Příjemnou noc, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Text na svatební oznámení, citáty, básně

citat_rceni_basen_na_svatebni_oznameni.jpgRozhodli jste se, že si vyměníte prsteny a to ať už na radnici nebo v kostele? Čeká vás mnoho příprav a mimo jiné musíte vytvořit hezké a působivé oznámení. Pokud přemýšlíte jaké rčení, citát, báseň nebo pořekadlo na papír natisknout, jste na správné adrese.

 

___

___

Ve víru života jsem Tě vyhledala
a do rukou Ti dala život svůj,
starej se o něj, lásko moje,
vždyť to bude i život Tvůj.

Milovati a milován býti,
je největší štěstí na světě.
J. W. Goethe

B. Smetana: "Prodaná nevěsta"
V každé době věrni
zůstaneme sobě...

Už se na nás nehněvejte,
že jste při tom nebyli,
když jsme se my s mojí
milou ženili.
Fráňa Šrámek

Jdi s tím, kdo Tě má rád!
V. Hugo

...láska je jako dobrá píseň
a píseň složit těžko je...

I kdyby vše potěšení
v tom žití bylo vzato,
a jenom láska zůstala
ten život stál by za to.

Když zazní "ano" obou nás,
kostelní tichou melodií,
hlasy nám splynou v jeden hlas,
jsem Tvůj a Ty jsi navždy mojí.

Slovy tu něhu vyslovit nelze,
na strunách by se dala jen hrát...
Tichounce, tiše, docela tiše
srdce chce z lásky se zpovídat.
S. K. Neumann

Kouzlo štěstí nespočívá
v bohatství ani kráse,
ale v harmonii dvou srdcí,
která patří sobě.

Sám nejsi nic,
však s druhým srdcem síla
a člověkem jsi ještě víc.

V okamžiku lásky vše trvá navždy
a nic víc neexistuje.
Eluard

Není již mým cílem hledat,
co by se mi líbilo,
nýbrž líbit se tomu,
koho jsem si vybral.

Láska je touha po kráse.

Dávám Ti srdce a čistou lásku,
Ty vrátíš mi vše, co dám Ti já,
společně půjdem životní stezkou,
Ty budeš můj, já budu Tvá.

Milovat neznamená jen mít rád,
milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce,
milovat je rozdělit duši i srdce.

Když přísaha naše srdce spojí
a tichá píseň z chóru zanotí,
my navždy zůstaneme svoji,
Ty moje a já Tvůj až do smrti.
Lope de Vega

...a kroužek na Tvém prstě
je zlatá stužka,
jíž se váže jmelí křehkých ratolestí,
abychom nepoztráceli své štěstí.
Seifert

Bez rodiny se člověk chvěje zimou
v nekonečném...
Maurois

Usměj se, lásko, třeba slzami,
když jméno vepsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi
vzali jsme do dvou našich prstenů.
Fr. Branislav

A nakonec Ti celý svět,
se v jedno srdce zúží.
Jsi bohat, kdo máš jeden květ,
muž v ženě, žena v muži.

Mnoho zmůže síla duše,
mnoho víra, více naděje,
ale všechno zmůže láska.
Jaroslav Vrchlický

Dobré i zlé co život dá nám
chci s Tebou snášet...

Ať tvrdí, že moře ubývá,
že láska umírá, já nevěřím...

Není jiného léku na lásku,
než více lásky.
Thorieu

Miluji život,
protože mi dal Tebe,
miluji Tebe,
protože jsi můj život.
J. Lennon

Není zamilován,
kdo nemiluje navždy.
Euripides

Máš-li lásku, máš všechno...
John Lennon

Nikdo mě nemůže milovat víc,
než Ty...

 

Beru si lásku z lásky,
jen Tebe miluji,
nevezmu nikdy zpátky,
co dnes Ti daruji.

Láska je přání dávat,
nikoli dostávat.

Jsme takoví, jací jsme...

Milovat znamená být schopen
obětovat se pro druhého.
Michel Quoist

Motto
...život nám napíše sám...

Zastav se, okamžiku,
jsi překrásný...
G. B. Shaw

Ode dneška ne Já, ne Ty - ale My...

Konec snění, začíná život...
J. W. Goethe

Milovat znamená stát se pro druhého
nepostradatelným...

...budeme šťastni,
protože chceme býti šťastni...

Teprve, když jsme nalezli lásku,
víme, co jsme v životě postrádali.

Byli jsme dva
a měli jsme jedno srdce.

Dva není dvakrát jedna,
dva je tisíckrát jedna.

