Dobré ráno, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Kolik stojí volání a placené SMS na číslo začínající 900, 906, 905, 908, 909, 976

kolik-stoji-volani-placene-sms-na-cislo-zacinajici-909-906-905-908-909-976
kolik-stoji-volani-placene-sms-na-cislo-zacinajici-909-906-905-908-909-976
Informace o ceně volání není vždy účastníkům podána jasně nebo není zřetelně publikována, je například poskytnuta až na konci dlouhé hlásky, kde se opakují stále tytéž informace a běžný účastník
proto do konce hlásky nevyčká. ČTÚ proto účastníkům doporučuje, aby informacím o ceně věnovali maximální pozornost a v případě, že zjistí, že cena za volání je pro ně nepřijatelná, tak hovor neuskutečňovali.
___
___


Povinnost informovat účastníka o ceně vyplývá ze zákona o cenách, který je v působnosti České obchodní inspekce. Proto pokud účastník zjistí, že informace o ceně není dostatečná, má možnost podat na ČOI podnět pro zahájení řízení.


Využití zpoplatněných linek

900 a 906: zejména obchodní, odborné, inzertní a soutěžní služby
905 a 908: služby s jednorázovou cenou využívané např. pro hlasování
909: zábavné služby pro dospělé
976: přístup k veřejné datové síti a k síti Internet

Ceny služby

Pro čísla začínajících 900, 906 a 909:
U těchto čísel platí, že 4. a 5. číslice určuje cenu za minutu volání v Kč včetně DPH.

Příklad
Pro volání na číslo 900 951 234 by byla účtována cena 95 Kč/min. včetně DPH.

Pro čísla začínající 905 a 908:
Pro tato čísla jsou účtovány jednorázové ceny za spojení.
Pro číslo 905 je účtován desetinásobek hodnoty podle 4. a 5. pozice.


Příklad
Pro volání na číslo 905 951 234 by byla účtována cena za spojení 950 Kč včetně DPH.

Pro číslo 908 je účtována jednorázová cena podle 4. a 5. číslice.

Příklad
Pro volání na číslo 908 791 234 by byla účtována cena za spojení 79 Kč včetně DPH.


kolik-stoji-volani-a-sms-na-cisla-zacinajici-9
kolik-stoji-volani-a-sms-na-cisla-zacinajici-9


Prémiové SMS

Ceník, cena služby

U těchto čísel platí, že 6. a 7. číslice určuje cenu za SMS v Kč včetně DPH.

Příklad
Telefonní číslo 90z xy ab: z = druh služby, xy = ID číslo poskytovatele, ab = cena v Kč včetně DPH (např. SMS na číslo 907 13 50 stojí 50 Kč).

volani-sms-na-premiova-cisla-cena-cenik
volani-sms-na-premiova-cisla-cena-cenik


Cena služby

Celková cena za Službu a cena jednotlivé PR SMS/MMS, pokud celková cena je dána součtem cen více dílčích PR SMS/MMS, musí být jasně stanovena ve všech médiích, aby bylo naprosto zřejmé, kolik bude Služba Zákazníka stát. Ceny budou vždy uváděny jako koncové, tj. včetně DPH.Zdroj: Český telekomunikační úřad, Informace pro účastníky pro volání na telefonní čísla začínající číslicí 9
Asociace provozovatelů mobilních sítí,
Kodex Obecná pravidla pro poskytování Služeb prostřednictvím Premium SMS a Premium MMS