Dobré ráno, dnes je pátek 29.9.2023, svátek slaví Michal, zítra Jeroným.

Stížnost na exekutora, kde si stěžovat na exekutora?

stiznost_na_exekutora.jpg Exekutor zodpovídá za škodu, kterou způsobil při exekuční nebo další jím prováděné činnosti on sám nebo jeho zaměstnanci. Ze zákona je povinně pojištěn a za škodu jím způsobenou ručí i stát.
___
___
___

Pokud v souvislosti s prováděním exekuce někomu vznikne škoda a bude schopen o tom předložit důkazy, bude odškodněn. V této chvíli se budou hodit především protokoly, svědecká prohlášení, fotodokumentace atd.

Exekutor je při výkonu exekuční činnosti vázán jen platnými právními předpisy a rozhodnutími soudu v exekučním řízení a o způsobu provedení exekuce rozhoduje sám. Měl by postupovat tak, aby co nejefektivnějším způsobem vymohl splnění závazku a přitom by měl přiměřeně brát ohled na zájmy povinného. Znamená to například, že pokud exekutor zajistí na bankovním účtu povinného finanční prostředky ve výši dostatečné pro úhradu dluhu i nákladů exekuce, už by neměl postihovat další majetek, např. zabavovat movité věci. Pokud jsou mu při zabavování majetku předloženy nezvratné důkazy o tom, že se jedná o majetek třetích osob, měl by to přinejmenším vzít v úvahu atd.

Exekutor i jeho zaměstnanci by se měli při výkonu exekuční činnosti chovat slušně. Pokud by jejich činnost spíše než úřední výkon rozhodnutí připomínala plenění dobytého území (což mimochodem i v době války zakazují mezinárodní konvence), je na místě si stěžovat. Stížnost je možno směrovat na exekutorskou komoru (www.exekutorskakomora.cz), popř. podat i trestní oznámení. Znovu se však připravte na to, že svá tvrzení budete muset dokázat, a vaše verze toho, co se jak odehrálo, se s verzí exekutora a jeho zaměstnanců určitě bude lišit.

 


Související odkazy:

 

Vzory: