Dobré dopoledne, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Žaloba o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem - vzor

Žaloba o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem - vzor, formulář, tiskopis ke stažení online zdarma

___ 

___ 

Náhrada škody způsobená nesprávným
úředním postupem vzor


Okresnímu soudu

v Lounech

Dvojmo

Žalobce:                Petr Nový, r. č. 640709/161, bytem Louny, Krátká 6

Žalovaný:       Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha 2, Vyšehradská 16

o 8000 Kč s příslušenstvím

 

 

I.

Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Lounech ze dne 25. září 2000 č.j. E 1297/2000-8 prováděla pracovnice okresního soudu dne 30. listopadu 2000 výkon rozhodnutí vyklizením mých věcí z bytu v Palackého 287 do místnosti v domě č. 1568 v Mařákově ulici v Lounech, kde byly uskladněny do 20. prosince 2000, kdy jsem si je odvezl.

Do uvedené místnosti zatékalo. Voda značně poškodila moji obývací stěnu „Radikál“, kterou jsem koupil dne 12. června 1998 za 25 000 Kč. Stěna se na několika místech rozklížila a došlo též k poškození laku. Cena stěny se tím podle mého odhadu snížila o 8000 Kč.

 

Důkaz:       výslech žalobce

spis Okresního soudu v Lounech sp. zn. E 1297/2000

doklady o zakoupení stěny „Radikál“

výslech svědka Ivana Ptáčka, bytem Louny, Palackého 287 (byl přítomen stěhování dne 30. listopadu 2000 i 20. prosince 2000)

 

 

II.

Nevhodným uskladněním vyklizené věci, tedy nesprávným postupem pracovníků Okresního soudu v Lounech při výkonu rozhodnutí vyklizením, mi byla způsobena škoda ve výši 8000 Kč.

Doporučeným dopisem ze dne 21. prosince 2000 jsem požádal Ministerstvo spravedlnosti ČR o náhradu uvedené škody. Můj požadavek byl však odmítnut.

Důkaz:       výslech žalobce

opis doporučeného dopisu ze dne 21. prosince 2000 s podacím lístkem

dopis Ministerstva spravedlnosti ČR z 3. ledna 2001

 

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 8000 Kč s 10% úroky z prodlení od 28. prosince 2000 do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

V Lounech dne 10. ledna 2001

 

......................................................
podpis

                                                                                                                                                           Petr Nový