Dobré poledne, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Změny 2018 - minimální mzda, důchody, doplatky na léky, otcovská, ošetřovné, přídavky, daňové zvýhodnění, předkupní právo, e-recepty, poštovné

zmeny-2018-minimalni-mzda-duchody-doplatky-na-leky-otcovska-osetrovne-pridavky-danove-zvyhodneni-predkupni-pravo-e-recepty

zmeny-2018-minimalni-mzda-duchody-doplatky-na-leky-otcovska-osetrovne-pridavky-danove-zvyhodneni-predkupni-pravo-e-recepty
Rok 2018 přináší opravdu velké množství změn, které se dotknou nás všech. Dá se říci, že se budeme mít zase o trošku lépe. Budou nižší doplatky na léky, vyšší minimální mzda a hodinová sazba, mění se výše přídavků na děti, dochází k valorizaci důchodů, zvyšuje se daňová sleva na dítě a vůbec daní. Mění se také očkovací kalendář, zavádí se otcovská (obdoba mateřské), mění se doplatky na léky, zavádí se povinně elektronické recepty nebo se obnovuje předkupní právo na nemovitost ve spoluvlastnictví. Změny se budou také týkat igelitových tašek v obchodech - ty již nebudeme moci získat zdarma od obchodníka. Potraviny s prošlou minimální trvanlivostí se nebudou vyhazovat, ale budou dávat na charitu. Příjemná změna je také pro stavebníky, kterým se usnadní stavební řízení. O tom všem ve článku. 

Minimální mzda 2018

Od 1. ledna se zvýší minimální měsíční mzda ze současných 11 tisíc na 12 200 korun. Minimální hodinová mzda stoupne z 66 korun na 73,20 korun. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. Jsou diferencovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

 

Nemocenské pojištění 2018

Od 1. ledna se zvyšuje sazba nemocenského. Od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti bude nemocenské činit 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu, původně to bylo 60 %. Od 61. kalendářního dne to pak bude 72 %.Otcovská 2018

Od 1. února mohou lidé žádat o otcovskou. Ta tatínkům zaručí, že i oni budou moci v prvních týdnech porodu zůstat doma a starat se o novorozence. Nastoupit na ni mohou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně, a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

 

Dlouhodobé ošetřovné 2018

Od 1. června bude možné čerpat takzvané dlouhodobé ošetřovné. Toho využijí lidé, kteří se potřebují postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Nemocný musí strávit 7 dnů v nemocnici a po propuštění bude ještě potřebovat nejméně 30 dnů celodenní péči.


Rodičovský příspěvek 2018

Novela zákona o státní sociální podpoře přinesla změny v rodičovském příspěvku. Ten navazuje na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou). Celkově pomohou rodiče vyčerpat 220 tisíc korun, a to až do čtyř let dítěte.
Rychlost čerpání rodičovského příspěvku si můžete určovat sami. Zatímco nyní je maximální výše měsíčního příspěvku stanovena na 11 500 korun, od nového roku strop stoupne, zůstane ale provázán s výší dřívějších příjmů. Celý příspěvek bude možné nově vyčerpat už za šest měsíců.
Měsíční výše rodičovského příspěvku nebude smět přesáhnout 70 % hrubého měsíčního příjmu. Rychleji budou moci čerpat rodičovskou také ti rodiče, kterým nevznikl nárok na mateřskou. Doposud automaticky spadali do nejnižší kategorie a do čtyř let dítěte pobírali 3800 korun měsíčně, nyní bude měsíční maximum činit 7600 korun měsíčně. Polepší si také rodiče dvojčat a vícerčat. Těm se rodičovský příspěvek zvýší na celkovou částku 330 tisíc.Přídavky na děti 2018

Nárok na přídavky na děti bude mít více rodin. Dosáhnou na něj nově i ty s příjmý do 2,7násobku životního minima namísto nynějšího 2,4násobku. Výše přídavku se nemění.


