Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Nezařazené Stážníci, policisté, celníci - pravomoci, povinnosti, rozdíl

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Stážníci, policisté, celníci - pravomoci, povinnosti, rozdíl Email
Středa, 04. únor 2015 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 4582x

staznici-policiste-celnici-pravomoci-povinnosti-rozdilNa plátně či na obrazovce to vypadá naprosto jasně. Objeví se strážce zákona, tasí a nebezpečná situace je vyřešena. Zivot ovšem není film ani seriál a někdy se i vy můžete dostat do situace, kdy budete mít opletačky s policií. Jak to vlastně je s právy a povinnostmi strážníků, policistů a pracovníků Celní správy?

___

___

 

STRÁŽNÍCI A JEJICH PRAVOMOCI:

Jsou příslušníky městské či obecní policie, nosí na uniformě její odznak a identifikační číslo a prokazují se jejím průkazem. Musejí dodržovat zákony a jiné obecně závazné právní předpisy a k jejim právům a povinnostem mimo jiné patří:

 • Dbají na to, aby občanům nevznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil v rámci zákroku městské policie nezbytnou míru.
 • Jsou povinni provést zákrok nebo jiné opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek či jiný správní delikt, anebo pokud existuje důvodné podezření z jeho spáchání.
 • Oznamují Policii ČR, že byl spáchán trstný čin, a je-li to potřeba, musejí také zajistit místo trestného činu.
 • Mají k dispozici služební zbraň, ale při zásahu proti nebezpečné osobě musí použít výzvu s varováním.
 • Mohou však od ní upustit, je-li ohrožen život a zdraví jejich či jiné osoby.

 

POLICISTÉ A JEJICH PRAVOMOCI:

Jsou příslušníky Policie ČR neboli státní policie, která plní mnohem víc úkolů než obecní policie a operuje po celém území republiky. Z dlouhého seznamu jejich práva povinností vybíráme:

 • Vyšetřují trestné činy, plní úkoly podle Trestního řádu.
 • Chrání bezpečnost osob, majetku a veřejný pořádek.
 • Zajišťují bezpečnost chráněných objektů, prostor a určených osob (např. při státní návštěvě).
 • Mohou otevřít byt či jiný uzavřený prostor bez souhlasu majitele či uživatele, pokud je důvodná oboa, že je ohrožen život, zdraví nebo majetek.
 • Mohou použít zbraň v nutné obraně sebe či jiné osoby a donucovací prostředky v zájmu ochrany života a zdraví osob, majetku a veřejného pořádku.

 

STRÁŽNÍCI VE VELKOMĚSTECH A JEJICH PRAVOMOCI:

Ve velkých městech, kde vládne značná anonymita, mají strážníci práci navíc:

 • Postihují přestupky proti veřejnému pořádku.
 • Kontrolují a postihují nesprávné parkování, přestupky chodců a cyklistů.
 • Nařizují odtah vozidel, která tvoří překážku v silničním provozu, a dávají tzv "botičky". Provádějí kontrolu SPZ a RZ s ověřením v evidenci
 • odcizených vozidel a značek.
 • Provádějí kontroly provozoven se zaměřením na podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvým.
 • Dohlížejí na přechodech.
 • Ověřují při prokázání totožnosti osob, nejsou-Ii v registru osob celostátně hledaných.

 

CELNÍCI A JEJICH PRAVOMOCI:

Její příslušníci vykonávají celní dohled a kontrolu u dováženého a vyváženého zboží, ale mají celou řadu dalších kompetencí:

 • Vybírají cla, poplatky a daně a provádějí správu spotřebních daní.
 • Bojují proti různým nelegálním činnostem při pohybu zboží.
 • Pátrají po protiprávně dovezeném zboží.
 • Kontrolují licenční zboží a ochranné známky.
 • Kontrolují obchod s ohroženými druhy zvířat.
 • Provádějí kontrolu při porušování duševního vlastnictví a kontrolují obchod s významnými kulturními a historickými předměty.
 • Bojují proti nelegálnímu obchodování s drogami, omamnými a psychotropními látkami.
 • Kontrolují zaměstnávání cizinců u nás a bojují proti nelegální migraci v schengenském prostoru podle schengenské smlouvy.
 • Bojují proti terorizmu.
 • Mají oprávnění zastavovat vozidla ke kontrole zboží.
 • Kontrolují bezpečnostní zastávky, které jsou povinné u vozidel mezinárodní nákladní dopravy.
 • Váží nákladní vozidla.
 • Kontroluji systém elektronického mýtného.
 • Sbírají též statistické informace o mezinárodním obchodu České republiky.
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny