Příjemnou noc, dnes je pondělí 2.10.2023, svátek slaví Olívie a Oliver, zítra Bohumil.

Pravidla jak se chovat na sjezdovce, sjezdovkách a lyžařských tratích v ČR

pravidla_chovani_na_sjezdovkach_sjezdovce_ochrana_deti.jpgJedna z našich největších starostí je starost o bezpečí našich dětí. Současně jeden z našich hlavních úkolů je připravit naše děti pro život a naučit je všechno potřené. A to se týká i bezpečnosti při sportu. Především naše děti jsou méně chráněny svou křehčí postavou vůči různým zraněním a úrazům, které mohou utrpět na sjezdovce. Pravidla ale samozřejmě platí především pro nás dospělé.

___

 1. Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty

  Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval někoho jiného.

 2. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy

  Každý lyžař a snowboardista musí jet s dostatečnou vzdáleností od ostatních (na dohled). Musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a také terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám i hustotě provozu.

 3. Volba jízdní stopy

  Lyžař a snowboardista přijíždějící zezadu musí zvolit svou jízdní stopu tak, aby neohrožoval lyžaře a snowboardistu, který jede před ním.

 4. Předjíždění

  Předjíždět se smí ze shora anebo ze zdola, zprava anebo zleva, avšak vždy jen s takovou vzdáleností, která ponechává předjížděnému lyžaři anebo snowboardistovi dostatečný prostor pro všechny jeho pohyby.

 5. Najíždění na sjezdovku, pokračování v jízdě dolů a po svahu nahoru

  Každý lyžař a snowboardista, který chce najet na lyžařskou sjezdovku, který se po zastavení chce opět rozjet dolů anebo pohybovat svahem nahoru, se musí ve směru nahoru i dolů ujistit, že to může učinit bez dalšího ohrožení / nebezpečí jak pro sebe, tak i ostatní.

 6. Zastavení

  Každý lyžař a snowboardista musí zabránit tomu, aby se v jiných než nouzových stavech zdržoval na úzkých anebo nepřehledných místech sjezdovky. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo co možná nejrychleji opustit.

 7. Výstup a sestup

  Lyžař a snowboardista, který vystupuje nahoru anebo který sestupuje dolů pěšky, musí používat okraj sjezdovky.

 8. Dbát na značky a na znamení

  Každý lyžař a snowboardista musí dbát na značení a na signalizaci.

 9. Poskytování pomoci

  Při nehodách je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout pomoc.

 10. Povinnost prokázat se

  Každý lyžař a snowboardista, nehledě na to, zda je svědek nebo osoba zúčastněná, zda je odpovědný či ne, musí uvést v případě nehody své osobní údaje.