Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Texty Počty, čísla, významy přísloví, definice Co znamená dělat cavyky, co jsou to cavyky, cavyk

Sponzorované odkazy:

  • Luštitelské časopisy

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Co znamená dělat cavyky, co jsou to cavyky, cavyk Email
Pondělí, 04. únor 2008 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 21831x
cavyky_co_to_znamena.jpgCo jsou to ty cavyky? Nebo co je to cavyk? Jaký má význam nebo co to znamená dělat cavyky? Jak vůbec vzniklo slovo cavyky a jaký je jeho prapůvodní význam? Na tyto otázky vám zkusí odpovědět tento článek.
___ 
___ 

V tomto článku probereme co jsou to cavyky ze slovních spojení nedělat s ničím žádné cavyky, udělat to bez dlouhých cavyků a z běžně používaného zvolání jaképak cavyky! Nejprve si řekneme, jak slovo cavyky vlastně vzniklo, jaký má původ.

Podle slovníku spisovného jazyka českého jsou cavyky okolky, průtahy, drahoty. Když někdo s něčím dělá cavyky, přehnaně, obvykle i zbytečně se zdráhá vyhovět někomu, svolit k něčemu, popřípadě něco půjčit nebo udělat. Když věc udělá nebo k něčemu svolí, stane se tak až po delším často zbytečném přemlouvání nebo jiném průtahu. Cavyky lze dělat také s někým, a to obvykle znamená, že se k někomu, třeba k hostovi nebo k nadřízenému, chováme přehnaně uctivě nebo přímo podlézavě. Když něco děláme bez dlouhých cavyků, děláme to bez odkládání, bez zdržování, bez projevů váhavosti či nerozhodnosti a také bez dlouhých řečí, porad, rozvažování, nazírání věci z té i oné strany. Zkrátka to prostě uděkláme.

Slovo cavyky je hezky zvučné a na první pohled nemá v češtině žádného příbuzného. Taková slova obvykle pokládáme za zajímavá, rádi bychom něco věděli o jejich původu. Karel Čapek v jednom ze svých sloupků Ze života slov, z nichž tu často cituji, říkal, že cavyky jsou z německého Zeug, zeigen, ale nedodal, z jakých významů těchto slov, která znamenají krámy, veteš, látka, materiál, přístroj, nářadí a ukázat či ukazovat. Ale i kdyby dodal, museli bychom konstatovat, že Karel Čapek tentokrát neměl pravdu, cavyky nepocházejí z němčiny.

Etymologové říkají, že slovo cavyky je české a že jeho varianty se vyskytují v různých českých a moravských nářečích. Václav Machek ve svém slovníku uvádí tyto nářeční podoby našeho cavyky: cabiky, cafiky, cahoty a cahorty a také východočeské sloveso calikovat, dělat něco po kouskách. Podle Machka původní význam slova cavyk byl "váda, hašteření, hluk, povyk", cavykovat prý znamenalo hulákat a hašteřit se. Jak podle Machka, tak i podle současných etymologů vznikla slova cavyk a cavyky spojením dvou jiných českých výrazů. Do jednoho slova se prý spojily výrazy cáry a povyk. Musím ale dodat, že jde o slovo cáry v dnes už nepoužívaném, ale například v Jungmannově slovníku zachyceném významu tohoto slova, totiž okolky. Takže cavyky by bylo - a žádná jiná teorie vzniku tohoto výrazu neexistuje - v jistém slova smyslu zkratkové slovo. A pak že zkratky jsou až moderní vynález.

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny