Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Desatero exekuce 2013 - fakta, polopravdy a mýty

desatero-exekuce-2013-fakta-polopravdy-a-myty

desatero-exekuce-2013-fakta-polopravdy-a-myty
Kolem exekucí je mnoho mýtů, polopravd a lží, které se šíří mezi lidmi. Jak je to s exekucemi a jaké jsou změny v exekucích od 1.1.2013 se dozvíte na této stránce. Text pro vás připravila studentka 5. ročníku právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Kratochvílová. Článek je původně určen pro web Bezplatné právní poradny online.

___
___Desatero o exekucích 2013

 1. Od 1. 1. 2013 nastává celá řada změn – čtěte více v článku: ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ EXEKUCÍ ÚČINNÉ OD 1. 1. 2013, dostupný na tomto webu zde: Exekuce - změny 2013, novela exekučního řádu 2013 přehledně v kostce
  _
 2. Dlužník v exekuci nemá nárok na splátkový kalendář, zda exekutor na splátkový kalendář přistoupí, je pouze na jeho uvážení.
  _
 3. Veškeré písemnosti jsou doručovány soudy a exekutory na adresu evidovanou v Centrální evidenci obyvatel, pokud si dlužník zásilku nepřevezme ve lhůtě 10 dní, nastává fikce doručení.
  Pokud bydlíte na jiné adrese, než je Vaše trvalé bydliště, je vhodné uvést tento stav do souladu se skutečností – tedy si přehlásit (změnit) trvalé bydliště, je-li to možné. Pokud si z nějakého důvodu nemůžete trvalé bydliště přehlásit, je na místě zvážit aktivaci služby DOSÍLKA u České pošty st. p. Více informací naleznete na stránkách
  http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/zmena-mista-dodani-dosilka-pro-vsechny-dosle-zasilky-id29953.
  Obdobně je tomu i v případě datových schránek. Datové schránky mají zřízeny ze zákona všechny právnické osoby (s.r.o., k.s., v.o.s., a.s., SE…). Pokud z nějakého důvodu do datové schránky Vaší společnosti nechodíte, nemuselo by se Vám to vyplatit, neboť většina písemností orgánů veřejné moci je dnes doručována právě prostřednictvím datových schránek a i zde platí, že pokud si písemnost nepřeberete ve lhůtě 10 dnů od doručení (tzn. nepřihlásíte se do datové schránky) považuje se taková písemnost za doručenou. Nové přístupové údaje do datové schránky Vám vydají na pobočkách CzechPointu, který je dostupný na pobočkách České pošty st.p.
  _
 4. Dědic odpovídá za dluhy po zemřelém do výše ceny nabytého dědictví. Takže pokud dědictví činí 20.000 Kč (aktiva) a 500.000 Kč (pasiva, dluhy) a dědic XY zdědí částku 10.000 Kč, odpovídá ve výši 10.000 Kč i za dluhy z dědictví. Nebezpečí přijetí takového dědictví spočívá v tom, že okamžikem přijetí dědictví srůstá dosavadní majetek dědice s majetkem získaným v dědictví, důsledkem čehož může být fakt, že se věřitel bude chtít uspokojit z věci, která byla vždy Vaše a nikoliv získaná v dědictví.
  V případě těchto dědictví, kdy dluhy několikanásobně překračují aktiva, je na místě zvážit odmítnutí dědictví, nebo jeho vydání věřitelům.
  _
 5. Častým omylem je domněnka, že své potomky (potenciální dědice) nejlépe ochráníte tak, že je vydědíte, aby na ně exekutor nemohl. Tento postup není vůbec nutný, neboť jak bylo výše uvedeno, je možné předlužené dědictví odmítnout, případně vydat věřitelům.
  _
 6. Potenciál velkého nebezpečí se skrývá v institutu společného jmění manželů SJM – neboť podle pravidla „co je moje, je i tvoje“, je druhý z manželů stejně odpovědný za vznik dluhů, které nadělal první z manželů a to i třeba bez vědomí a souhlasu druhého z manželů. Řešením není ani rozvod, případně zúžení společného jmění manželů, tyto instituty upravují vztahy do budoucnosti (tedy od okamžiku, kdy došlo k rozvodu/zúžení společného jmění manželů dále do budoucna), nevztahují se však na již vzniklé dluhy. Proto se může snadno stát, že budete za dluhy Vašeho manžela/manželky odpovědní i po rozvodu, nebo po jeho smrti.
  _
 7. Pokud jste pronajímatel bytu, nikdy úplně jistě nevíte, komu byt pronajímáte, a proto je na místě jistá obezřetnost – mohlo by se samozřejmě stát, že na Vašeho nájemce bude nařízena exekuce, v důsledku které by mohl exekutor zabavit i zařízení Vašeho bytu.
  Nově (od 1. 1. 2013) se o průběhu exekuce pořizuje videozáznam. Jako vlastník zabavených věcí se můžete bránit tzv. vylučovací (excindační) žalobou, v níž prokážete za předložení účtů, soupisu majetku v předávacím protokolu nájemní smlouvy apod., že jste vlastníkem věcí, které žádáte vyškrtnout ze soupisu. S ohledem na výše uvedené je lepší sepsat i podrobný předávací protokol k bytu, který pronajímáte.
  Vzor vylučovací (excindační) žaloby je ke stažení zdarma na našem webu.
  _
 8. Pokud Vám exekutor zablokoval bankovní účet, máte právo požádat banku ve smyslu § 304b občanského soudního řádu o vyplacení dvojnásobku životního minima, to znamená částky ve výši 6.802 Kč.
  Pozor, jedná se ale o jednorázovou možnost, a v případě, že máte u daného peněžního institutu (banky) více účtů, vztahuje pouze na jeden z nich.
  Obdobné ustanovení platí i pro bankovní účty, na nichž jsou peněžní prostředky, které jsou povinným určeny pro výplatu mezd podle ustanovení § 304a občanského soudního řádu.
  _
 9. Pokud máte více než jednoho věřitele (nezáleží, v jakém stavu se dané řízení nachází – zda již bylo vydáno rozhodnutí soudu, nebo zahájena exekuce, či byla zatím zaslána pouze předžalobní výzva) řešením Vaší situace by mohlo být oddlužení, tzv. osobní bankrot
  Oddlužení se vztahuje pouze na pohledávky soukromých osob (ty, které nevznikly z podnikání), pro podání návrhu na oddlužení je lépe vyhledat právní pomoc, neboť neúspěšná snaha o oddlužení Vás může uvalit do konkurzu. Na této stránce v našem webu si můžete snadno ověřit, zda splňujete předpoklady pro vyhlášení osobního bankrotu.
  _
 10. Závěrem si Vás dovolím upozornit na běhy promlčecích lhůt:
  • obecná promlčení lhůta podle občanského zákoníku činí tři roky,
  • obecná promlčecí doba podle obchodního zákoníku činí čtyři roky,
  • pokud bylo právo uznáno soudním rozhodnutím činí promlčecí doba 10 let od právní moci rozsudku