Dobré odpoledne, dnes je pondělí 22.7.2024, svátek slaví Magdaléna, zítra Libor.

Tarot, tarotové karty - význam jednotlivých karet, čtení z karet (vztahy, láska, zdraví, práce)

tarot-tarotove-karty-vyznam-jednotlivych-karet-cteni-z-karet

tarot-tarotove-karty-vyznam-jednotlivych-karet-cteni-z-karet
Možná máte někde na půdě po babičce nebo v šuplíku tarotové karty a říkáte si co která karta znamená.   Tarot je sada 78 karet, které se dělí do dvou skupin - malá a velká arkána. Velká arkána se skládá z 22 karet, z nichž každá má svůj specifický název a vztah k lidskému osudu. Malá arkána je normální hrací sada, ale marně budete hledat žaludy, listy a srdce.

___

___

 

VELKÁ ARKÁNA 

Karta blázen:

Tato karta zastupuje tazatele, protože blázni jsme všichni. Věčné dítě v nás. Můžeme být klamáni. Blázen naznačuje zmatek v mysli anebo v citech. Blázen naznačuje osobu bezstarostnou a srdečnou, někdy postrádá kázeň. Obrácená karta značí neschopnost učinit pevné rozhodnutí nebo špatnou volbu.  

 

Karta kejklíř:

Má se za to, že Kejklíř odráží umělecké snahy. Tato karta naznačuje moc, schopnosti a tajemství. Když se při vykládání tarotu objeví Kejklíř, měla by tazatelka dokončit to, do čeho se pustila. Pokud je karta obrácená, znamená zneužití moci nebo síly.

 

Karta velekněžka:

Tato karta znamená velkou znalost, bystrost a vnímavost. Je to symbol intuice a psychotronických schopností. Signalizuje, že má být odhaleno nějaké tajemství. Tato karta naznačuje klid v nitru tazatele. Velekněžka ukazuje, že tazatel se skrývá před citovými vztahy. Obrácená znamená neznalost a odráží špatný úsudek.

 

Karta císařovna:

Karta „ženská“ a nese ideály domova a zdraví. Když se při vyložení tarotu objeví Císařovna, signalizuje manželství, děti, vývoj a péči o tvůrčí záměry. Pokud je karta obrácená, může to naznačovat starosti doma a s dětmi anebo plýtvání tvůrčí energií.


Karta císař:  

Karta „mužská“; Císař naznačuje úspěch, moc a ovládání. Tyto kvality se projevují i v ženách. Karta Císaře naznačuje touhu po síle a rozumu, které by ovládaly city a lásku. Pokud je karta obrácená, naznačuje to nedostatek síly, vlády, moci nebo dospělosti.

 

Karta velekněz:

Duchovní karta; tento symbol tarotu vypovídá o síle rituálů. Karta naznačuje laskavého vůdce, je v ní ale poslání, že se může projevovat nechuť ke změně. Obrácená karta naznačuje požitek ze všeho, co není konvenční, který je zastíněn sklonem k naivitě.

 

Karta milenci:

Když se objeví Milenci, odpověď na dotaz tazatele bude směřovat k citovému rozhodování, není nutné spojovat ji s milostnými záležitostmi. Pozor na konflikt mezi city a rozumem, láskou a smyslností. Obrácená karta obsahuje poselství, že se vyskytne překážka.

 

Karta vůz:

Hovoří o změně, pohybu a přeměně. Naznačuje chaos, ale také, že potíže budou překonány a vše bude korunováno úspěchem. Vůz naznačuje cestu. Obrácená karta projevuje tendenci k porážce.

 

Karta spravedlnost:

Označuje rovnováhu, pravdu a rovnost. Pokušení, pokud snad existuje, tazatele vůbec neláká. V převrácené pozici znamená sklon k zneužívání moci, diskriminaci a netolerantnost.

 

Karta poustevník:

Tato karta odhaluje moudrost, vědomosti a duchovnost. Naznačuje potřebu získávat vědomosti v osamění. Obrácená pozice naznačuje naivní, nezralý pohled na život, osobu, která jedná bezmyšlenkovitě.

 

Karta kolo štěstěny:

Ukazuje na neočekávanou prosperitu. Prosperita však neznamená jen peníze; ale i bohatství v lásce a zkušenostech. Naznačuje také přeměnu. Pokud se Kolo štěstěny objeví v obrácené pozici, měla by se daná osoba držet zpátky.

