Dobrý večer, dnes je středa 29.5.2024, svátek slaví Maxmilián a Maxim, zítra Ferdinand.

Životní pojištění - ano nebo ne? Kolik stojí životní pojištění měsíčně, ročně

zivotni-pojisteni-kolik-stoji-zivotni-pojisteni-mesicne-rocne

zivotni-pojisteni-kolik-stoji-zivotni-pojisteni-mesicne-rocne
Ať už do rodinného rozpočtu přinášíte více peněz vy, nebo váš partner, jednu důležitou věc byste měli nést společně: životní pojištění. Kdo jej nemá, nepřímo ohrožuje své děti. Má snad dům nebo auto větší hodnotu než lidský život? Málokdo by odpověděl kladně. Podle míry pojištění to však vypadá, že si to mnoho českých rodin myslí.

___
___


Pojistné částky u pojištění majetku jsou mnohem vyšší, než je tomu u životních pojistek. Těm lidé v Česku nevěnují zdaleka tolik pozornosti, jak je v Evropě zvykem. Češi a Češky jsou v Evropě unikátem, alespoň co se pojištění týče. Zatímco v původních patnácti zemích Evropské unie se životní pojištění podílí na celkovém předepsaném pojistném asi šedesáti procenty a zbytek připadá na neživotní pojištění, v Česku je tento poměr přesně opačný. Větší podíl zde zabírají právě neživotní pojistky. Navíc, pokud mají lidé sjednané životní pojištění, tak velmi často na nízké pojistné částky. V důsledku toho pak tato pojistná smlouva dostatečně neplní svoji ochrannou funkci.


Proč uzavřít životní pojištění

Životní pojištění pro Čechy stále nehraje v jejich životě až tak důležitou roli. Jeho význam si lidé obvykle uvědomí, až když už je pozdě. Pokud se totiž něco stane s člověkem, který přináší do rodiny peníze, nastává obrovský problém. A to nernusí jít přímo o úmrtí. Stačí, když si člověk přivodí nějaké větší zranění a kvůli tomu nemůže dále vydělávat. A kdo potom nahradí jeho funkci, aby rodina nezůstala zcela bez prostředků? Pokud měl tento člověk sjednané životní pojištění s dostatečnou pojistnou částkou a rizikovým krytím, rodina bez peněz nezůstane. V opačném případě to znamená obrovský problém. Vhodně nastavená životní pojistka je pro každou rodinu velmi důležitá. Vedle zvolených pojistných rizik je klíčovým parametrem smlouvy vždy pojistná částka. Tedy suma peněz, kterou rodina dostane od pojišťovny na překlenutí tíživého dopadu ztráty blízkého člověka, jenž vydělávaI. 

 

Výše pojistné částky - alespoň dvouletý plat

Výše pojistné částky by jednoduše měla být minimálně taková, kolik rodina potřebuje peněz, než se jí podaří ztraceného člena zcela nahradit - tedy vyřešit problém s přísunem peněz. A to není ve většině případů žádná nízká částka. Vhodné je kalkulovat s penězi v řádu statisíců až milionů korun. Velmi zjednodušeně by pojistná částka měla odpovídat alespoň dvouletému platu.

Žalostná situace je pak zejména v případě, kdy rodina navíc ještě splácí hypotéku na byt či dům, kde bydlí. Pak je absence kvalitní životní pojistky doslova hazardem. Hypoteční banky jsou si tohoto rizika na rozdíl od některých lehkomyslných klientů dobře vědomy, a tak velmi bedlivě upozorňují klienty, aby na sjednání rizikového životního pojištění nezapomněli.

Šetření se nevyplácí v případě splácení hypotečního úvěru se tak rozhodně nevyplatí na životním pojištění šetřit. Pojištěný totiž získá jistotu, že pokud se s ním něco stane, rodina nejenže nezůstane zcela bez peněz, ale hlavně nepřijde o střechu nad hlavou v důsledku problémů se splácením úvěru.

 

Kolik stojí životní pojištění měsíčně, ročně?

Měsíční pojistné u čistě rizikového životního pojištění sjednaného k hypotéce se podle výše úvěru pohybuje v řádu stovek korun. Například u milionové hypotéky na 15 let mohou lidé očekávat pojistné mezi okolo 300 Kč měsíčně. U průměrného hypotečního úvěru ve výši 1,8 milionu korun pak více než 500 Kč. S ohledem na zcela zásadní ochrannou funkci životního pojištění by však lidé právě na této položce škudlit neměli. Může se jim to ve finále hodně nevyplatit.

