Dobrý podvečer, dnes je pátek 1.3.2024, svátek slaví Bedřich, zítra Anežka.

Je možná osobní návštěva u soudce? Soudní kancelář a styk s veřejností.

navsteva_u_soudce_v_budove_soudu_styk_s_verejnosti_soudni_kancelar_oddeleni_jednatelna_sin.jpegStránka odpovídá na otázky, zda je vhodné navštívit soudce v průběhu soudního řízení, s kým soud řeší styk s veřejností a na závěr informuje o tom, kdo řeší průtahy v řízení nebo nevhodné chování soudůc a ostatních zaměstnanců soudu, zmiňuje jak projevit nespokojenost s rozhodovací činností soudců.

 

___

Návštěva soudce v průběhu soudního řízení

Možná by bylo lepší nejdříve uvést, za kým jít nemůžete. Je zcela nevhodné, abyste se v průběhu soudního řízení pokoušeli o příijetí u soudce, který vás soudí. Ten vás sice může přijmout, ale většinou to odmítne s odůvodněním, že se stranami se soudce baví jen v jednací síni.

Tuto zdánlivě nepochopitelnou odměřenost možná pochopíte, když si představíte, že by soudce jednal ve své kanceláři o probíhající kauze s protistranou bez vaší přítomnosti. Jistě by vám to vadilo a měli byste pocit, že byla porušena zásada "rovnost zbraní." 

 

Podatelna, soudní síň a soudní kancelář (oddělení) - místa kde se pracovníci soudu stýkají s veřejností

U soudu jsou pracoviště, která jsou přímo určena pro styk s veřejností. Především je to podatelna, jednací síň a soudní kancelář (oddělení). Nepleťe si to se soudcovou kanceláří, to je zásadní rozdíl. V soudní kanceláři jsou spisy připravené k nahlédnutí, vedoucí, které vám podají informace o řízení, v kanceláři soudce je osoba, která řízení vede a bavit se s vámi mimo jednací síň příliš nebude. 

 

Dále styk s veřejností zprostředkovávají předsedové a místopředsedové soudu

Mezi osoby, které mají povinnost stýkat se s veřejností, patří předsedové a místopředsedové soudů. Na ty se můžete obracet píésemně i ústně, pokud si budete stěžovat na průtahy v řízení nebo na nevhodné chování soudců a ostatních zaměstnanců soudů.

Nelze si stěžovat na rozhodovací činnost soudců. Do té nemůže předseda soudu (ale ani ministr, prezident nebo třeba generální tajemník OSN) v žádném případě zasahovat. Rozhodnutí posuzuijí jen instančně vyšší soudy na základy opravných prostředků.