Dobré ráno, dnes je sobota 25.5.2024, svátek slaví Viola, zítra Filip.

Proslovy a projevy - vzor svatebního, smutečního, veřejného proslovu

proslov_otce_nevesty.jpgZřejmě každý čas od času musí pronést nějaký proslov. V některých zemích, kde není tak velký ostych jako v ČR si v tom přímo libují (např. USA). My ale v tom nejsme tak sběhlí a určitě mnozí z nás nepohrdnou třeba vzorem svatební řeči otce nevěsty. V níže uvedeném PDF souboru jsou ale desítky proslovů, které se v "běžném" životě mohou hodit. Tak ať dobře psolovy poslouží ...

Na konci stránky ke stažení PDF soubor, který obsahuje např.

Slavnostní proslovy

Projev syna k matčiným narozeninám
Projev k manželčiným narozeninám
Projev k narozeninám přítele
Proslov sestry k bratrovým narozeninám
Řeč vnučky k narozeninám dědečka
Proslov kmotry při křtu
Řeč kmotra při křtu
Řeč otce k zásnubám dcery
Svatební řeč otce nevěsty
Svatební řeč přítele novomanželům
Řeč snachy ke stříbrné svatbě rodičů
Proslov syna ke zlaté svatbě rodičů
Proslov starosty ke zlaté svatbě
Řeč při vánočním setkání v kruhu rodiny
Řeč k oslavě Silvestra
Poděkování hostitelce za slavnostní večeři
Řeč dědečka při oslavě narozenin jeho vnučky
Řeč na třídní schůzce bývalých spolužáků

Smuteční proslovy

Projev přítele při pohřbu
Smuteční projev spolupracovníka k úmrtí kolegy
Smuteční proslov nadřízeného k úmrtí
Kolegové se loučí se spolupracovnicí
Smuteční projev nad oběťmi katastrofy

Proslovy při obchodních a slavnostních příležitostech

Proslov k výročí zaměstnání
Proslov spolupracovníka k šéfovým narozeninám
Proslov při narozeninách kolegy
Prolov šéfové na rozloučenou se spolupracovnicí
Proslov při odchodu do důchodu
Proslov spolupracovnice na rozloučenou se šéfem
Poděkování odcházející zaměstnankyně
Proslov při podnikové vánoční oslavě
Proslov při setkání důchodců
Proslov na téma "Osobnost manažera"

Proslovy v klubech, spolcích, svazech

Projev při zahájení schůze valné hromady
Projev v klubu seniorů
Proslov na počest zasloužilého člena spolku
Sportovní proslovy (různé)
Spolková vánoční zábava

Projevy při veřejných příležitostech

Projev ředitele školy při maturitní oslavě
Proslov učitele k ukončení docházky do základní školy
Projev vedoucího mistra k učňům při ukončení jejich výuky
Řeč při předání výučních listů
Uvítání účastníků na semináři
Proslov k uvedení nového faráře do úřadu
Projev starosty při pokládání základního kamene
Proslov k zahájení výstavy
Proslov při udílení cen ve fotografické soutěži
Projev k výročí založení města
Projev k odhalení pomníku

 

Pokud soubor v PC nemůžete otevřít, zřejmě nemáte nainstalovaný AdobeAcrobatReader.
Program si můžete stáhnout a následně nainstalovat z této stránky .


Conosci il trucco per vincere ai dadi? basta conoscere i dadi truccati e visitare uno dei casino internet!