Dobré odpoledne, dnes je pondělí 24.6.2024, svátek slaví Jan, zítra Ivan.

Nejčastější otázky obětí trestných činů v souvislosti s jednáním před soudem

nejcastejsi_dotazy_obeti_trestnych_cinu_soudni_rizeni.jpgText obsahuje informace pro oběti trestného činu v souvislosti s jednáním před soudem. Radí, jak jednat a postupovat v celé řadě situací, které mohou nastat.

___

___

Dozvím se vůbec, až bude nařízen soud?
Ano, jako poškozený máte právo na doručení obžaloby a na vyrozumění o termínu konání hlavního líčení. Pokud jste si ale v řízení zvolil zmocněnce, bude soud obojí doručovat pouze Vašemu zmocněnci.

 

Zapomněl jsem se připojit s nárokem na náhradu škody a už mi přišlo předvolání k hlavnímu líčení, mohu to ještě napravit?
Ano, s nárokem na náhradu škody se můžete připojit nejpozději při hlavním líčení před zahájením dokazování (výslechu obviněného). Můžete tak učinit ústně při hlavním líčení nebo před hlavním líčením písemně.

 

Nechtěla bych se u soudu setkat s tím člověkem, co mě znásilnil, mám z něho strach, nechci ho vidět! Soud mě ale předvolal k výslechu jako svědka, co mám dělat?
K výslechu se musíte dostavit, ale můžete žádat, abyste byla vyslechnuta v nepřítomnosti obžalovaného a aby soud učinil všechna nezbytná opatření pro Vaši ochranu, zejména aby zamezil Vašemu setkání s obviněným před jednací síní před i po výslechu, zajistil Vám doprovod justiční stráže apod.

 

Pachatel, co způsobil dopravní nehodu, se se mnou spojil, omluvil se mi a chce se dohodnout na náhradě škody; mám na to přistoupit?
Pokud pachatel projevuje dobrou vůli nahradit škodu, je pro obě strany vhodné pokusit se uzavřít dohodu o náhradě škody. Můžete se o to pokusit sám (případně zastoupen svým zmocněncem – advokátem) nebo se můžete obrátit na příslušné středisko Probační a mediační služby a žádat mediaci. Mediací se rozumí zprostředkování řešení konfliktu způsobeného trestným činem smírnou cestou tak, aby Vám byla v nejvyšší možné míře nahrazena způsobená škoda a zohledněna dobrá vůle pachatele odčinit škodu způsobenou trestným činem. Trestní řízení následně může skončit podmíněným zastavením trestního řízení nebo narovnáním, bez zbytečného sankcionování pachatele.

 

Můžu se zeptat u soudu znalce, z čeho vycházel při určení výše škody ve znaleckém posudku?
Ano, jako poškozený (případně Váš zmocněnec) máte právo v průběhu hlavního líčení klást svědkům i znalcům dotazy, a to poté, co předseda senátu skončí výslech a udělí Vám slovo.

 

Soud mě vyrozuměl o hlavním líčení, musím tam jít?
Nemusíte, pokud nejste zároveň předvolán jako svědek. Účastnit se hlavního líčení je Vaše právo, ne povinnost. Pokud máte zmocněnce, může být u hlavního líčení přítomen pouze Váš zmocněnec – Vy tak budete mít přehled o průběhu trestního řízení a zároveň se vyhnete osobní účasti na hlavním líčení, která pro Vás může být traumatizující.

 

Pachatel mi způsobil těžké zranění, v důsledku kterého jsem byl měsíc v pracovní neschopnosti; na náhradu jaké škody mám nárok?
V důsledku způsobené škody na zdraví máte nárok na bolestné, dále máte nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění (jedná se o jednorázové částky, jejichž výše je stanovena na základě bodového ohodnocení lékařem), na náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (pokud jsou dávky nemocenského nižší než Váš výdělek před úrazem) a po skončení pracovní neschopnosti (pokud je Váš výdělek v důsledku úrazu nižší než před ním), a na náhradu účelně vynaložených nákladů léčení. 

 

Nestihl jsem se připojit s nárokem na náhradu škody a soud už ve věci rozhodl trestním příkazem. Co s tím můžu dělat? Mohu se ještě v trestním řízení domoci svého nároku?
Bohužel... Pokud tento trestní příkaz nabude právní moci (státní zástupce ani obžalovaný nepodají odpor), trestní řízení je tímto skončeno. Jako poškozený nemáte právo podat proti trestnímu příkazu odpor. Můžete se pokusit s obžalovaným na náhradě škody dohodnout nebo ho zažalovat u civilního soudu.


Syn zemřel v průběhu trestního řízení, ve kterém se připojil se svým nárokem na náhradu škody; mám možnost se nějakým způsobem účastnit řízení před soudem?
Ano, pokud jste dědicem Vašeho syna, vstupujete na místo něj do práv poškozeného a můžete se připojit s nárokem na náhradu škody. Nepřechází na Vás (v případě škody na zdraví) ovšem nárok na bolestné a ztížení společenského uplatnění, ty zanikají smrtí poškozeného.

 

Syn byl zavražděn, mám v řízení před soudem nějaká práva?
Ano, v trestním řízení jste v postavení poškozeného a máte tedy právo na doručení opisu obžaloby a vyrozumění o konání hlavního líčení, právo účastnit se hlavního líčení, …… (viz výše) a zejména právo připojit se s nárokem na náhradu škody nejpozději při hlavním líčení do zahájení dokazování. Co se týče nároku na náhradu škody, máte právo hlavně na náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem a na částku jednorázového odškodnění pozůstalým (dle § 444 odst. 3 OZ).