Příjemnou noc, dnes je středa 12.6.2024, svátek slaví Antonie, zítra Antonín.

Rozvod manželství a děti - působení na dětskou psychiku

vliv_rozvodu_manzelstvi_na_psychiku_ditete.jpgText zmiňuje jak působí rozvod na děti a jak se s ním vyrovnávají v různém věku. Text také naznačuje, jak je možné zachránit manželství a uvádí několik málo statistik a pohled náš Čechů na tuto problematiku.
___
___

Rozvod a děti

Dospělí se s rozvodovým traumatem vyrovnávají průměrně za dva roky. Jenže u dětí je stav mnohem složitější. Většinou má toto zranění v jejich duši charakter obalené rozbušky čekající na odjištění. Ať už jde o nemluvně či školní dítko, v každém věku je rozvod poznamenává. Dokonce i na prahu dospělosti může pocit ztráty kořenů silně rozkolísat psychiku. Na druhou stranu malé dítě nám o tom sice říci ještě neumí a ze situace takzvaně nemá rozum, ale může být ohrožena jeho základní potřeba jistoty, bezpečí nebo důvěry ve svět, což zpětně ovlivní i spoustu dalších podružností. V předškolním věku se v souvislosti s rozvodem často objevuje zhoršení spánku a strach z odloučení od rodiče nebo jiné pečující osoby. Ve škole jsou tyto děti obvykle hodnoceny jako rozlítostněné, nervózní, nesoustředěné, citlivé a výbušné. U dětí v mladším školním věku jdou také někdy ruku v ruce psychosomatické potíže a zhoršení prospěchu. Chlapci často ventilují své pocity projevy agresivity, hněvu, smutku a různými poruchami chování. Dívky se spíš snaží ve svých omezených možnostech proti rozvodu bojovat.

Existují ovšem i děti, kterým se podařilo se s rozpadem vztahu rodičů celkem lehce srovnat. Klíčový je ovšem v přístup rodičů. Dávají dítěti pocítit, že i když každý teď bydlí zvlášť, jejich lásku k němu to nijak neohrozilo. Rodiče své problémy řeší mimo jeho dosah a ani v nepřítomnosti druhého dospělého ho před dítětem nepomlouvají ani proti němu jinak dítě nenabádají. Jde o přístup rozumných a uvědomělých osobností, kteří nad své zájmy staví prospěch dítěte. Před takovými rodiči smekám, mají velké a dobré srdce. Kéž by jich bylo na našem světě víc!

 

Jde vztah zachránit?

Je jasné, že pokud dlouhodobě v manželství dochází k domácímu násilí, o přetrvání vztahu stát nelze. Oběti bývají často na pokraji svých fyzických a psychických sil. Ukončení svazku jim umožní se sebrat a uchránit tak od násilností hlavně děti.

Cena rozvodu se pohybuje od deseti až ke čtyřiceti tisícům korun, závisí na tom, jak jsou manželé ochotni se vzájemně domluvit na majetkovém vyrovnání a péči o děti. Čím méně komplikací, tím je soudní proces levnější a rychlejší.

I přes značné finanční zatížení však existuje celá řada úplně zbytečných rozvodů, kterým by zabránit určitě šlo. Dostatečně to potvrzuje údaj, že pokud partneři vyhledají byť už v průběhu rozvodu odbornou pomoc, mají dvacetiprocentní šanci manželství harmonizovat. Zkušený odborník s dostatečným výcvikem může partnery seznámit s důležitými informacemi o dopadu jejich jednání na děti a zároveň jim poskytne náhled na jejich situaci. Čím dříve je taková pomoc využita, tím lépe. Ze zdánlivé banality se nemusí vyvinout velmi obtížně řešitelný problém.

V samém finále totiž rozvod neznamená konec všem potížím, ale mnohdy je to teprve začátek velmi intenzivních stresů s puncem opravdovosti. 

 

 

Kdy a kvůli čemu se rozvádíme, dle statistik většinou jen jednou v životě ...

Nejvíce manželství krachuje ve třetím a čtvrtém roce po svatbě. Jde většinou o bezdětné svazky. Dalšími krizovými léty bývá pátý až devátý rok. Ovšem některá manželství se rozpadají dokonce i po patnáctiletém trvání. Vyplývá to většinou z faktu, že se děti osamostatnily, ženy nabývají větší stabilitu v zaměstnání a ekonomickou jistotu. Poslední iluze o společném partnerském soužití se rozplynuly a přicházejí pochybnosti.

Podle údajů Českého statistického úřadu patří mezi nejčastější příčiny rozvodu „rozdílnost povah, názorů a zájmů“. Tento důvod bývá uváděn ve více než čtyřiceti procentech! Jenže podle zkušeností soudců se za oficiálními údaji často skrývá bolestná zkušenost v podobě domácího násilí, za kterou se většinou ženy-oběti stydí. Podle informací centra ROSA se totiž nějaká forma hrubého zacházení vyskytuje v deseti až třiceti procentech rodin. K méně častým důvodům rozpadu manželství patří nevěra – pohybuje se v rozmezí do deseti procent. Kupodivu velkou roli nehraje alkoholismus muže (kolem pěti procent) a neshody v sexuální oblasti (méně než jedno procento). Podle pořadí manželství se statistiky dlouhodobě shodují. Lehce přes osmdesát procent připadá na první rozvody a kolem sedmnácti procent na ty druhé.

 

Rozpad manželství je v ČR tolerován a brán jako jakási "norma"

V České republice se každoročně rozejde přes 31 tisíc oddaných párů, což je asi každé druhé manželství.

Na vysoké rozvodovosti se podle odborníku podepisuje několik faktorů: Manželství v České republice neznamená pro řadu lidí posvátný svazek, jako je tomu u hluboce religiózních států (např. Španělsko, Řecko), kde je rozvodovost výrazně podprůměrná. Naše společnost zastává k rozvodům tolerantní postoj, což se projevuje benevolentními zákony a rychlým aktem hlavně v případě, že se partneři shodnou na vypořádání.

Rozvod je v našich podmínkách vnímán téměř jako norma. V poslední době hraje svou roli i nadměrná orientace na výkon. Poškozené zboží někdy ani neopravujeme a jednoduše vyměníme za nové. Podobný model se přenáší také do milostných vztahů. Život dnes už není chápán jako úděl, který se musí útrpně přijmout a snášet. Trendem je naopak cesta za zábavou, poznáním, užívat si a žít naplno. To popravdě ve starém a okoukaném vztahu moc nejde.