 

Karta síla:

Je to karta silná a příznivá a naznačuje, že pomocí odvahy a přesvědčení zvítězí dobro nad zlem; vyhraje láska. V obrácené pozici Síla naznačuje, že tazatel často ztrácí naději a snadno upadá do negativních myšlenek.

 

Karta viselec:

Přestože tato karta vypadá jako smrt, znamená pouze blízkost změny. Zastaví jednosměrnou činnost. Viselec je šťastná karta, protože naznačuje znovuzrození a velké zlepšení. Pokud se karta objeví ve své obrácené pozici, znamená potřebu nalézt snadnou cestu, „jak z toho ven“, než vytrvalost.

 

Karta smrt:

Tato karta ukazuje neočekávané změny, často přerušené, často napínavé a zcela jistě rozmanité. Ačkoli obrázek na kartě nevěští nic dobrého, je to karta dobrá. Znamená pokrok. Vysvětluje nové začátky a přeměnu. Obrácená Smrt naznačuje, že čas pro změnu nenastal, snad nenastal ani pro nějaké nové riskantní podniky.

 

Karta mírnost:

Jedna z nejšťastnějších karet tarotu; vypovídá o potěšení z trpělivosti a skromnosti. Při vyložení znamená poselství, že si máme osvojovat duchovní ideje a prostřednictvím činu a lásky hledat harmonii. V obrácené pozici znamená nedostatek harmonie, nedostatek rovnováhy, rozepře a negativní emoce.

 

Karta ďábel:

Strašlivá karta, ďábel odhaluje špatné vlivy, které tazatele obklopují. Je to varování. Pokud se tazatel nerozhodne, že současné okolnosti změní, může nastat nehoda. Ďábel v obrácené pozici naznačuje uvolnění z pout minulosti a příležitost ke svobodě. Věž: Naznačuje náhlé přerušení, nečekanou změnu. V obrácené pozici znamená, že dosavadní život bude pokračovat. Může naznačovat nudu a uvěznění.

 

Karta hvězda:

Pokud někdo očekává zářivé příležitosti, je dost pravděpodobné, že se tyto možnosti uskuteční. Tato karta naznačuje opravdový úspěch, jehož bude dosaženo tvrdou prací a vytrvalostí, nové příležitosti a tvůrčí cesty vedoucí k získání vědomostí. Karta v obrácené pozici - je zde možnost zklamání a možný nezdar.

 

Karta měsíc, luna:

Poselství této karty varuje, aby nebyl tazatel oklamán, zvláště aby se nestal obětí podvodu. Pozor na falešné přátele. Zdání klame. Když se tato karta objeví opačně, udílí tazateli radu, že problémy a záměry nejsou významné, ačkoli nyní to vidí právě opačně.

 

Karta slunce:

Karta Slunce obsahuje zprávy, že úspěch je na cestě, lásku, snad i manželské štěstí anebo spokojenost a potěšení z malých životních událostí. Slunce v obrácené pozici však může znamenat rozčarování, nezdar, rozbité příbuzenské nebo jiné vztahy. Hadači tazatelům říkají, že to vůbec neznamená, že milostný vztah skončí, když se Slunce objeví obráceně.

 

Karta soud:

Tato karta zastupuje vrchol duchovního růstu. Naznačuje, že tazatel se přiblížil pochopení svého života. Ale je to provázeno varováním: člověk musí prožít své minulé zkušenosti a uvést je do pořádku, aby se mohl pohnout dopředu. Pokud je karta obrácená, naznačuje to, že se může vyskytnout nějaká překážka, možná období nerozhodnosti.

 

Karta svět:

Ohniskem Světa je změna. Člověk se musí snažit, aby se změnil a tím dosáhl úspěchu; takto je úspěch možný. Mnozí hadači mají za to, že je to jedna z nejšťastnějších karet. Pokud se Svět objeví v obrácené pozici, naznačuje to možnost nezdaru nebo neschopnost uskutečnit záměry anebo využít příležitostí.