Daňové zvýhodnění na děti

Rodičům se od nového roku také zvýší daňové zvýhodnění na děti. Na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (tj. o 1 800 Kč ročně) oproti roku 2017, tedy ze současných 13 404 Kč ročně na 15 204 Kč ročně.


Zvýšení slevy na dani za vyživované dítě

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení. Oproti roku 2017 se navyšuje o 1 200 Kč ročně, tedy ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč.

 

Zvýšení starobních důchodů 2018

Od nového roku si všichni důchodci polepší. Základní výměra důchodu se plošně zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu pak vzroste o 3,5 %. O zvýšení důchodu není potřeba žádat, Česká správa sociálního zabezpečení jej navýší automaticky. Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Základní výměra, která je stejná pro všechny důchody, se zvýší o 150 Kč (z 2550 Kč na 2700 Kč). O kolik se zvýší důchod vám, si spočítejte na kalkulačce ZDE.

 

Doplatky na léky

Dětem do 18 let a osobám od 65 let se sníží roční limit doplatků na léky z 2500 korun na 1000 korun. U seniorů nad 70 let pak bude maximální limit doplatků snížen na 500 korun.
Ministerstvo zdravotnictví novelou reagovalo na stížnosti seniorů, kteří si často nemohou dovolit doplácet za léky, které přitom nutně potřebují. Pokud výše doplatku překročí stanovenou hranici, peníze klientům pojišťovna vrátí automaticky složenkou nebo na účet.
Během roku 2018 začne v Česku platit zákaz používání amalgámových plomb u těhotných žen a dětí do šestnácti let. Evropská komise je totiž označila za jedovaté. Z veřejného zdravotnictví bude těmto lidem hrazena zubní péče, která je pro pacienty bezpečnější. V budoucnu by mohl zákaz užívání amalgámu platit pro všechny.

 

Elektronické recepty 2018

Od 1. ledna 2018 budou mít lékaři povinnost používat elektronické recepty, které se budou ukládat na Centrální úložiště elektronických receptů. Poté, co doktor recept předepíše, pošle vám jakési potvrzení. Na něm bude čárový kód, ale také další informace, na kterých se domluvíte s lékařem. Kód z předpisu potom v lékárně načtou na speciální čtečce.

Očkování
Nově budou pojišťovny hradit očkování proti papilomaviru i pro chlapce ve věku 13 let. Dívky mají tuto vakcínu hrazenou již od roku 2012. Virus může u dívek vést k rakovině děložního čípku, u chlapců pak mimo jiné i k rakovině penisu nebo konečníku.
Další změna se týká pneumokokových onemocnění. Nově bude možné uhradit 2 dávky základního očkování pro kojence do sedmého měsíce věku dítěte nebo u seniorů nad 65 let.


Daně a daňová zvýhodnění

Dochází ke snížení stropu výdajů uplatňovaných procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) ve všech pásmech na polovinu:
- u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 1 600 000 Kč na 800 000 Kč
- u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 1 200 000 Kč na 600 000 Kč
- u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 600 000 Kč na 300 000 Kč
- u jiných příjmů ze samostatné činnosti z 800 000 Kč na 400 000 Kč

Daňové zvýhodnění za dárcovství krve a plazmy
Zpětně za rok 2017 si bude možné snížit základ daně o vyšší nezdanitelnou část základu daně za odběr krve nebo jejích složek, a to 3 000 Kč namísto dosavadních 2 000 Kč, a nově také o nezdanitelnou část základu daně za odběr krvetvorných buněk ve výši 20 000 Kč.

