Příjemnou noc, dnes je neděle 23.6.2024, svátek slaví Zdeňka, zítra Jan.

Kdo komu první podává ruku a další otázky - zkuste odpovědět v testu.

potrasani_rukou.jpgEtiketa, bonton nebo prostě jen ustálená pravidla společenského chování… Není to tak dávno, kdy jejich znalost patřívala k takzvanému dobrému vychování. Dnes už zdaleka není tak obvyklá – schválně, jestli si vzpomenete, jak si správně počínat v některých běžných společenských situacích?

 

 


Pokud jste se sem dostali z vyhledávače a skutečně vás zajímá věc, která je v nadpisu stránky, zde jsou pro vás informace o tom kdo komu podává ruku jako první a další pravidla k podávání rukou:

Asi všichni víme, že ve společnosti mají někteří lidé svá přednostní práva. Ti společensky významnější jsou v určitých rolích zvýhodňováni a je jim tím prokazována úcta. To platí i při představování. Obecně platí, že žena je společensky významnější než muž, starší člověk významnější než mladší a nadřízený významnější než podřízený. Těmto „vyvoleným“ prokazujeme podle společenských zvyklostí o něco větší úctu a přizpůsobíme tomu i své chování. Vždy by mělo platit, že společensky významnější osoba podává jako první ruku., první usedá a první vchází do dveří Jedině kdy přednostní pravidlo neplatí je při scházení ze schodu a při vstupu do restauračních a neznámých prostor. Zde vchází první muž a zasadí se tak o větší bezpečí přítomné dámy.

 

Dilema nad významností osob

Někdy může nastat dilema, kdo je ve společnosti v této chvíli významnější, zda žena, osoba starší nebo člověk vysoce postavený. Většinou se v této nerozhodné chvíli raději rychle orientujeme, abychom předešli trapným okamžikům a dáme přednost ženě, a to nejprve ženě významnějšího partnera.

Výjimky mohou nastat jen v okamžiku, kdy se významnější osoba své pozice vzdá a dá Vám přednost. Po té je strategicky vhodné ji přijmout. Zásadně nepodáváme ruku v sedě a díváme se zpříma do čí. Jediný kdo může při podání ruky zůstat sedět je žena.

 

Podávání rukou bez zbytečných omylů

Při podání ruky kromě pravidla, kdo komu ji podá první dbáme, aby ruce byly samozřejmě čisté, suché a měli přiměřený stisk. Ruku nikomu nedrtíme, nepodáváme ji jako „leklou rybu“, ale přátelsky stiskneme. Zopakujme si pravidlo, že první podává ruku společenský významnější člověk. Pokud se setkají dva páry podá první ruku žena z významného páru ruku ženě druhého páru a potom muži. Po té partnerka muže z méně významného páru nabídne ruku protějšímu muži a tento významnější muž nakonec podá ruku muži méně významnému. Vyplatí se toto pravidlo si vícekrát zopakovat. Nikdy by se ale nemělo příliš dlouho otálet a přemýšlet. Pokud přeci jenom někdo změní pořadí, určitě je to lepší než trapná chvíle nejistého váhání.