 

 

 


 

MALÁ ARKÁNA

 

ŘADA HOLÍ

Odráží živel ohně. Vyjadřuje podstatu sebezlepšování, tvořivost, energii a intenzitu. Jednotlivé karty jsou interpretovány takto:

Karta řada holí - Eso: Nové, svěží začátky.
Karta řada holí -  Dvojka: Zasloužený úspěch.
Karta řada holí -  Trojka: Prospěch z výzev.
Karta řada holí -  Čtyřka: Úspěch, souhlas.
Karta řada holí -  Pětka: Výzvy, neúspěchy, zvraty.
Karta řada holí -  Šestka: Povzbudivá informace.
Karta řada holí -  Sedmička: Dilema nebo krize, ale naděje.
Karta řada holí -  Osmička: Pokrok, sebedůvěra.
Karta řada holí -  Devítka: Odpor, ale neochvějnost.
Karta řada holí -  Desítka: Překážky, výzvy, svár.
Karta řada holí -  Princ: Tmavý zábavný mladík.
Karta řada holí -  Rytíř: Tmavý, energický muž. Může znamenat cestu nebo změnu obydlí.
Karta řada holí -  Královna: Panovačná, praktická žena.
Karta řada holí -  Král: Mocný, sebejistý muž.

 

ŘADA MEČŮ

Odráží živel vzduchu. Vyjadřuje logické volby, hledání pravdy a potřebu rozhodných činů. Souvisí také s boji a výzvami. Jednotlivé karty  namenají:

Karta řada mečů - Eso: Úspěch, uskutečnění plánů.
Karta řada mečů -  Dvojka: Mimořádné štěstí.
Karta řada mečů -  Trojka: Překážky jsou odstraněny.
Karta řada mečů -  Čtyřka: Klid, odpočinek.
Karta řada mečů -  Pětka: Boj, možný neúspěch.
Karta řada mečů -  Šestka: Cestování, příznivé zprávy.
Karta řada mečů -  Sedmička: Potřeba být opatrný a odvážný.
Karta řada mečů -  Osmička: Trpělivost.
Karta řada mečů -  Devítka: Při katastrofě zůstaň pevný, neochvějný.
Karta řada mečů -  Desítka: Situace se brzy vyjasní.
Karta řada mečů -  Princ: Chytrý, bystrý mladík.
Karta řada mečů -  Rytíř: Pevný mladík.
Karta řada mečů -  Královna: Chytrá tmavá žena, možná vdova.
Karta řada mečů -  Král: Tmavý impozantní, pánovitý muž.

 

ŘADA MINCÍ

Odráží živel země a vztahuje se k penězům, práci, vlastnictví a úspěchu. Jednotlivé karty jsou interpretovány takto:

Karta řada mincí - Eso: Bohatství.
Karta řada mincí -  Dvojka: Cesta za bohatstvím je přerušena.
Karta řada mincí -  Trojka: Úspěch v práci.
Karta řada mincí -  Čtyřka: Dosažení úspěchu.
Karta řada mincí -  Pětka: Zhroucení.
Karta řada mincí -  Šestka: Bezpečí a vyrovnanost.
Karta řada mincí -  Sedmička: Pokrok, ale také varování, že je nutno být obezřetný.
Karta řada mincí -  Osmička: Odměny, oslavy.
Karta řada mincí -  Devítka: Cílů bylo dosaženo.
Karta řada mincí -  Desítka: Bohatství.
Karta řada mincí -  Princ: Rozumný mladík.
Karta řada mincí -  Rytíř: Přímý mladý muž.
Karta řada mincí -  Královna: Citlivá, dobročinná žena.
Karta řada mincí -  Král: Praktický, úspěšný muž.

 

ŘADA POHÁRŮ

Odráží živel vodu a ovládá kreativní podnikání a citové záležitosti. Karty znamenají:

Karta řada pohárů - Eso: Plodnost a láska.
Karta řada pohárů -  Dvojka: Láska, srdečné styky.
Karta řada pohárů -  Trojka: Potěšení z lásky, uspokojení.
Karta řada pohárů -  Čtyřka: Citová spokojenost.
Karta řada pohárů -  Pětka: Potěšení přejde ve smutek.
Karta řada pohárů -  Šestka: Vzpomínky.
Karta řada pohárů -  Sedmička: Ambice, sny.
Karta řada pohárů -  Osmička: Rozčarování, znovuzrození.
Karta řada pohárů -  Devítka: Klid a uskutečnění.
Karta řada pohárů -  Desítka: Klid a spokojenost.
Karta řada pohárů -  Princ: Osoba v pubertě ochotná pomoci.
Karta řada pohárů -  Rytíř: Milenec.
Karta řada pohárů -  Královna: Kreativní blondýna.
Karta řada pohárů -  Král: Výřečný muž, možná světák.