Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Vypracované otázky, témata k absolutoriu, zkoušce - obor diplomovaná všeobecná sestra

vypracovane_otazky_temata_k_absolutoriu_zkousce_obor_diplomovana_vseobecna_sestra.jpgStránka obsahuje vypracované otázky z ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech, psychologie pro studijníá obor diplomovaná všeobecná zdravotní sestra. Stránka obsahuje témata a v závěru soubor rar s komprimovanými Word soubory.
___
___

1. Interakční ošetřovatelské modely-Peplau H., Orlando J.


    Ošetřovatelský proces u nemocného s ischemickou chorobou srdeční

-         ICHS – klasifikace NYHA

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného po  PTCA

    Psychologická problematika hospitalizace
 

2. Profese sestry-funkce a úkoly sestry v ošetřovatelství 21. století


    Ošetřovatelský proces u nemocného se srdečním selháním

-         selhání srdce – akutní, chronické, pravostranné, levostranné

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s chronickým selháním srdce

    Osobnost sestry, předpoklady pro úspěšnou identifikaci s rolí sestry
 

3. Zdraví a ošetřovatelství, politické a ekonomické podmínky a principy (modely zdraví,    


    HFA, nové trendy ošetřovatelství)

    Ošetřovatelský proces u nemocných s chorobami žil                            

-         choroby žil (varixy, tromboflebitis, flebotrombosis)

-          zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s hlubokou žilní trombozou

Kategorie nemocných z psychologického a sociálního hlediska
 

4. Ošetřovatelský proces jako metoda péče o klienty


    Ošetřovatelský proces u nemocného s diagnózou diabetes mellitus a jeho komplikacemi

-         diabetes mellitus a jeho komplikace

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s diagnózou diabetes mellitus a jeho komplikacemi

Iatrogenie a sorrorigenie ve zdravotnické praxi
 

5. Potřeby a jejich význam v ošetřovatelství


    Ošetřovatelský proces u nemocného s chorobami štítné žlázy

-         hyperfunkce a hypofunkce štítné žlázy

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného po operaci štítné žlázy

Náročné životní situace
 

6. Model sebepéče D. Oremové


    Ošetřovatelský proces u nemocného v gerontologii

-         klasifikace lidského věku, charakteristické změny ve stáří, nejčastější choroby stáří, zvláštnosti v anamnestice v gerontologii

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu v geriatrii

Psychologická problematika stáří a adaptace na stáří
 

7. Metody ošetřovatelské péče


    Ošetřovatelský proces u nemocného s chorobami ledvin

-         choroby ledvin – záněty, nádory, selhání funkce, uremie,

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s glomerulonefritis

Psychologická problematika chronicky nemocných, etické problémy transplantace
 

8. Posuzování – první fáze ošetřovatelského procesu


    Ošetřovatelský proces u nemocného s chorobami močových cest

-         poruchy močení, záněty močových cest, urolithiasis,

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s ledvinovou kolikou

Metody poznávání osobnosti
 

9. Metodologie ošetřovatelství


    Ošetřovatelský proces u nemocného poraněním

-          traumatologie, typy traumat, priority ošetření traumat, specifika polytraumat

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného po amputaci končetiny

Zdravotník jako klient, nemocný
 

10. Klasifikační systémy v ošetřovatelství -NANDA, NIC, NOC, ICNP, OMAHA  


      Ošetřovatelský proces u nemocného s AIDS

-         zdroj infekce, přenos, rizikové faktory, klinický obraz, diagnostika, terapie

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného, protiepidemiologická opatření

      Psychologická problematika klienta v terminálním stavu
 

11. Humanistické ošetřovatelské modely


      Ošetřovatelský proces u nemocného s onemocněním krve – červené krevní složky

-         rozdělení krevních chorob, anemie

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s anemií

 Poměr nemocného k nemoci
 

12. Ošetřovatelství jako vědní disciplína, definice, vývoj, obory


      Ošetřovatelský proces u nemocného s poruchou vědomí

-         klasifikace poruch vědomí, možnosti jeho monitorování, příčiny bezvědomí

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného v bezvědomí, apalický syndrom

Psychohygiena v práci sestry
 

13. Ošetřovatelská diagnostika


      Ošetřovatelský proces u nemocného s cévní mozkovou příhodou

-         cévní mozková příhoda

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s cévní mozkovou příhodou

Komunikace s nemocným, neverbální a verbální
 

14. Historie ošetřovatelství a ošetřovatelského vzdělávání


      Ošetřovatelský proces u dítěte s onemocněním trávícího traktu

-         průjem, malabsorpční syndrom

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u dítěte s průjmovým onemocněním