Láska to je štěstí,
které si sami dáváme navzájem.
Sandová 

 

Společnou cestou chceme jít,
věřit, odpouštět a rádi se mít.

Končí již krásné
a vznešené "Já",
začíná prosté,
ale o to krásnější "My".

Nekonečným přátelstvím
se začala naše láska,
a nekonečnou láskou
se končí naše přátelství.

Pouze život, který žijeme pro ostatní,
stojí za to.

Milovat je krásné, umění je žít.

Milovat znamená žít životem toho,
koho miluješ.

Co krásnějšího může být,
než jeden pro druhého žít.
Co krásnějšího snad,
než jeden druhého mít rád.

Zůstaň se mnou,
ruku v ruce se mnou pojď,
zůstaň a srdce mé
k štěstí doprovoď.

Láska nás svedla,
láska nás pojí,
v lásce a věrnosti
zůstaneme svoji.

Až tiché "ano" ze rtů Ti splyne,
píseň svatební bude nám znít,
věř, že láska má Ti navždy zůstane
jen s Tebou chci stále žít.

Dnes dávám Ti ruku svoji,
a prosím o tu Tvou,
spojíme naše životy
a půjdeme cestou společnou.

Věříme v budoucnost nás dvou,
proto jsme svoji,
já Tvým a Ty mou.

Až zazní "ano" obou nás
a varhan tichá melodie,
sliby nám splynou v jeden hlas,
jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje
na celý život, ne na čas.

Nic ze sympatie, ale z lásky.
Nic na čas, ale na celý život.

Chytil jsem motýla - zahynul.
Utrhl jsem květinu - zvadla.
Poznal jsem, že všeho co je krásné,
se mohu dotknout pouze srdcem.
John Lennon

 

Poznáš-li srdce,
které chce Ti věrno být,
pak nech si jen to
a nechtěj jiné mít.

Dej mi ruku svou, má milovaná
tak ve dvou se nám půjde líp,
vždyť nechceš životem jít sama
a srdce mé jen s Tvým chce žít.

Bojím se o své oči
- Tvoje miluji.
Přimhuřuji, opatrně své
- Tvoje líbám.
Nevím, které by bylo těžší ztratit.

Jako je koráb připoután k molu,
jako je s ohněm spojen dým,
patříme k sobě, půjdeme spolu,
Ty jsi má láska, já to vím.

Z lásky jsme zrození, lásku chcem dát,
lásku, co navěky bude nás hřát.
Láska ta odpouští, láska ta věří,
naději neztratí, kdo se jí svěří.

Láska je krásný dar,
však krásnější je věrnost,
láska bez věrnosti
je pouhá malichernost.

Až budu zvedat Tvůj bílý závoj
a polibkem zpečetíme to přísahané "ano",
neplač, drahá, jen tiše řekni:
to, co jsme chtěli, se vytouženě stalo.

Chci s Tebou celý život žít,
chci jenom Tebe v srdci mít,
chci Tvoji lásku láskou oplácet,
nechci se s Tebou nikdy rozcházet.

Tvá věrná ruka v ruce mojí,
Tvůj věrný obraz v srdci mém,
my navždy zůstaneme svoji
i myšlenkou i každým snem.

Do prstýnků našich
vrytý bude den,
kdy společným "ano"
náš sňatek bude uzavřen.

Když dvě srdce to táhne k sobě
a jejich tlukot dostal spád,
Ty rozumíš mi, já zas Tobě,
když máš ráda, mám Tě rád.

Nejsou jen růže na světě,
přijde i vítr, bouře zlá,
však kráčet denním životem
je lehčí, když jsou dva.

Kytici bílých růží
Ti do náruče dám,
ta Ti za mne poví,
jak vroucně rád Tě mám.

Je lehké říci mám Tě rád,
to dokáže i dítě.
Těžší je však lásku dát
a říci vážím si Tě.

Nikdo se nenarodil pro štěstí,
všichni jsme se narodili pro život
a štěstím života je láska.

Před manželstvím se domníváme,
že milujeme -
v manželství se to teprve učíme.
Kastner

V dobrém manželství
jeden od druhého vyžaduje málo.
V krásném manželství
se všechno dává a přijímá.
Ortega E. Gasset

Muž a žena dohromady vytvářejí
teprve skutečného člověka.
Feuerbach

Co nám udělá stáří,
když jsme dva?
Stendhal

Nestaví-li dům Hospodin,
nadarmo se namáhají stavitelé.
Žalm 127, J

Manželství je plné starostí a trnů,
ale nese ovoce,
které se jinde nerodí.
Sainte-Beuve

Změna nás zamíchává do života
Morgenstern