Dobré dopoledne, dnes je úterý 16.4.2024, svátek slaví Irena, zítra Rudolf.

Postup osvojení, adopce dítěte, vzory, formuláře k osvojení, adopci

postup-osvojeni-adopce-ditete-vzory-formulare-k-osvojeni-adopci

postup-osvojeni-adopce-ditete-vzory-formulare-k-osvojeni-adopci
Jsme bezdětní manželé. Ze zdravotních důvodů nemůžeme mít vlastní děti a velmi po nich toužíme. Rozhodli jsme se po delším zvažování, že bychom rádi adoptovali, tedy osvojili dítě z dětského domova. Raději bychom dítě ve věku do 3 let a je nám jedno jestli to bude holčička nebo chlapeček. Jaký je postup adopce, osvojení? Jaké jsou potřeba formuláře? Kde jsou žádosti a formuláře ke stažení online zdarma?

___

___

 

V případě, že manželé dospěli k rozhodnutí řešit bezdětné partnerské soužití cestou osvojení a pokud mají zájem o zprostředkování osvojení, pak je nezbytné kontaktovat se s příslušným sociálním pracovníkem OSPOD specializovaným na problematiku náhradní rodinné péče.

Postup adopce, osvojení

 • po vstupním pohovoru, seznámení se s podmínkami NRP, v případě přetrvávajícího zájmu bude předána žádost o NRP včetně dotazníků, (standardní součástí žádosti je šetření v rodině)
 • žadatel opatří potřebné náležitosti (event. po domluvě může některé zajistit sociální pracovník)
 • po zajištění a kompletaci všech náležitostí je žádost oficiálně podána k rukám sociální pracovnice pro NRP a zaevidována úřadem
 • po jejím zpracování je ve fotokopii zaslána Krajskému úřadu Středočeského kraje
 • následuje odborné posouzení žádosti
 • součástí celého procesu může být tzv. Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny (v případě, že KÚ tuto povinnost uloží)
 • následuje čekací doba - žadatelé se stávají tzv. "čekateli"
 • další postup - v souladu se zákonem č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

 

Formuláře k adopci, osvojení ke stažení online zdarma zde

 

Náležitosti žádosti o adopci, osvojení:

 • Životopis žadatelů
 • Fotografie žadatelů (ne starší 1/2 roku, 3ks formát na OP)
 • Opis z rejstříku trestů ((žádá orgán sociálně-právní ochrany)
 • Potvrzení zaměstnavatele o příjmech žadatelů
 • Kopie oddacího listu
 • Hodnocení zaměstnavatele žadatelů 
 • Hodnocení z místa bydliště - obecní úřad (žádá orgán sociálně-právní ochrany)
 • Vyjádření odborného lékaře (žádá orgán sociálně-právní ochrany)
 • Doklad o státním občanství (fotokopie OP)
 • + další doklady dle individuálního posouzení