Dobré ráno, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Nejčastější chyby při užívání českých slov - věděli jste že? ...

nejcastejsi-chyby-pri-uzivani-ceskych-slov-vedeli-jste-ze-

nejcastejsi-chyby-pri-uzivani-ceskych-slov-vedeli-jste-ze-
Čeština je krásný jazyk. Proto mě trápí, jak nejen vlivem internetu a sociálních sítí chřadne a upadá. Není to však internet ale lidská lenost, která je toho příčinou. Je na každém z nás, jestli chceme tento jazyk udržovat v jeho tradiční podobě a přirozeně ho rozvíjet, anebo ho necháme degenerovat. Pojďme si projít pár chyb, které jsou nejčastější, a ve správné podobě je uvidíte už jen zřídka.

___

___

1. By jste 

Správné tvary jsou pouze bych, bys, by, bychom, byste, by, obdobně abyste, kdybychom apod. Formy bysme, aby jsme, by jste atd. jsou chybné. Řekli byste to?

Pokud následuje zvratné zájmeno se, si, pak ve druhé osobě koncovka -s přechází k němu: kdyby ses, udělal by sis. “Tos nečekals,” ale asi ne. ;)

 

2. Dceřinná 

Správný tvar je s jedním n, tedy dceřiná. To platí i o ostatních tvarech jako je dceřiný, dceřiných, dceřinými apod. Jako byste řekli dceři: “Na.”

 

3. Flotila 

Flota je loďstvo a v angličtině mu odpovídá termín fleet. Flotila je „malá flota“, tedy „malé loďstvo“ a v angličtině mu odpovídá termín flotilla. Slovo flotila (označující malé loďstvo) bylo přejato ze španělštiny, ovšem pojem pro loďstvo flota přejat nebyl a používá se pouze české “loďstvo”, z čehož plyne nesprávné užíváni slova flotila.

 

4. Harvardská/Stanfordská univerzita 

Univerzity jsou pojmenované podle osob (John Harvard, resp. Leland Stanford, Jr.), takže správné tvary jsou Harvardova, Stanfordova univerzita.

 

5. Írák, Irán 

Název státu Irák se píše s krátkým velkým I na začátku. Název státu Írán se píše s dlouhým velkým Í na začátku. Irsko do toho nepleťte.

 

6. Lyžiny 

Správný tvar je ližiny (nemá s lyžemi nic společného). Slovo ližiny vzniklo ze slova „líha“ (je příbuzné s „líhat“). Ústav pro jazyk český říká toto: „V jazyce rozlišujeme dvě různá pojmenování různého původu: sportovní náčiní pro jízdu po sněhu (lyže) na jedné straně a technické prostředky umožňující změnu/přesné zajištění vzájemné polohy těles či styk určitých ploch těles – tj. posun/pohyb jednoho předmětu po druhém, příp. upevnění jednoho tělesa na druhé v profilované či jinak tvarově přizpůsobené ploše – (ližiny) na straně druhé.”

 

7. Motlitba 

Správný tvar je modlitba. Od slov modlit se, modla, modlení apod.

 

8. Perzekuovat 

Správný tvar je perzekvovat. Podobně též exekvovat a nikoliv častěji chybně používané exekuovat!

 

9. Protěžovat 

Správný tvar je protežovat. Pochází z francouzského protégé = chráněnec, nemá nic společného s protěží – rostlinou – ani s tíhou (těžkostí). Souvisí se slovem protekce (původně ochrana).

 

10. Ranný 

Přídavné jméno raný znamená časný – raný salát, raný středověk. S výrazem -ranný se lze setkat u přídavných jmen vytvořených od slova rána – šestiranný kolt. Jako méně časté samostatné slovo je odvozeno od rána ve významu zranění, např. ranné krvácení (= krvácení z rány) nebo ranné hojení (= hojení rány).

 

A něco navíc

Jako odměnu za přečtení tohoto článku posílám nášup ve formě několika pravidel o používání číslovek.

 

 


 

Základní číslovky

Při číselném skloňování tvarů základních číslovek se žádné koncovky nepřidávají.

 • po 8 hodinách – nikoliv po 8-mi, 8mi, 8i hodinách
 • mládeži do 18 letnikoliv do 18-ti let

 

Řadové číslovky

Řadové číslovky se v češtině označují vždy tečkou za číslem:

 • 5. verze = pátá verze
 • 17. listopadu = sedmnáctého listopadu
 • 1. místo = první místo

Přidávání koncovek k číselnému zápisu typu 5-tá verze, 17-tého listopadu, 1-ní místo není správně. V případě, že číslo je za substantivem, např. “bod 5″, a lze ho tedy vyslovit také jako číslovku základní, tečku nepíšeme.

 

Složené výrazy z číslovek

Pokud je potřeba napsat slovo složené z číslovek psaných číslicemi a jiných slovních druhů, píše se bez mezery a bez přidání jakékoliv koncovky za číslovku.

 • 2místná sedačka – nikoliv 2 místná sedačka,
 • 12strunná kytara – nikoliv 12-ti strunná kytara nebo 12ti strunná kytara.

 

Procenta, jednotky, apod.

Na četné žádosti ještě přidávám správný zápis jednotek.

 • 3 % jsou tři procenta
 • 3% je tříprocentní
 • 8 km je osm kilometrů
 • 8km je osmikilometrový

 

Mezi číslem a značkou, pokud je substantivum, píšeme mezeru. Výjimku tvoří značky v místě horního indexu.

 • úhel 12° = úhel dvanáct stupňů
 • 12° pivo = dvanáctistupňové pivo