Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Právo a sebeobrana Promlčení dluhu, délka promlčecí doby (lhůty), způsoby vymáhání dluhu po promlčení

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Promlčení dluhu, délka promlčecí doby (lhůty), způsoby vymáhání dluhu po promlčení Email
Pátek, 02. leden 2009 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 53170x

promlceci_lhuta_u_dluhu_promlceni_zavazku.jpgJaká je promlčecí lhůta u dluhu a jak se domoci uhrazení, náhrady dluhu po této době. Článek tuto situaci komplexně řeší a zmiňuje i co je to přetržení promlčení.

promlčecí lhůta u dluhu

Promlčecí doba a její délka u dluhu

Je stanovena zákonem na 3 roky. Po této době zaniká nárok na přiznání požadovaného plnění. Dluh tím však nezaniká. Pokud nárok na úhradu závazku uplatní věřitel u soudu, může uspět. Jak? 

 

Co může udělat věřitel s dlužníkem, když už uplynula promlčecí lhůta?

Velmi jednoduše lze odpovědět:“ Může udělat to samé jako u neprom. pohledávky“. Nicméně ...

Při prom. zaniká nárok na přiznání požadovaného plnění, avšak právo na toto plnění nadále trvá. Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době v zákoně stanovené. K prom. soud přihlédne jen k námitce dlužníka. Dovolá-li se dlužník proml., nelze promlčené právo věřiteli přiznat.     

Věřitel může i nadále vymáhat prom. pohledávku. Pohledávka prom. nezanikla. Stále existuje. Zanikl pouze nárok na její přiznání. Dlužník může i prom. pohledávku uhradit. Nejednalo by se o bezdůvodné obohacení.

Prom. pohledávky tak nemusí vést ke změně chování věřitele vůči dlužníkovi. Může vést ke změně chování v případě, kdy si je věřitel vědom prom. a jeho důsledků. Věřitel zde může zohlednit zejména marné náklady své a případnou úhradu nákladů dlužníka po neúspěšném vymáhání pohledávky soudní cestou. Dlužník může věřitele na prom. upozornit.  Ten pak může od dalšího vymáhání dluhu upustit. V zásadě je však úspěšná obrana dlužníka u promlčené pohledávky až v rámci soudního řízení. Do té doby může věřitel požadovat zaplacení pohledávky a dlužník může i promlčenou pohledávku uhradit.

Je-li si dlužník vědom proml., může své chování vůči věřiteli této skutečnosti uzpůsobit. V případě prodlení se pozice dlužníka výrazně posiluje. Věřitelova pozice z hlediska vynutitelnosti uspokojení pohledávky je slabá. U proml. pohledávky, v případě řádné obrany dlužníka, nedosáhne věřitel na vykonatelný titul. Dlužníkovi pak nehrozí exekuce. Zásadní podmínkou úspěšnosti dlužníkovi obrany je vznesení námitky proml. Vznese-li dlužník námitku prom., věřitel soudní spor prohraje a nedosáhne přiznání své pohledávky. Nevznese-li však dlužník námitku prom., dosáhne i při skutečném prom. pohledávky věřitel exekučního titulu. 

 

Uznání dluhu a přetržení promlčení u dlužné částky

Má-li mít uznání práva dlužníkem právní důsledky v podobě přetržení proml., je nutné, aby došlo k uznání práva jak co do důvodu, tak co do výše. Pokud jde o uznání práva co do důvodu, nemusí být sice tento důvod vždy v listině obsahující uznání práva uveden výslovně, ale musí být jednoznačně dovoditelný, např. poukazem na upomínku o zaplacení dluhu, v níž je důvod dluhu výslovně obsažen. Stejně tak uznání práva co do jeho výše musí být vyjádřeno tak, aby výše byla objektivně určitelná.

Má-li mít uznání práva dlužníkem právní důsledky v podobě přetržení proml., je nutné, aby došlo k uznání práva jak co do důvodu, tak co do výše. Pokud jde o uznání práva co do důvodu, nemusí být sice tento důvod vždy v listině obsahující uznání práva uveden výslovně, ale musí být jednoznačně dovoditelný, např. poukazem na upomínku o zaplacení dluhu, v níž je důvod dluhu výslovně obsažen. Stejně tak uznání práva co do jeho výše musí být vyjádřeno tak, aby výše byla objektivně určitelná.

 

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny