Dobré dopoledne, dnes je středa 24.7.2024, svátek slaví Kristýna, zítra Jakub.

Odstoupení od kupní smlouvy, zboží nemá propagované vlastnosti - vzor

Odstoupení od kupní smlouvy pro rozpor s kupní smlouvou pro nesoulad skutečných a propagovaných vlastností - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu že
zboží nemá propagované vlastnostiMoje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení prodávajícího (či název firmy)

IČ prodávajícího

Ulice prodávajícího

PSČ a adresa prodávajícíhoPraha, 1. června 2010

Odstoupení od smlouvy

Vážení,

odstupuji od smlouvy o koupi batohu Gemuil, Interhora Brzňák 400, protože po týdenním nošení v Krkonoších praskla hlavní spona. Výslovně jste na svých letácích uváděli, že tento batoh vydrží vše na světě, ve všech nadmořských výškách, že je mrazu i ohnivzdorný, že je lehký jako pírko a přitom tvrdý jako diamant. Podle informací uvedených na letáku je batoh vyroben z materiálů určených pro extrémní zátěž.

Zaměstnanci Vaší prodejny mi sdělili, že je oprava batohu nemožná. Vzhledem k tomu, že vlastnosti batohu neodpovídají popisu v letáku, uplatňuji rozpor s kupní smlouvou a odstupuji v souladu s § 616 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, od kupní smlouvy. Žádám o vrácení peněz na mou adresu nebo na účet č. .............., a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení odstoupení.

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:
Kopie kupního dokladu
Kopie letáku
Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí věc a následně se ukáže, že při převzetí měla věc jiné vlastnosti, než prodávající uváděl. Jedná se o tzv. rozpor s kupní smlouvou. Rozporem s kupní smlouvou je podle zákona skutečnost, že věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Rozporem s kupní smlouvou dále může být, že věc neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Jak tento vzor využít?

Rozpor s kupní smlouvou uplatněte u prodáva­jícího. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Tento vzor využijte tehdy, jestliže se rozhodnete využít svého práva a odstoupit od kupní smlouvy.

Upozornění

Pokud se rozpor objeví do 6 měsíců od převzetí věci, má se za to, že existoval již při převzetí, leda by se prokázal opak, například znalec by se tak vyjádřil, anebo by tomu odporovala zjevná povaha věci, například by kupující sotva kupoval mrtvé akvarijní rybičky.
Vzhledem k tomu, že uplatnění rozporu s kupní smlouvou je podle zákona reklamačním řízením, musí být vyřízeno nejpozději do 30 kalendářních dní, a to včetně vrácení zaplacených částek.
Kupující vždy s odstoupením od smlouvy musí vrátit zakoupené zboží včetně příslušenství.


Důležité zákony a dokumenty

Zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb. (§ 19)
Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. (§ 616)

Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.
Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.
Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.