Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Právo a sebeobrana Vypořádání spoluvlastnictví movitosti a nemovitosti - pravidla

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7308
Vypořádání spoluvlastnictví movitosti a nemovitosti - pravidla Email
Úterý, 01. duben 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 9527x
vyporadani_spoluvlastnictvi.jpg Žádná osoba nemůže být nucena, aby ve spoluvlastnictví zůstávala. Ze spoluvlastnictví lze buď „vystoupit“ tak, že podíl spoluvlastník převede na jinou osobu, nebo že bude spoluvlastnictví úplně zrušeno – buď dohodou, nebo soudem.

Každý spoluvlastník má ve svém výlučném vlastnictví svůj podíl, se kterým může disponovat. Jestliže chce převést tento podíl na jinou osobu, mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo. Předkupní právo však nemají, jedná-li se o jakýkoliv převod osobě blízké nebo o bezúplatný převod komukoliv. Pozor – úplatným převodem je i vklad podílu do obchodní společnosti. Jestliže bude předkupní právo porušeno, mohou se ostatní spoluvlastníci dovolávat neplatnosti takového převodu. Výsledky dovolání se neplatnosti mohou být dva:

  • obnoví se právní stav, jaký existoval před napadeným převodem, nebo

  • spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, se může na nabyvateli spoluvlastnického podílu domáhat, aby mu podíl za stejných podmínek nabídl ke koupi – když by odmítl, může se spoluvlastník obrátit na soud, aby nabyvateli podílu uložil povinnost smlouvu uzavřít

 

Spoluvlastnictví může zaniknout stejnými způsoby, jako klasické vlastnictví (např. zničením věci, prodejem věci apod.). Kromě toho může zaniknout dle speciálních ustanovení zákona:

  • dohodou (vzor) – záleží čistě na spoluvlastnících, jak se dohodnou – zda věc rozdělí (je-li to možné), nebo si ji ponechá jeden a ostatní vyplatí, či věc prodají a výtěžek prodeje si rozdělí; jde-li o nemovitost, musí být dohoda písemná (vzor)

  • rozhodnutím soudu – nedojde-li k dohodě, může kterýkoli ze spoluvlastníků podat návrh na zrušení a vypořádání soudní cestou

 

Soud je zásadně povinen spoluvlastnictví zrušit a vypořádat – s výjimkou situace uvedené v § 142 odst. 2 občanského zákoníku – nelze-li věc rozdělit a je-li zde důvod zvláštního zřetele hodný (např. vysoký věk, zdravotní stav spoluvlastníka) -> při podstatné změně poměrů lze podat nový návrh.

Při svém rozhodování není vázán návrhem spoluvlastníků, může rozhodnout i jinak. Soud však musí respektovat závazné pořadí způsobů vypořádání spoluvlastnictví, jak je uvádí zákon:

  • reálné rozdělení věci podle výše podílů – vzniknou samostatné věci (nejčastěji u pozemků)

  • přikázání věci jednomu nebo více spoluvlastníkům – není-li rozdělení věci možné; musí zde být spoluvlastník, který má o věc zájem a zároveň je schopen ostatní vyplatit (přiměřená náhrada je taková, která umožní, aby si spoluvlastník obstaral odpovídající náhradu v místě a čase obvyklou)

  • prodej věci a rozdělení výtěžku dle podílů

Vzor smlouvy o vypořádání pro movitý a nemovitý majetek

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny