Dobré odpoledne, dnes je neděle 24.9.2023, svátek slaví Jaromír, zítra Zlata.

Co znamená když se řekne, jaký má význam přísloví

co_znamena_kdyz_se_rekne.jpgV běžné mluvě používáme spoustu obratů, nad kterými někdy ani nepřemýšlíme. Všichni víme co to znamená korpus delikti, in flagranti, když nad někým visí damoklův meč, že jsou kostky vrženy a spousta dalších. Musím se ale přiznat, že si dovedu přeložit Quo vadis, nicméně význam tohoto rčení (tedy "kam kráčíš") jsem dodnes neznal. Možná se i vy začtete do textu, který jsem opsal z jedné moudré knihy.
___
___

Co znamená ANI DEN BEZ ČÁRKY (Nulla dies sine linea)

Je to zásada platící pro všechny profese, pro každého, kdo chce ve svém oboru něčeho dosáhnout. Tělesnou i duševní zdatnost je potřeba udržovat neustálým tréninkem.

 

Co znamená ZAČAROVANÝ KRUH (Circulus vitiosus)

Je to bezvýchodná situace. Pohybovat se v bludném kruhu znamená chybně usuzovat, chybně si počínat.

 

Co znamená BOJKOT

Projev odmítání, přehlížení a izolování někoho někým.

 

Co znamená BONZOVAT

Vystupovat nečestně, nadutě, pokrytecky.

 

Co znamená BOUŘE VE SKLENICI VODY

Něco obrovského v trpasličím měřítku. Dané události nelze přikládat větší důležitost, než zasluhuje.

 

Co znamená BRÝLE MÁMENÍ

Skutečnost je malována růžovými barvami, že se věci líčí zkresleně, nepravdivě.

 

Co znamená CORPUS DELICTI

Lze přeložit jako předmět doličný. Může to být např. pistole, kterou pachatel spáchal zločin vraždy a na které zanechal otisky prstů.

 

Co znamená DAMOKLŮV MEČ

Symbol hrozícího nebezpečí.

 

Co znamená ŽÍT JAKO DIAGONES

Znamená to žít život prostý, skromný,bez nadbytečných věcí, tedy hluboko pod průměrem běžné úrovně.

 

Co znamená HEURÉKA

Řecké slovo. Je vysvětlováno jako: „Nalezl jsem to, už to mám, že jsem na to přišel.“

 

Co znamená HURÓNSKÝ KŘIK

Je to myšleno jako divošský, divoký, často pak ve spojení s podstatnými jmény jako je křik, řev, chechot, jásot, tanec, atp.

 

Co znamená IN FLAGRANTI

„Právě při činu,“ termínu se původně používalo při cizoložství a žhářství. Později pak zevšeobecněně pro přistižení při každém protiprávním činu.

 

Co znamená JEPIČÍ ŽIVOT

Něco nemá nebo nebude mít dlouhého trvání.

 

Co znamená KOSTKY JSOU VRŽENY (Alea iacta est)

Toto rčení používáme po důležitém rozhodutí.

 

Co znamená PROKÁZAT MEDVĚDÍ SLUŽBU

Často používané rčení, znamenající udělat víc škody než užitku. Ten, kdo prokáže medvědí službu to obvykle myslí dobře, ale ve skutečnosti vše pokazí.

 

Co znamená PÁLIT ZA SEBOU MOSTY

Volit krajní riziko, zpřetrhat všechny spojení, jít cestou, na níž není nic jiného než vítězství nebo smrt.

 

Co znamená NARCISMUS

Osoba nekriticky se lichotící a namlouvající si dokonalé vlastnosti.

 

Co znamená NEMALUJ ČERTA NA ZEĎ

Nepřivolávej zlo, smůlu.

 

Co znamená ŽÍT NA VYSOKÉ NOZE

Poukazuje na člověka rozmařilého nebo toho, kdo majetek či postavení jen předstírá.

 

Co znamená NOMEN OMEN (Jméno – znamení)

Pojmenování naznačující, jaká je osoba jím označená. Říkáme pak, že někdo má přiléhavé jméno. Je např. výstižné, jmenuje-li se někdo pomalý a zdlouhavý člověk pan Louda.

 

Co znamená OIDIPOVSKÝ KOMPLEX

(S. Freud) Znamená přepjatou až chorobnou lásku syna k matce, nebo též sexuální lásku k rodiči opačného pohlaví spojenou s nenávistí k druhému rodiči.

 

Co znamená OMNIA MEA MECUM PORTO (všechen svůj majetek nosím při sobě)

Za nejvzácnější majetek považujeme získané vědomosti, o které nás nemůže nikdo oloupit.

 

Co znamená DRŽET PALEC

Pokud byl v dávných dobách držen palec při gladiátorských hrách nahoře, znamenalo to – „Já císař Ti daruji život “ a pokud dolů „Smrt.“ Držení palce je obdobou prvního uvedeného.

 

Co znamená PANTA RHEI (vše plyne)

Vše se neustále mění, vše je v neustálém pohybu.

 

Co znamená PATOVÁ SITUACE

Je to situace nerozhodná, svízelná, neřešitelná až bezvýchodná.

 

Co znamená PIA FRAUS (zbožná lest)

Je to dobře míněná lest nebo lež, na rozdíl od lstivého úmyslu vedoucího k osobnímu prospěchu. Taková osoba je přesvědčena, že činí druhému prospěch (např. zatajení propuku zhoubné nemoci).

 

Co znamená PLATONICKÁ LÁSKA

Vztah prostý smyslných žádostí a bez smyslného naplnění.

