Dobrý večer, dnes je pátek 12.7.2024, svátek slaví Bořek, zítra Markéta.

Soudní poplatky - kolik a za co zaplatíme u soudu

poplatek_poplatky_u_soudu_vyse.jpgChystáte se k soudu a ptáte se na kolik vás přijdou soudní poplatky? Zajímá vás jaké jsou nejobvyklejší částky složené na účet soudu a jakým způsobem je můžete uhradit?

 

___
___

Návrh na zahájení soudního řízení

Jsou to hlavně poplatky za řízení. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 15.000 Kč, zaplatíte 600 Kč. Je-li částka peněžitého plnění více než 15.000 Kč, musíte zaplatit 4% z této částky. Není-li předmětem řízení peněžité plnění, zaplatíte za každou nemovitost 3000 Kč, za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku 10.000 Kč, v ostatních případech zpravidla 1000 Kč.

 

Poplatek za návrh na předběžné opatření

Za návrh na vydání předběžného opatření činí soudní poplatek 500 Kč. Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění menželů (dříve bezpodílové spoluvlastnictví manželů) nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se platí 1000 Kč, za návrh na zahájení řízení o určení výživného 300 Kč (tato položka se ale za určitých okolností může zvýšit). 

 

Smírčí řízení, výmaz a zápis podnikatele do obchodního rejstříku

Například za návrh na smírčí řízení se poplatek nevybírá. Poplatky za řízení ve věcech obchodních jsou zpravidla poněkud vyšší než v tradičních občanskoprávních vztazích.

Za právní zápis podnikatele do obchodního rejstříku se např. platí soudní poplatek 5000 Kč.
Za výmaz podnikatele 3000 Kč, za změny nebo doplnění zápisu u podnikatele 1000 Kč. 

 

Odvolání proti rozhodnutí soudu

Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé se částky liší podle předmětu odvolacího řízení. Jde-li o peněžité plnění do částky 15.000 Kč včetně, soudní poplatek činí 600 Kč, poté se zvyšuje opět na 4%. Také u nepeněžitých plnění jsou u odvolacího řízení sazby stejné jako u návrhu na zahájení občanského soudního řízení. 

 

Poplatek za vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie

Za vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie listin, protokolů, příoh, záznamů, rejstříků, evidencí, knih a jiných částí spisů vedených soudem včetně pořízených výpisů z nich v jazyce českém nebo slovenském (bez ověření) se platí za každou i započatou stránku 50 Kč, s ověřením o 20 Kč více. 

 

Ověření listiny nebo podpisu

Za ověření listiny se vybírá poplatek 20 Kč (jde-li o český nebo slovenský jazyk), 50 Kč (jde-li o cizí jazyk).
Ověření podpisu
na listině nebo jejím stejnopisu vás za každý podpis přijde na 30 Kč.