Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 30.11.2023, svátek slaví Ondřej, zítra Iva.

Pyrolitické čistění a spalování, pyrolýza - princip, vysvětlení, informace

co_je_to_pyrolyza.jpgPyrolýza je slovo řeckého původu, složenina slov Pýr - oheň a Lysis - rozpuštění, tedy něco jako rozpouštění či rozložení v ohni. To ale není přesné, protože nejde o spalování, ale o proces při kterém se za vysokých teplot rozkládají organické materiály na jednodušší chemické řetězce a tuhý zbytek bez hoření.

 

___

pyrolyza_pyrolyticke_cisteni_spalovani_1.jpg

pyrolyza_pyrolyticke_cisteni_spalovani_1.jpg - pyrolyza_pyrolyticke_cisteni_spalovani_1.jpg
Při zvyšování teplot do 200°C se nejprve vypaří voda a v oblasti 200 až 500°C se organické látky štěpí na jednodušší plynné nebo kapalné řetězce a tuhý uhlík. Při teplotách 500 až 1200°C probíhá další tvorba plynů a další rozklad látek ze kterých vznikaji stabilní jednoduché plyny.

U domácích spotřebičů se s tímto termínem setkáte v souvislosti s čištěním pečících trub při teplotách až 500°C. Zjednodušeně řečeno při pyrolýze se ze zbytků potravin nejprve odpaří voda a poté zuhelnatí. Po jejím ukončení je můžete lehce otřít nebo oprášit z nepřilnavého povrchu trouby.


Proces pyrolýzy je spouštěn speciálním programem, který zpravidla také z bezpečnostních důvodů uzamkne dvířka trouby po dobu, kdy vnitřní teploty dosahují nebezpečných hodnot. Pro zvýšení komfortu se můžete často setkat s doplněním o katalyzátor, který odstraní nepříjemné zápachy vzniklé při tomto procesu. Pyrolýzu skrývají také názvy Thermoclean nebo Pyroluxe.

pyrolyza_pyrolyticke_cisteni_spalovani_2.jpg

pyrolyza_pyrolyticke_cisteni_spalovani_2.jpg - pyrolyza_pyrolyticke_cisteni_spalovani_2.jpg
Oblast domácích spotřebičů je spíše okrajovým využitím procesu pyrolýzy. Využívá se především při ekologicky šetrném odstraňování odpadů, čistění kovového odpadu před dalším zpracováním nebo při výrobě některých plynů a olejů. Další využití je v pyrolýzní plynové chromatografii.

 
Moderní je využití při zpracování biomasy na vysoce výhřevné plynné, tekuté i pevné látky. Prolýzu využívají také nejnovější kotle pro dokonalé spalování dřevní hmoty a pelet.