 

Igelitové tašky už zdarma nebudou

Igelitové tašky v obchodech už nebudou od příštího roku zadarmo. Povinnost zpoplatnění se nevztahuje na tenké sáčky, které se běžně používají například na zeleninu či rohlíky. Cenu za plastovou tašku si mohou prodejci stanovit sami, po zákazníkovi však musí požadovat minimálně cenu, která pokryje pořizovací náklady této tašky.
Cílem nového zákona je motivovat lidi k tomu, aby si na nákupy nosili vlastní opakovaně použitelné tašky a nepoužívali pokaždé tašky nové. Zpoplatnění plastových tašek v ČR zavedla již dobrovolně v posledních několika letech většina velkých obchodních řetězců s potravinami, což se významně promítlo do snížení jejich spotřeby.

 

Neprodejné potraviny konečně půjdou na charitu

Obchodní řetězce s plochou větší než 400 metrů čtverečních budou muset od ledna nabízet neprodejné potraviny charitám. Jde například o takové potraviny, které mají deformovaný obal nebo jsou nesprávně označené, prošlé potraviny naopak darovat nesmí.
Potravinové banky a charity budou takové potraviny nabízet potřebným - například matkám samoživitelkám či sociálně slabým lidem. Pokud řetězce potraviny nenabídnou, hrozí jim vysoká pokuta.

 

Předkupní právo na nemovitost či její spoluvlastnický podíl 2018

Dlouhé roky platilo, že v případě převodu podílu na společné věci měli spoluvlastníci předkupní právo. Jenže občanský zákoník, který začal platit od roku 2014, předkupní právo zrušil.
Od 1. ledna ale znovu začíná předkupní právo platit. Bude se uplatňovat jak u úplatných, tak i bezúplatných převodů. Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou, tedy např. na děti či sourozence nebo osoby dlouhodobě sdílející společnou domácnost.
Do českého práva se začíná intenzivně promítat nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR - General Data Protection Regulation). V život vstoupí 25. května 2018. "Přináší řadu novinek, jako například větší důraz na zabezpečení osobních údajů, právo na přenositelnost automaticky vedených údajů či právo být zapomenut (tedy nezobrazovat se ve výsledcích vyhledávání atp.)," vysvětluje advokát Ondřej Preuss.
Zejména podnikatelé budou muset již urychleně upravit své obchodní podmínky a další právní dokumenty, aby mohli řádně užívat osobní údaje ve svých databázích. Ty musí také lépe zabezpečit a vzít na vědomí i nové a vyšší sankce.

 

Stavební řízení bude jednodušší

Od nového roku se dočkáme také zjednodušení ve stavebním řízení. Hlavní změnou zákona je urychlení výstavby, kdy namísto absolvování třech povolovacích řízení bude možné podat žádost o jedno společné rozhodnutí, které v sobě bude zahrnovat posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí i stavební povolení. Zároveň bude jednoduší upravit či doplnit některé méně výrazné stavby, jako jsou skleníky či bazény.

 

Zdražení poštovného 2018 - dopisy do 50 gramů a doporučené dopisy

Česká pošta od února 2018 zvýší cenu známky na obyčejný dopis do 50 gramů o tři koruny na 19 Kč. Cena doporučeného psaní vzroste o šest korun na 44 Kč. Balíky o hmotnosti do dvou kg nezdraží. Vyplývá to z informací České pošty. Pošta zdražení odůvodňuje snahou o zajištění kvality a dostupnosti poštovních služeb.
Množství posílaných dopisů v posledních letech klesá. Jen v roce 2016 se snížil počet doručených obyčejných psaní o 11 procent, absolutní čísla pošta neuvedla.
Pošta naposled zvyšovala cenu známky pro vnitrostátní doručování v roce 2016, kdy její cena stoupla o tři koruny na 16 Kč. Ve stejném roce se zvyšovala i cena doporučeného dopisu. Loni pošta zdražila posílání doporučených a cenných balíků po ČR i do zahraničí.
Česká pošta spravuje 3200 poboček, což představuje jednu z nejhustších sítí v Evropě. Podnik zaměstnává více než 31.000 zaměstnanců a v roce 2016 vykázal zisk 193 milionů korun při výnosech 19,4 miliardy Kč.