Příjemnou noc, dnes je čtvrtek 30.5.2024, svátek slaví Ferdinand, zítra Kamila.

Slavnostní proslovy - vzory, příklady, rady, tipy

proslov.jpgPři zvlášť významných oslavách (svatby, promoce, kulatiny, večírek pro obchodní partnery) se očekává pár slov od hostitele nebo organizátora akce - může jít o uvítací řeč nebo proslov. Často se jednotliví hosté vítají osobně samotným hostitelem ihned při vstupu do místnosti.

 

___
___ 

Vyslovíme potěšení nad tím, že právě oni jsou našimi hosty. Pokud potřebují odložit svůj svrchní oděv, ochotně jim vyjdeme vstříc. Podle situace a typu oslavy nasměrujeme naše hosty, případně doprovodíme do prostor, kde by se měli usadit nebo vyčkat příchodu dalších hostů. Buď vy sami nebo lidé k tomu určení, mohou nabídnout uvítací drink či drobné pohoštění.

 

Akce kde se očekává proslov hostitele nebo organizátora...

Každý projev na veřejnosti je pro hostitele bez podobných zkušeností velice náročný. Prvním krokem je upozornit hosty, většinou živě se bavící, že jim chcete něco sdělit. Způsobů, jak toho docílit a přivést pozornost na řečníka, je jistě několik.Pokud v místnosti hraje hudba, pomůže když se pomalu ztlumí a ozve se signál v jiné tónině. V té době už musí být řečník připraven na vhodném místě, kde ho ostatní vidí a musí svým postojem a gesty dát příchozím najevo, že on je tím, kdo jim chce něco sdělit. U slavnostní tabule povstaneme, můžeme i decentně cinknout lžičkou o skleničku. Při samotném projevu by se mělo dodržovat několik pravidel.

 

Připravte se předem a zbavte se nejistoty.

Na svou řeč myslete už pár dnů dopředu a dobře se ni připravte. Jen tak se zbavíte ostychu a nebudete se zbytečně potit nejistotou. Dorothy Samoff, známá odbornice na poradenství, jak vystupovat na veřejnosti, radí při podobných problémech stáhnout svalstvo trojúhelníku mezi konečníkem a břichem. Zní to úsměvně, ale není to vidět . O kapičkách potu na čele to však říci nemůžeme a ty určitě nevzbudí Vaši vážnost a sympatie v očích přítomných. Stejně tak může být i problém se zvlhlými dlaněmi. Nenápadně si je před podáním ruky otřete o oděv, tak jako byste si upravoval vázanku.

 

Buďte v klidu a mějte klidná a přátelská gesta.

Zvýrazněte svůj postoj. Stůjte klidně, nekymácejte se. Stůjte tak, aby váha byla rovnoměrně rozložena na chodidlech (vzpřímeně, s vysunutým hrudníkem a zastrčeným břichem). Mluvte spíše hlubším altem než vysoko posazeným pronikavým hlasem. První věty k hostům by vždy měly být proneseny v podobném duchu jako „Jsem rád, že jsem tady mezi Vámi. Jsem ráda, že jste tady, záleží mi na tom, aby jste byli spokojeni a dobře se bavili…“ Projevíte tím přátelský zájem. Zapomeňte na lhostejný nebo rozpačitý výraz. Obličej musí být živý a radostný. Pozor však na grimasy smíchu. Působí neupřímně.

 

Dívejte se do očí.

Neuhýbejte pohledem, vstřícně vyhledávejte očima tváře ostatních.

 

Nebuďte strnulý.

Dýchejte uvolněně a potlačte hluboké nádechy. Nestůjte jako nervózní školák před tabulí. Nebudete tak působit strnule.

 

Dobře a vhodně se oblečte.

Nechte si poradit od svého zrcadla a zkontrolujte svůj vzhled. Vhodné oblečení je vždy tajemstvím úspěchu. Nebuďte příliš odvážní. Dbejte na přiměřenost a soulad s povahou akce. Pokud budete mít pochybnosti o svém vzhledu, nechte si poradit. Vy sám však nakonec musíte věřit, že jste zvolil správně. Jenom tak Vaše nejistota neoslabí Vaše skvělé vystupování.

 

Zapomeňte na rozpačitá gesta.

Pokud mluvíte, nehrajte si. Máme na mysli nervózní pohrávání si s tužkou, prsteny, vázankou atp. Při rozhovoru s druhými byste měli soustředit veškerou pozornost na partnera a měl byste budit dojem člověka, který se umí soustředit a naslouchat.

 

Překvapte smyslem pro humor.

Buďte zábavní a vtipní. Snažte se upoutat pozornost hostů něčím nepředvídaným, vtipným, třeba anekdotou, citátem, otázkou nebo provokativním slovem. Používejte nejen fakta, ale i metafory, aby Vaše slova působila přesvědčivě.

 

Nemluvte složitě a dlouze.

Je lépe svou uvítací řeč nečíst. Vyhýbejte se proto dlouhým složitým textům. Pokud nevěříte své paměti, napište si pár záchytných a důležitých bodů, podle kterých se budete rychle orientovat. Můžete i říci pár úvodních vět říci zpaměti a šikovně sdělit hostům, že jste si udělal pár poznámek. Pak už můžete použít Váš dopředu připravený text. Vždy si ale udržujte oční kontakt se svými hosty.

 

Věřte si a ukažte svou osobnost.

Mějte na paměti. Úspěch řečníka a přesvědčování, dle zmíněné paní Samoff, závisí z osmi % na obsahu, z dvaačtyřiceti % na vzhledu a z padesáti % na přednesu.

 


Pokud soubor v PC nemůžete otevřít, zřejmě nemáte nainstalovaný AdobeAcrobatReader.
Program si můžete stáhnout a následně nainstalovat z této stránky .