Sjednání životního pojištění může naopak dokonce přinést úsporu nákladů spojených se splácením hypotéky. Některé hypoteční banky totiž zohledňují životní pojištění klienta u konkrétních pojištoven (obvykle pojišťovny ze stejné finanční skupiny, jako je banka). Díky tomu pak klienti získají slevu na úrokové sazbě u hypotéky. Problémem, který na tuzemském trhu životního pojištění přetrvává, je ale nedostatečné povědomí lidí o možnostech životních pojistek. Česká asociace pojišřoven proto provedla průzkum a zjistila, že velká část domácností zcela nesprávně chápe principy jednotlivých druhů životního pojištění. Lidé často zaměňují produkty určené pro zabezpečení rizik s produkty, kde je spořící složka. S tím pak souvisí problém, že si klienti mnohdy vybírají nevhodné produkty životního pojištění. Častým důsledkem je předčasné ukončování smluv za nevýhodných podmínek.


Jak se správně pojistit

1. Životní pojištění by mělo sloužit hlavně k ošetření rizika ztráty života.
Životní pojistku by si měl zřídit především ten, kdo v rodině vydělává. Když se s tímto člověkem něco stane a rodina v důsledku toho zůstane bez prostředků, je to velký problém. Možnost spoření v rámci životní pojistky je až druhořadý aspekt.

2. Dlouhodobost smlouvy a nižší Iikvidita peněz.

U životního pojištění je třeba počítat s nižší likviditou úspor. Naspořené peníze je možné průběžně vybírat jen omezeně, v rámci podmínek vymezených v pojistné smlouvě. Tato možnost přichází až po několika letech od data uzavření pojistné smlouvy. Smlouva se přitom uzavírá obvykle na desítky let.


3. Garance nízkého výnosu nebo investiční pojištění.

Běžná kapitálová životní pojistka přináší garanci jen velmi nízkého ročního výnosu. Proto lidé většinou volí variantu, kde si u životního pojištění mohou sami ovlivňovat způsob investováni peněz. Sjednávají si investiční životní pojištění.


4. Daňový odpočet znamená omezení s nakládáním pojistky.

Daňově odečitatelná položka je podmíněna výplatou naspořených peněz nejdříve ve věku 60 let. Daňové úlevy se vztahují pouze na životní pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a na důchodová pojištění. To znamená, že v pojistných podmínkách musí být stanoveno pojistné plnění formou jednorázové výplaty pojistné částky nebo důchodu v okamžiku dožití se konce pojistné doby.


5. Rozdíly v nabídkách pojišťoven jsou značné.

Nabídky pojišťoven se neodlišují jen u kapitálových a investičních pojistek. Se značnými rozdíly se klienti setkají také jen u rizikových smluv. Proto se vyplatí pojišťovnu vybírat velmi pečlivě.


6. Čím dříve, tím výhodnější podmínky.

S rostoucím věkem se klient dostává do rizikovějších skupin. Čím starší je člověk, tím je pro pojišťovnu z hlediska životního pojištění rizikovější a tím také horší podmínky při uzavíraní smlouvy získá.


7. Ukvapeně nerušit staré smlouvy.

Lidé by nikdy neměli ukvapeně rušit staré smlouvy a uzavírat nové a zdánlivě výhodnější životní pojistky. Zda je změna skutečně výhodná, je vhodné probrat pouze se seriózním poradcem.


8. Pečlivě vybírat pojišťovacího makléře.

Životní pojistku vždy uzavlrá pojišťovací agent. Pečlivý výběr seriózního odborníka ma cenu zlata, protože jeho špatná rada či doporučení se klientovi může hodně prodražit.


9. Podrobně se seznámit s pojistnými podmínkami.

Než klient podepíše smlouvu, měl by se seznámit s pojistnými podmínkami. Je dobré si je předem pečlivě prostudovat a nespěchat s uzavřením smlouvy. Zvláště je dobré si dát pozor na ujednaní, jež je psané malými písmeny. V nich může být ukryta důležitá skutečnost, kterou by klient neměl opomenout a poradce ho na ni neupozorní.