Dobrý podvečer, dnes je úterý 21.5.2024, svátek slaví Monika, zítra Emil.

Žaloba o náhradu škody způsobené porušením právní povinnosti - vzor zdarma

Žaloba o náhradu škody způsobené  porušením právní povinnosti - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení

___ 

___ 

Okresnímu soudu

v Lounech

Dvojmo

Žalobce:                Jan Kos, r. č. 580224/0668, bytem Beroun, Slezská 14,

Žalovaný:       Petr Nový, r. č. 640709/161, bytem Louny, Krátká 6,

                                      t. č. ve výkonu trestu v NVÚ MS Plzeň

o 2750,– Kč s příslušenstvím

 

I.

Žalovaný se v noci z 2. na 3. září 2000 vloupal do mé chaty č. 56 v Kolči, okres Louny. Zničil zámek dveří do chaty a odcizil radiomagnetofon Start, který pak, jak sám uvedl v trestním řízení, rozbil a někde zahodil.

Pro uvedené jednání a další trestnou činnost byl žalovaný odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Lounech z 22. listopadu 2000 čj. 1T 198/2000-147, který nabyl právní moci dnem 15. prosince 2000.

Žalovaný mi způsobil škodu ve výši 2750,– Kč. Radiomagnetofon stál nový 3000,– Kč, byl přibližně 1 rok starý, nepoškozený, takže jeho cena v době vzniku škody byla 2500,– Kč. 250,– Kč jsem zaplatil za nový zámek do dveří, neboť zničený zámek bylo nutno vyměnit.

S nárokem na náhradu škody jsem se dne 25. října 2000 v přítomnosti žalovaného připojil k trestnímu řízení, byl jsem však citovaným trestním rozsudkem odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.

Důkaz:       výslech účastníků

spis Okresního soudu v Lounech sp. zn. 1 T 198/2000

pokladní blok na radiomagnetofon

pokladní blok na zámek

 

II.

Žalovaný mi tedy porušením právní povinnosti, pro které byl trestně odsouzen, způsobil škodu. Je proto povinen ji uhradit, což do dnešního dne přes mé opětovné žádosti neučinil.

Důkaz:       jako shora

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 2750,– Kč s úroky z prodlení, a to 10 % od 27. října 2000 do zaplacení, a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Berouně dne 10. ledna 2001

                                                                                                                                                             Jan Kos