Dobré dopoledne, dnes je čtvrtek 13.6.2024, svátek slaví Antonín, zítra Roland.

Počet obyvatel, lidí na Zemi, Zeměkouli, světě, planetě, populace - statistiky

pocet_mnozstvi_lidi_obyvatel_na_zemi_zemekouli_ve_svete_statistiky.jpgNa světě žije přes šest miliard lidí. Každý rok se počet obyvatel planety Země zvýší o zhruba 80 milionů. K prosté obnově populace je potřeba, aby na jednu ženu připadlo 2,1 dítěte. V celosvětovém měřítku sice tento ukazatel činí 2,7, existují však obrovské regionální rozdíly.

___

Nejhůře si stojí Evropa, především východní, kde na jednu ženu připadá 1,4 dítěte, v Bulharsku či Rumunsku 1,2 (stejně jako v ČR), a nejnižší porodnost zaznamenalo v roce 1998 podle údajů Organizace spojených národů (OSN) Španělsko - 1,1 dítěte na jednu ženu.

 

Aktuální počet lidí, obyvatel na Zemi, Zeměkouli, ve světě je dle statistiky z července 2011:

cca. 6,987 miliardy (6.779.000.000 osob)


Statistiky porodnosti v ČR, České republice:

Rovněž v České republice porodnost od roku 1975 trvale klesá několik let počet zemřelých každoročně převyšuje počet novorozenců. V roce 1994 se v ČR poprvé narodilo nejméně dětí (106 579 živě narozených) od roku 1785, kdy se v českých zemích začalo statistické sledování provádět.

V průběhu roku 2007 se v České republice narodilo 114,6 tisíce dětí, což bylo o 8,8 tisíce více než v roce předchozím a nejvíce od roku 1995, kdy počet živě narozených poprvé klesl pod sto tisíc. Tak vysoký meziroční růst byl zaznamenán naposledy v první polovině sedmdesátých let, během tzv. babyboomu Husákových dětí.

Úroveň úhrnné plodnosti v roce 2006 stoupla na hodnotu 1,44 živě narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku, a odpoutala se tak od hodnot ležících pod hranicí 1,3, která je považována za velmi nízkou úroveň (tzv. lowest-low fertility). Nejvíce přitom rostla úhrnná plodnost druhého pořadí, na 0,53 dětí na jednu ženu; u prvního pořadí činila 0,69 a u třetího a vyššího pořadí 0,22 dětí na ženu. V absolutních počtech tvořily přesně polovinu přírůstku děti druhého pořadí, kterých přibylo 4,4 tisíce, zbylé dvě čtvrtiny se dělí rovným dílem mezi děti prvního pořadí (2,2 tis.) a třetího a vyššího pořadí (také 2,2 tis.). Nárůst plodnosti druhého pořadí byl přitom zapříčiněn především tím, že své druhé dítě začaly plodit relativně silné populační ročníky žen 1975-1977. Nezanedbatelné jsou také počty dětí třetího a vyššího pořadí, jež se narodily ženám z generace 1973 a 1974.

Zdroje:
Úvod: http://www.koniklec.cz/informacnikampan/Vodakt7.HTM
Statistiky: Český statistický úřad, Wikipedia.org, http://www.census.gov/ipc/www/popclockworld.html