Dobré odpoledne, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Odstoupení od kupní smlouvy pro přetočený tachometr - vzor ke stažení

Odstoupení od kupní smlouvy pro přetočený tachometr - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online
___
___Odstoupení od kupní smlouvy
pro přetočený tachometr


Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

Jméno a příjmení prodávajícího

IČ prodávajícího

Ulice prodávajícího

PSČ a adresa prodávajícíhoPraha, 1. června 2010

Odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

minulý týden jsem ve Vašem bazaru koupil ojetý vůz značky Auto Mobil 1,2 L, rok výroby 2003, VIN ABCD123456789EFG (viz Kopie kupní smlouvy). Součástí smlouvy bylo prohlášení, že vozidlo má najeto 100 785 kilometrů. Prohlídkou vozidla u známého, automechanika, jsem zjistil, že vozidlo má najeto o 70 tisíc kilometrů více. Jde o podstatný rozdíl ve vlastnostech vozidla.

Pro shora uvedený rozpor s kupní smlouvou, který je neodstranitelný opravou, odstupuji v souladu s § 616 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, od kupní smlouvy. Žádám Vás o vrácení peněz na mou adresu nebo na účet č. ...................... Samozřejmě jsem připraven Vám auto přivézt ve sjednaném termínu.

Zároveň se v souladu s § 40a ve spojení s § 55 občanského zákoníku dovolávám neplatnosti článku 8 kupní smlouvy, podle něhož prodávající neodpovídá za nesoulad uvedeného stavu tachometru se skutečností, neboť toto ujednání omezující Vaši zákonnou odpovědnost pokládám za nepřiměřené.S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)Přílohy:

Prohlášení znalce

Kopie kupní smlouvy
Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel koupí vozidlo u podnikatele a stav na tachometru neodpovídá realitě. Může přitom jít o auto nové nebo použité. V případě nákupu vozidla u podnikatelských prodejců bývá zpravidla smlouva obchodní a jsou v ní vyjádřeny různé záruky. Co se týče počtu najetých kilometrů a stavu tachometru, bývá však ve smlouvách uvedeno, že za rozdíl mezi realitou a stavem tachometru prodejce neodpovídá. Toto ustanovení je však z hlediska zákona neplatné.

Jak tento vzor využít?

Pokud kupující zjistí případ, který tento vzor řeší, má zásadně možnost na prodávajícím požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Posledně uvedený postup kupující většinou využívají tehdy, pokud si vymínili, že chtějí, aby auto bylo nové nebo mělo najeto podstatně méně kilometrů, tedy bylo vyšší životnosti, než ve skutečnosti je. Odstoupení od smlouvy musí mít stejnou formu jako smlouva, tedy může být i ústní, doporučujeme však formu písemnou. S odstoupením musí mít prodávající možnost se seznámit.

Upozornění

Pokud by prodávající namítal, že kupující nemohl odstoupit, protože se jednalo o obchodní kupní smlouvu, může se spotřebitel bránit vzhledem k tomu, že pro spotřebitele platí výhodnější režim občanskoprávní, protože směřuje k jeho ochraně v daném případě více než obchodní. Tato přednost je dána zákonem.

Odstoupení musí obsahovat vedle projevu odstoupení i vytčení závady, pro niž se odstupuje, v daném případě rozpor mezi realitou a ujištěním, že automobil má najeto méně kilometrů

Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který nepodléhá souhlasu prodávajícího, odstoupením se smlouva od počátku ruší, účastníci si mají vzájemně vrátit to, co si poskytli (záloha apod.).

Pokud se rozpor objeví do 6 měsíců od převzetí věci, má se za to, že existoval již při převzetí, leda by se prokázal opak, například znalec by se tak vyjádřil, anebo by tomu odporovala zjevná povaha věci.

Často se spotřebitel může setkat s tím, že autobazar je pouze zprostředkovatelem koupě vozu a prodávajícím je osoba, jež není podnikatelem. V těchto případech nelze níže uvedený vzor použít, neboť se nejedná o spotřebitelskou kupní smlouvu.

Důležité zákony a dokumenty

Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb., (§ 48, § 597, § 612 a následující)
Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. (§ 262)


Obecná doporučení

Před využitím tohoto vzoru je nutné si ověřit zejména podle výše uvedených podmínek, zda je vzor vhodný pro konkrétní situaci. Text vzoru je potřeba upravit podle skutečného případu. Výsledný text je nutné vždy vlastnoručně podepsat. Doporučujeme ho vytisknout ve dvou kopiích – jednu pro adresáta a druhou pro spotřebitele k uložení do složky sporu.

Dopis je žádoucí zasílat doporučeně, nejlépe s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii. V případě přikládání různých dokladů k dopisu je doporučujeme zasílat v kopii (v případě nutnosti ověřené) a originál si ponechat. Názvy příloh, včetně jejich dat (jsou-li datované), doporučujeme v dopisu uvést.

Tento vzor nemůže nahradit odbornou právní konzultaci. Není-li si spotřebitel jist ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme, aby oslovil advokáta. Pro spotřebitele znalé svých práv a podmínek jejich uplatňování však může napomoci k jejich účinnému prosazení.