Příjemnou noc, dnes je středa 17.4.2024, svátek slaví Rudolf, zítra Valérie.

Zabezpečení domu a objektu - jste připraveni na útok zloděje nebo požár s evakuací?

zabezpeceni_domu_objektu_pred_pozarem_zlodejem_vytopenim.jpgNaše obydlí je i naším útočištěm. Určitě si nepřejeme vyhořet nebo aby k nám do domu nebo vily vnikl nějaký nenechavec. K tomu, abychom si zabezpečili celý dům od suterénu a sklepa přes gráž, balkón, patro a půdu musíme něco udělat. Text radí na co se zaměřit jako prevenci např. u vyhoření, vykradní a vytopení.

___

___

V dotazníku odpovídá osoba zajímající se o bezpečnost a zabezpečení v domě na následující okruhy otázek s možnostmi - ano, ne, nelze odpovědět.

 

Okolí objektu a oplocení:

 • Jsou keře nižší než 1,2 m ?
 • Jsou na pozemku stromy, jehličnany nižší než 1,2 m? Pokud jsou vyšší, jsou
 • spodní větve do výše 1,2 m zastřiženy?
 • Máte instalovány venkovní detektory pohybu? Před domem? Po stranách domu?
 • Za domem?
 • Máte instalovány venkovní kamery? Před domem? Po stranách domu? Za domem?
 • Je plot nižší než 1,2 m? Není plot masivní a neprůhledný?
 • Je na plotě ostnatý - žiletkový drát? Je branka v plotě uzamykatelná?
 • Umožňuje plot pohled na pozemek?
 • Je plot zajištěn proti podlezení?
 • Hlavní vrata vstupu na pozemek jsou uzamykatelná?
 • Zamyká se přes den hlavní branka?
 • Zamyká se přes den zadní branka?
 • Je u branky funkční zvonek?
 • Je zde instalován videotelefon?
 • Máte na pozemku psa? Pobíhá pes volně?
 • Nejsou na pozemku skrytá místa (za kůlnami, králíkárnami, zahradními domky, stodolou)?
 • Nejsou na pozemku dostupné jakékoliv nástroje nebo zařízení, které mohou být použity k dosažení oken v 1. patře nebo balkonů (žebříky, zahradní stolky atd.)?
 • Nejsou na zahradě (v zahradním domku) věci na grilování, bicykly, sekačky na trávu, ruční nářadí, krumpáče, sekery atd.?
 • Máte na zahradním domku, stodole nebo kůlně instalovány kvalitní zámky?
 • Máte zde petlice, které nelze v zamčeném stavu odmontovat?
 • Je místo pro parkování na pozemku přehledné a trvale osvětlené?
 • Je osvětlení ovládané detektorem?
 • Vidíte z domu na místo pro parkování?
 • Nejsou na pozemku u objektu zásoby paliva (koks, uhlí, dřevo)?
 • Možnosti hašení vzniklého požáru - je na pozemku bazén?
 • Je na pozemku hydrant, nebo přívod vody?
 • Jsou v dosahu nádoby na vodu?
 • Je k dispozici hadice na vodu?
 • Je možný vjezd požárního vozu na pozemek?

 

Garáže:

 • Umístění garáže - je osvětlen prostor před garáží? Je osvětlení spínáno detektorem?
 • Jsou dveře garáže opatřeny jedním nebo dvěma zámky s cylindrickými vložkami?
 • Garáží nelze projít do domu?
 • Jsou okna garáže pevná (neotvírají se)?
 • Jsou okna garáže zamřížovaná?
 • Je v garáži umístěné přenosné hasící zařízení?
 • Je v garáži přívod vody?
 • Je v garáži hadice na vodu?
 • Jsou vgaráži trvala umístěné hořlavé materiály?
 • " Vypínáte síťové napájení ovladače otevírání garážových vrat během dlouhodobé nepřítomnosti?
 • Jsou vrata garáže zajištěna mechanicky během vaší nepřítomnosti?
 • Odnášíte dálkový ovladač pro ovládání garážových vrat z vozidla?

 

Suterén:

 • Není sklep přístupný z venku i zevnitř zároveň?
 • Zamyká se sklep?
 • Panty oken nejdou vysadit, jsou pevné?
 • Je použito bezpečnostní vícebodové kování?
 • Jsou okna zamřížovaná a pevně spojená pomocí hřebíků nebo šroubů?
 • Ovládání oken je uzamykatelné?
 • Umožňují okna průlez osoby?
 • Jsou zajištěny dveře do zahrady proti vysazení z pantů?
 • Jsou zajištěny závorou či jinou mechanickou zábranou?
 • Jsou dveře, nebo dveře do garáže opatřeny jedním nebo dvěma zámky s cylindrickými vložkami?
 • Máte zámek krytý ocelovým plechem?
 • Jsou panty umístěny na vnitřní straně dveří?
 • Jsou zajištěny proti vysazení z pantů?
 • Je v suterénu umístěn přenosný hasicí přístroj?
 • Je v suterénu přívod vody?
 • Je v suterénu hadice na vodu?
 • Jsou k dispozici nádoby na vodu?
 • Je známa úniková cesta?
 • Jsou všechna okna zamřížovaná?
 • Jsou uživatelé objektu seznámeni s únikovou cestou?