      Deprivace, psychologická problematika nemocného dítěte, práva hospitalizovaného dítěte
 

15. Filozofie změny v ošetřovatelství, knowledge sestra, kritické myšlení v práci sestry


      Ošetřovatelský proces u nemocného s chorobami plic

-         choroby plic – nádory, TBC plic

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného po operaci plic

Reakce nemocného na sdělení závažné diagnózy
 

16. Ošetřovatelská praxe-charakteristiky, praxe založená na důkazech


      Ošetřovatelský proces u nemocného s chorobami plic a průdušek

-         obstrukční choroba bronchopulmonální

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s OCHBP

Faktory ovlivňující poznávání osobnosti
 

17. NANDA domény a jejich využití v ošetřovatelské diagnostice


      Ošetřovatelský proces u nemocného s chorobami žaludku

-         vředová choroba, nádory, záněty

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s vředovou chorobou

Autoplastický obraz nemoci
 

18. Plánování, 3. fáze ošetřovatelském procesu


      Ošetřovatelský proces u nemocného s chorobami tlustého střeva

-         zánětlivá a nádorová onemocnění střeva

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s kolostomií

Sociální skupina, znaky, typy, význam sociální skupiny pro nemocného
 

19. Příjemce ošetřovatelské péče, prostředí


      Ošetřovatelský proces u nemocného s chorobami žlučníku a žlučových cest

-         cholelitiáza, cholecystolitiáza, cholecystitis

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného po operaci žlučníku a žluč.cest

     Nemoc jako náročná životní situace
 

20. Kvalita ošetřovatelské péče, definice, indikátory kvality, systém zajištění kvality


      Ošetřovatelský proces u dítěte s onemocněním dýchacího systému

-         akutní laryngitida, bronchitis, mukoviscidoza, astma bronchiale

-          zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného u dítěte s laryngitidou

     Předškolní a školní věk, charakteristika, vývojové zvláštnosti
 

21. Hodnocení v ošetřovatelském procesu


      Ošetřovatelský proces u klienta s demencí

-         typy demencí, příznaky a důsledky demencí, Alzheimerova demence – stádia,

      příznaky, diagnostika, komplikace, léčba

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u klienta s Alzheimerovou demencí,

      zaměstnávání, domácí péče

Psychosociální problematika psychicky nemocných

22. Standardy v ošetřovatelské péči, typy standardů a jejich tvorba, ošetřovatelský audit


          Ošetřovatelský proces u nemocného s oční chorobou

-         glaukom, katarakta

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s glaukomem

Psychosociální problematika zrakově postižených, přístup ke zrakově postiženým, TYFLOSERVIS
 

23. Holismus jako filozofie ošetřovatelství, humanizace péče


      Ošetřovatelský proces u nemocného s nádorovým onemocněním

-         obecné dělení nádorů, diagnostika, možnosti léčby

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s onkologickým onemocněním

     Psychologická problematika bolesti, hodnocení bolesti, reakce nemocného na bolest
 

24. Činnosti a kompetence sestry dle zákonných norem v ČR


      Ošetřovatelský proces u ženy při porodu, v šestinedělí

-         psychosociální příprava ženy k porodu, alternativní přístupy k porodu, přítomnost otce při porodu, doby porodní, ošetření novorozence

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u ženy v šestinedělí, problematika kojení

Charakteristika novorozeneckého vývojového období

 

25. Profesní příprava sester, směrnice EU, modely vzdělání ve světě a v ČR


      Ošetřovatelský proces u nemocného s chorobami jater

-         onemocnění jater, jaterní selhání

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s jaterní cirhozou

     Konflikt, konfliktní situace, možnosti prevence a řešení konfliktů

26. Adaptační model C. Royové


      Ošetřovatelský proces u nemocného s chorobami kostí a kloubů

-         vrozené vady, úrazy, onemocnění kostí a kloubů

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u nemocného s totální endoprotézou

     Psychologická problematika týraného a zanedbávaného geronta

27. Ošetřovatelský proces u  nemocného s onemocněním prostaty


-         onemocnění prostaty

-         zvláštnosti ošetřovatelského procesu u klienta s nádorem prostaty

    Charakteristika dospělosti

28. Využití NANDA domén v ošetřovatelské diagnostice


      Ošetřovatelský proces u nemocného s náhlou příhodou v oblasti břicha a malé pánve

     -   diagnostika náhlých stavů v oblasti břicha a malé pánve

     -       ošetřovatelský proces před a po operaci

    Práva pacientů