z prodlení od 15. prosince 2000 do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Berouně dne 10. ledna 2001

                                                                                                                                                             Jan Kos