 

Hlavní podlaží:

 • Mají okna dvojité panty?
 • Je použito bezpečnostní vícebodové kování?
 • Zajišťují se okna (mechanicky-šroubem, zámkem atp.)?
 • Ovládání oken je uzamykatelné?
 • Jsou vstupní dveře opatřeny jedním nebo dvěma zámky s cylindrickými vložkami?
 • Máte zámek krytý ocelovým plechem?
 • Jsou panty vstupních dveří umístěny na vnitřní straně dveří?
 • Skleněná výplň ve dveřích nebo vedle dveří je z bezpečnostního skla nebo je chráněná mříží?
 • Je ve dveřích kukátko?
 • Jsou zadní dveře jedny?
 • Jsou opatřeny jedním nebo dvěma zámky s cylindrickými vložkami?
 • Máte zámek krytý ocelovým plechem?
 • Jsou panty zadních dveří umístěny na vnitřní straně dveří?
 • Skleněná výplň ve dveřích nebo vedle dveří je z bezpečnostního skla nebo je chráněná mříží?
 • Jsou opatřeny dveře do zahrady jedním nebo dvěma zámky s cylindrickými vložkami?
 • Máte zámek krytý ocelovým plechem? Jsou panty dveří umístěny na vnitřní straně dveří?
 • Skleněná výplň ve dveřích nebo vedle dveří je z bezpečnostního skla nebo je chráněná mříží?
 • Jsou francouzské dveře uzamykatelné?
 • Jaké jsou možnosti hašení vzniklého požáru?
 • Je zde možnost vypnutí plynu a elektrického proudu?
 • Je v hlavním podlaží umístěn přenosný hasící přístroj, je zde přívod vody?
 • Je k použití hadice na vodu a jsou k dispozici nádoby na vodu?
 • Je známa úniková cesta?
 • Je možný únik okny?
 • Jsou uživatelé objektu seznámeni s únikovou cestou?

 

První patro:

 • Mají okna dvojité panty?
 • Je použito bezpečnostní vícebodové kování?
 • Zajišťují se mechanicky - šroubem, zámkem atp.?
 • Je ovládání oken uzamykatelné?
 • Jsou balkónové dveře uzamykatelné?
 • Jsou uzamykatelné zasouvací balkónové dveře?
 • Jaké jsou zde možnosti hašení vzniklého požáru?
 • Je v 1. patře umístěn přenosný hasící přístroj?
 • Je zde přívod vody?
 • Je k použití hadice na vodu a jsou k dispozici nádoby na vodu?
 • Je možné vyskočit z okna či balkónu?
 • Je známa úniková cesta?
 • Je možný bezpečný únik okny?
 • Jsou uživatelé objektu seznámeni s únikovou cestou?

 

Půda:

 • Je půda běžně přístupná?
 • Nejsou v prostorách půdy uskladněny hořlavé materiály?
 • Je zde proveden rozvod elektrického proudu dle předpisů?
 • Je komínové těleso neporušené?
 • Je komín pravidelně čištěn, má vybírací dvířka a je k němu přístup?

 

Střecha:

 • Jsou ve střeše okna?
 • Je možné vniknutí na půdu?
 • Je instalovaný hromosvod, má pravidelné revize?

 

Obecně:

 • Je instalován zabezpečovací - poplachový systém?
 • Je jeho napájení a vedení chráněno?
 • Je systém certifikován?
 • Je systém připojen na monitorovací středisko či využívá lokální signalizaci?
 • Je siréna systému umístěna v bezpečné výšce?
 • Je instalován požární systém?
 • Máte v ložnici detektor požáru?
 • Topíte nebo vaříte na plynu?
 • Máte v kotelně nebo v kuchyni instalovaný detektor úniku plynu?
 • Používáte pro světla elektronické časovače?
 • Časovače se zapínají a vypínají náhodně?
 • Zavíráte a zamykáte vstupní dveře, pokud pobýváte v prostoru za domem?
 • Vybírají vám sousedé nebo příbuzní poštu, stříhají vám trávník a odklízí sníh během vaší delší nepřítomnosti?
 • Víte, koho a jak kontaktovat v případech nouze (policie, hasiči, záchranka)?
 • Máte v domě trezor na cennosti?
 • Je trezor ukotven ve zdi nebo v podlaze?
 • Máte u sousedů uloženy klíče?
 • Znáte program "Bezpečná lokalita" nebo jiné preventivní programy Ministerstva vnitra, Policie ČR či obecních policií?
 • Máte svoji pojišťovnu? Je vaše pojistka správně uzavřena? Jste v kontaktu se svým "pojišťovacím agentem"? Máte ověřené kopie pojistných smluv uložené na bezpečném místě?
 • Máte neprůstřelnou fólii aplikovanou na oknech?
 • Znáte vy i vaši blízcí důležitá telefonní čísla, kam volat v případě nouze?
 • Máte pro případ nouze připraven evakuační plán?


Pravdivým zodpovězením výše uvedených otázek lze ověřit úroveň bezpečnosti vašeho objektu. Je-li poměr kladných a záporných odpovědí nižší než 3:1, je velmi pravděpodobné, že posuzovaný rodinný dům není dobře zabezpečen. V tomto případě je žádoucí se obrátit na odbornou firmu, případně získat další informace k  zabezpečení majetku na

www.gremiumalarm.cz
www.mvcr.cz/bezpecnost/lokalita.html
www.mppraha.cz