Příjemnou noc, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Uplatnění práva na náhradu škody na odložené věci - vzor zdarma

Uplatnění práva na náhradu škody na odložené věci - vzor (formulář, tiskopis) zdarma ke stažení

Uplatnění práva na náhradu škody způsobené na odložené věci - vzor zdarma

___ 

Okresnímu soudu

v Lounech

Dvojmo

Žalobce:                Jan Kos, r. č. 580224/0668, bytem Beroun, Slezská 14

Žalovaný:       Petr Nový, r. č. 640709/161, bytem Louny, Krátká 6

o 12 000 Kč s příslušenstvím

 

I.

Jsem vlastníkem osobního automobilu Škoda 25 L BE 36-16. Dne 10. října 2000 jsem tento automobil půjčil žalovanému, který při jím zaviněné dopravní nehodě způsobil Antonínu Kovaříkovi škodu na jeho vozidle ve výši 12 000 Kč. Antonín Kovařík požádal o náhradu škody mě, a já jsem mu částku 12 000 Kč dne 27. října 2000 zaplatil.

Důkaz:       výslech účastníků

výslech svědka Antonína Kovaříka, bytem Beroun, Jeronýmova 117

 

II.

Antonínu Kovaříkovi jsem nahradil škodu, za kterou podle § 427 a § 431 obč. zák. odpovídám jako provozovatel automobilu, jehož provozem byla způsobena. Škoda však byla způsobena současně zaviněním žalovaného, proto mám proti němu postih. Dne 6. listopadu 2000 jsem žalovaného o zaplacení částky 12 000 Kč požádal, avšak bezvýsledně.

Důkaz:       jako shora

 

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto

 

rozsudku:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 12 000 Kč s 10% úroky z prodlení od 8. listopadu 2000 do zaplacení a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

V Berouně dne 10. ledna 2001

                                                                                                                                                             Jan Kos