Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Zdraví, životní styl Afázie, dysartrie, koktavost, breptavost - příznaky, projevy a léčba

Sponzorované odkazy:

 • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Afázie, dysartrie, koktavost, breptavost - příznaky, projevy a léčba Email
Úterý, 30. srpen 2011 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 7704x

afazie-dysartrie-koktavost-breptavost-priznaky-projevy-lecba-definicePoruchy řeči nejsou zdaleka problémem malých dětí. I mnoho dospělých řeší problémy s koktáním, špatnou výslovností a dalšími vadami. Přitom i v dospělosti vám může pomoci logoped. Vady řeči se u dospělých vyskytují především ze dvou důvodů. Jedním Z nich je nedůslednost rodičů v dětství, kdy se zanedbají různé řečové odchylky a rodiče si myslí, že se artikulace sama zlepší časem.

___
___


Druhým z nich je porucha řeči v důsledku úrazu, mozkové mrtvice, nemoci apod. Tyto vady jsou samozřejmě závažnější a patří do péče nejen logopeda, ale i neurologa a foniatra,


Na logopedii co nejdříve

Přístup logopeda k dospělým pacientům se samozřejmě liší od postupů používaných u dětí. Důležité je s pacientem jednat na úrovni a vzhledem k věku používat i přiměřené logopedické pomůcky. Pro úspěšnou léčbu je třeba také přijít co nejdříve a nestydět se. Čím dříve se problém začne řešit, tím větší je šance na úspěch.


Platí logopeda zdravotní pojišťovna?

Většina klinických logopedů a také specializované kliniky na poruchy řeči mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Jejich péči tedy můžeete čerpat na účet zdravotní pojišťovny. Přímo se hradí jen nadstandartní služby jako jsou např. některé pomůcky.
AFÁZIE

Definice a příčina afázie

Potíže s výslovností a rozuměním řeči. Postihuje především dospělé a může vzniknout následkem poškození mozku v důsledku jiné poruchy.

Vzniká po cévní mozkové příhodě, nádorech a poranění mozku, zánětech mozku a jeho blan.


Příznaky, projevy afázie

 • ztrátou naučené schopnosti hovořit;
 • poruchou porozumění řeči (člověk nechápe význam slov);
 • poruchou tvorby slova vět, které jsou potřebné pro vyjádření myšlenky;
 • narušenou schopností čtení i psaní.

Léčba afázie

Terapie závisí na tom, která složka řeči je nejvíce postižena. Pokud pacient špatně vyslovuje, cvičí se převážně výslovnost.
Je-li zasaženo porozumění řeči, nácvik se zaměřuje na vybavení si pojmů. Nácvik probíhá po krátkých časových intervalech, několikrát denně.PORUCHY HLASU

Poruchy hlasu jsou dvojího druhu. Organické poruchy hlasu jsou způsobené např. nedomykavostí hlasivek, vrozenými vadami či anomáliemi.


Příznaky, projevy poruch hlasu

pocit hlasové únavy
chrapotem trvajícím déle než tři týdny ztrátou hlasu

Léčba poruch hlasu

Správným užívaním hlasových technik, fonačním cvičením, poučením o hlasové hygieně a nepřetěžování hlasu.

DYSARTRIE

Vzniká na základě poškození centrální nervové soustavy, kdy dojde k narušení celkové artikulace. Neprojevuje se pouze  problematickým vyslovováním jednotlivých hlásek, ale také v oblasti dýchání, tvorby hlasu a rytmu řeči. I když jde o poruchu typickou především pro děti, může se vyskytovat i v pozdějším věku, a to jako následek úrazu hlavy, nádorů a různých cévních mozkových onemocnění.


Dysartrie - příznaky, projevy

 • ochablostí až neschopností ovládat čelist;
 • oslabením artikulační obratnosti rtů, jazyka, tváří;
 • poruchami mimického svalstva;
 • narušením tvorby hlasu a zhoršenou srozumitelností řeči.

Léčba dysartrie

Terapie je poměrně složitá, logoped se snaží o usnadnění výslovnosti např. pomocí relaxačních cvičení a oromotoriky, dále o zmírnění napětí s využitím speciálních pomůcek (např. pomůcky ke stravování), posiluje se jazyk.

KOKTAVOST

Definice

Koktavost můžeme charakterizovat jako poruchu plynulosti řeči. Vyskytuje se jak u dospělých pacientů, tak u dětí. Jde o jeden z nejtěžších a nejnápadnějších druhů narušené komunikační schopnosti. Co se týče příčin vzniku koktavosti, ať už u dětí nebo dospělých, existuje stále celá řada různých názorů. Nejčastěji se uvádějí genetické příčiny s následnou psychickou zátěží, jsou pozorovány i specifické osobnostní rysy - člověk má sníženou odolnost vůči neurotizujícím vlivům z okolí.


Koktavost - příznaky, projevy

Projevuje se:
 • mnohočetným opakováním částí slov, první hlásky či slabiky;
 • pozorovatelným napětím ve tváři, na svalstvu krku;
 • strachem z mluveného projevu;
 • neobvyklým počtem pomlk při mluvení;
 • tiky, různými pohyby rukou, nohou, celého těla při řeči.

Léčba koktavosti

Terapeut cvičí s pacientem dechová, fonační cvičení, vhodné jsou rovněž psychoterapie a fyzická cvičení.BREPTAVOST

Příznaky, projevy braptavosti

Breptavost se projevuje rychlým tempem řeči, jež je často nesrozumitelná.

Léčba breptavosti

Nacvičuje se zpomalení tempa řeči, rytmizace a vhodná jsou i relaxační cvičení. Šance na úspěch Vady řečí lze léčit v podstatě v každém věku, ale mnohdy je úspěšnost u dospělých dokonce větší než u dětí. "Dospělý je k léčení a .cvičeni' zpravidla lépe motivovaný, protože ví a chápe, že to dělá .jen pro sebe '. Je třeba si také uvědomit, že vady řeči významně zasahují do života člověka, a to ve všech sociálních oblastech. Nejde tedy o banální problém, nad kterým se stačí pousmát. Pokud vás tedy trápí třeba jen vyslovování sykavek nebo tzv. ráčkování, neváhejte a za odborníkem zajděte. I v dospělém věku totiž máte velkou šanci na úspěch.

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny