Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Vystavování, ukazování zemřelého v nemocnici na patologii a před pohřbem pozůstalým

vystavovani_ukazovani_zemrelych_pozustalym_prizbuznym.jpgNení tomu tak dávno, co mi přišel dotaz, zda na požádání je možné, aby byl zemřelý (mrtvola) vystavena příbuzným na patologii nebo v areálu nemocnice. Myslí na to zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.

ukazování zemřelých rodině neboštík mrtvola

§ 4

(1) S lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky musí být zacházeno důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku; z těchto důvodů je zakázáno


a)
upravovat, konzervovat nebo balzamovat lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena morem, cholerou, žlutou zimnicí, pravými neštovicemi, skvrnivkou a hemoragickou horečkou typu Lassa, Marburg a Ebola, (dále jen "nebezpečná nemoc") nebo které jsou ve stavu pokročilého rozkladu; lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí trpěla nebezpečnou nemocí, smí být uloženy pouze do konečné rakve,


b)
ukládat a vystavovat konzervované nebo balzamované lidské pozůstatky před pohřbením v rozporu s podmínkami stanovenými osobou, která konzervaci nebo balzamaci prováděla,


c)
vystavovat lidské pozůstatky před pohřbením, s výjimkou nekonzervovaného mrtvého lidského těla, které může být vystaveno v otevřené rakvi do 1 týdne od úmrtí, a s výjimkou konzervovaného mrtvého lidského těla, které může být vystaveno v otevřené rakvi i po uplynutí 1 týdne od úmrtí,


d)
odstraňovat z lidských pozůstatků nesnímatelné náhrady,


e)
nakládat s lidskými pozůstatky, které jsou kontaminovány radionuklidy, v rozporu s pokyny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,


f)
provést pohřbení jiným způsobem než uvedeným v § 2 písm. c), s výjimkou postupu podle § 3,


g)
přepravovat lidské pozůstatky v rozporu s požadavky stanovenými v § 9, a


h)
zacházet s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti.