Dobrý večer, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Kam podat stížnost na nadměrný hluk nebo překročení povolených hladin hluku?

kam_podat_stiznost_na_nadmerny_hluk_prekroceni_hladiny_hluku.jpgHluk je každý nechtěný zvuk (bez ohledu na jeho intenzitu), který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky na lidské zdraví. Hluk se vyjadřuje a měří nejčastěji jako ekvivalentní hladina akustického tlaku (L Aeq ), jednotkou je decibel (dB).

___

___

Nadměrný hluk je škodlivina, na kterou se člověk nemůže adaptovat. V pracovním i mimopracovním prostředí jsou přijímána specifická opatření k ochraně osob před nadměrným hlukem. Každý občan může přispět k ochraně svého zdraví před hlukem pomocí jednoduchých změn ve svých zvyklostech. V případě nadměrného obtěžování hlukem se mohou občané obrátit na místní Orgán ochrany veřejného zdraví tj. Krajskou hygienickou stanici

V pracovním prostředí tyto opatření spočívají v:

 • odstranění zdrojů hluku nebo podstatné snížení vyvolávaného hluku (tzn. nekonstruovat a nepoužívat stroje a zařízení s přílišnou hlučností, bránit šíření hluku a chvění pružným uložením, užívat antivibračních nátěrů apod.), nejlepším způsobem je inovace hlučného zařízení méně hlučným.
 • uzavření zdroje hluku vhodným krytem, např. obezdění kompresoru, vytvoření příčky apod.
 • oddělení exponovaného pracovníka od zdroje
 • omezení délky hlukové expozice, zařazení klidových přestávek pro odpočinek v nehlučném prostředí nebo střídání pracovníků v hlučném a nehlučném prostředí.
 • používání vhodných osobních ochranných pomůcek (vatové chrániče uší, rezonanční chrániče, sluchátkové chrániče, protihlukové kukly a přilby). Užívání těchto pomůcek by nikdy nemělo být konečným řešením.

Jak se ještě můžeme bránit nadměrné hlukové zátěži?

 • omezit četnost návštěv diskoték a dalších hlasitých hudebních představení
 • omezit hlasitost poslechu hudby nejen z diskmanů a MP3 přehrávačů, ale i z televize, magnetofonů a rádia
 • maximálně zkracovat dobu pobytu v hlučném prostředí
 • nevykonávat hlučné činnosti v malém prostoru (odrazem hluku od stěn se zvyšuje jeho hladina)
 • hlučné činnosti (vrtání, opravy v bytě, vysávání apod.) je vhodné přesunout na denní dobu
 • být ohleduplný ke svým spolubydlícím a sousedům

 

Postup občanů při nadměrné hlukové zátěži

 • při  obtěžování nadměrným hlukem mohou občané podat oficiální podnět na místní Orgán ochrany  veřejného  zdraví tj. Krajskou hygienickou stanici. Hygienická stanice dále postupuje podle správního řádu a v případě potřeby zadá kontrolní měření hluku příslušné laboratoři, která má osvědčení o autorizaci. Kontaktní adresy Krajských hygienických stanic (KHS) jsou uvedeny v přehledu na internetové adrese MZ ČR.
 • při zjištění překročení hygienických limitů daných prováděcím předpisem Zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších zákonů, je provozovatel daného zdroje hluku povinen zajistit v termínu uvedeném v rozhodnutí příslušného úřadu nápravu stavu k hodnotám hlučnosti, které nepoškozují zdraví.Související odkazy