Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 30.11.2023, svátek slaví Ondřej, zítra Iva.

Bezpečné uchování zbraní dle zákona - trezory na zbraně - informace, pravidla

Jste držitelem zbraně? Přemýšlíte jak zabezpečit zbraň proti odcizení a zneužití? Kam ji dát? Do skříně? Na půdu? Pod vanu? Nebo jinam? Musíte se však řídit zákonem č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivech. Tento zákon specifikuje podmínky pro bezpečné uchování zbraní. 

___

___

Podmínky pro jejich bezpečné uschování zbraní - informace

  • Zbraně v počtu do 2 kusu nebo střelivo v poctu do 500 nábojů je povinen držitel zbraně vhodné zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
  • Zbraně v počtu do 10 kusu nebo střelivo v poctu do 10 000 ks nábojů se zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
  • Více než 10 ks přechovávaných zbraní nebo více než 10 000 ks nábojů se zabezpečuje v: o uzamykatelném skříňovém trezoru, pokud splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem nebo o uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním Předpisem.
  • Více než 20 ks přechovávaných zbraní nebo více než 20 000 ks střeliva zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním Předpisem.

 

Dle Nařízení vlády č. 338/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů (347/2003 Sb.) O technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva se za technicky způsobilé pro účely
zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považují:

  • Uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300.
  • Uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezoru bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1.
  • Uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen "zvláštní objekt"). Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezoru bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1 nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky.