Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Žaloba o náhradu škody způsobené provozní činností - vzor zdarma

Žaloba o náhradu škody způsobené provozní činností - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení

___ 

___ 

Okresnímu soudu

v Lounech

Dvojmo

Žalobce:                Petr Nový, r. č. 640709/161, bytem Louny, Krátká 6

Žalovaný:       Areco, a.s., IČ: 58 64 72 50, se sídlem v Lounech, Slezská 14

o 4000 Kč s příslušenstvím

 

I.

Jsem vlastníkem domu č. p. 6 v Krátké ulici v Lounech a související zahrady č. parcelní 827 o výměře 4000 m2. Na zahradě pěstuji zeleninu pro potřebu rodiny i na prodej.

Žalovaná společnost má v sousedství mého domu na adrese shora továrnu na výrobu pracích prostředků.

Důkaz:       výpis z listu vlastnictví č. 28 Katastrálního úřadu v Lounech pro katastrální území Louny

výslech účastníků

výpis z obchodního rejstříku ohledně žalované společnosti

 

II.

Dne 10. května 2000 došlo při výrobní činnosti v továrně žalovaného k úniku prášku, jehož složení neznám, do ovzduší.

Prášek pokryl mimo jiné moji zahradu a zničil vzrostlý salát a ředkvičky v ceně 4000 Kč (600 kusů raného salátu po 5 Kč a 1000 kusů ředkviček po 1 Kč).

Důkaz:       výslech účastníků

výslech svědka Františka Hrudky, bytem Louny, Krátká 7

 

III.

Z výše popsaného vyplývá, že mi žalovaný způsobil chemickým vlivem svého provozu, a tedy provozní činností škodu ve výši 4000 Kč.

Dopisem z 11. května 2000 jsem žalovaného vyzval, aby mi škodu 4000 Kč nahradil. On však odmítl.

Důkaz:       výslech účastníků

vzájemná korespondence účastníků

 

IV.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

rozsudku:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 4000 Kč s úroky z prodlení, a to 10 % od 14. května 2000 do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Lounech dne 10. ledna 2001

                                                                                                                                                           Petr Nový