 

Co znamená PONORKOVÁ NEMOC

Stav skupiny lidí žijících v uzavřeném prostoru po dlouhou dobu v úzkém kolektivu, přinášející stereotypní situace (stejné prostředí, stejné projevy verbální i fyzické). Může vést k tzv. senzorické deprivaci, k psychóze. Vyhasíná orientační reflex, podněty působí stále stejně, dochází ke snížení frustrační toleranci.
Lidé jsou v tomto stavu nesnášenliví, popudliví a agresivní.
Takový stav může vzniknout na lodi, v manželství, na kosmické lodi, na stavbě daleko od kulturních center, atp.

 

Co je to PŠTROSÍ POLITIKA

Poznámka: Pštrosi když strkají hlavu do písku hledají tak potravu a není to kvůli ničemu jinému!!!
Lidé, kteří vedou pštrosí politiku mají pravomoc, ale nechtějí ji použít, buď ze strachu nebo v naději, že se problém vyřeší i bez jejich zásahu.

 

Co znamená JÁDRO PUDLA

Je to touha člověka poznat smysl života, poznat co nejvíc. V dnešní době je to vyjádření smyslu, podstaty věci.

 

Co znamená QUO VADIS? (kam kráčíš?)

Je to jakési memento zdůrazňující varování před nebezpečím.

 

Co znamená NELZE DVAKRÁT VSTOUPIT DO TÉŽE ŘEKY

Když vstoupíme do řeky, je v ní už jiná voda. Vše se mění (Panta rhei = vše plyne).

 

Co je to SEDM DIVŮ SVĚTA?

1) Egyptské pyramidy
2) Maják na ostrově Faru
3) Semirámidiny visuté zahrady
4) Feidiova socha Dia
5) Artemidin chrám v Efesu
6) Mausoleum v Halikarnasu
7) Rhódský koles

 

Co znamená TVÁŘÍ SE JAKO SFINGA

Tváří se neproniknutelně, záhadně, z jeho tváře nelze nic vyčíst.

 

Co znamená SISYFOVSKÁ PRÁCE

Je to práce obecně těžká, namáhavá a především marná.

 

Co znamená SLYŠET TRÁVU RŮST

Je to člověk s přebujelou fantazií nebo podezřívavostí – vidí strašáky i tam, kde nejsou a nikdy nebyli.

 

Co znamená STATUS QUO

Nynější, současný stav

 

Co znamená STATUS QUO ANTE

Stav, ve kterém byla situace předtím, před určitou událostí.

 

Co znamená ZACHÁZET JAKO SE ŠAFRÁNEM

Šafrán (Crocus) kvete časně z jara, má drobné květy a sušený se užívá jako koření i jako žluté barvivo pokrmů, polévek, atp. Je vzácný a užívá se v malém množství. Je to proto, že pěstování šafránu je velmi nákladné, neboť jeden kvítek tohoto krokusu má pouze tři blizny a sběr musí být prováděn ručně (šafrán nekvete najedou). K získání jednoho kila šafránu je zapotřebí i několika set tisíc blizen. Proto se nelze divit, že v současné době stojí gram šafránu asi 6 am. dolarů, tedy 2× méně, než gram zlata. Rčení šetřit s něčím jako šafránem znamená tedy šetřit s něčím velice úzkostlivě.

 

Co znamená NEVIDĚT BŘEVNO VE SVÉM OKU

Slepota k vlastním nedostatkům.
Vybízí nás, abychom nejdříve zametli před vlastním prahem a teprve potom poukazovali na nepořádek a nečistotu jiných. Takové rčení se vztahuje na všechny, kteří rádi kritizují jiné, své chyby však nevidí.

 

Co znamená TŘINÁCTÁ KOMNATA

Je to tabu. Je to věc zakázaná, která je často také tajemná a soukromá, kterou je nutno respektovat.

 

Co znamená JE TO UTOPIE

Slovo utopie je z řeckého „topos“ (místo) a předpony „u.“ Je to tedy místo, které není nikde na světě. Rčení přenesené znamená neuskutečnitelné přání, neproveditelný záměr, nesplnitelný ideál.

 

Co znamená HRÁT VABANK

Znamená to hrát hazardně. Vsadit vše na jedinou kartu, hrát o všechno.

 

Co znamená PRÁVO VETA

Právo něco zakázat.

 

Co znamená VENI VIDI VICI (přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem)

Snadný, rozhodující a rychlý úspěch.

 

Co znamená VĚRNÁ JAKO PENELOPA

Penelopa byla manželka Odyssea, která se vyznamenala svou věrností. Znamená to tedy být někomu stále věrná a neochvějně a trpělivě snášet dlouhé čekání na svého milého.

 

Co znamená VIVAT ACADEMIA! (ať žije akademie!)

Je to rčení oslavující školy jak vysoké, tak i střední (gymnázia).

 

Co znamená VLK V ROUŠE BERÁNČÍM

Schopnost dovedně se přetvařovat, vydávat se za dobrosrdečného a všeobecně prospěšného člověk, který však dovede využít vhodné příležitosti, aby svou oběť zcela záměrně zrádně oklamal a využil.

 

Co znamená JE TO XANTIPA

Je to žena hádavá a svárlivá (Xantipa však dle dějin doopravdy nebyla taková).

 

Co znamená ZAKOPANÝ PES

To, na čem záleží, tady je to tajemství, popř. tady je vtip celé té věci.

 

Co znamená ZDRAVÝ NEMOCNÝ

(Dle knihy Zdravý nemocný od Moliéra) Hypochondři (sugesce), simulanti (předstírání) nemocí a bolesti.

 

Co znamená ŽABOMYŠÍ VOJNA, ŽABOMYŠÍ BOJ

Malicherný spor. Žáby a myši jsou si totiž v normálním životě absolutně lhostejné. Vlastně se ani nepotkávají.