Dobré ráno, dnes je úterý 16.7.2024, svátek slaví Luboš, zítra Martina.

Kolaudace rodinného domu - podmínky kolaudace stavby

podminky_kolaudace_rodinneho_domu_stavby.jpgStavební úřad může vydat rozhodnutí o kolaudaci stavby jen tehdy, jsou-li splněny všechny technické, bezpečnostní a právní podmínky pro převzetí stavby do užívání. To neplatí pro drobné nedostatky, které neohrožují zdraví či bezpečnost osob.

___

Kolaudaci stavby se rozumí rozhodnutí stavebního úřadu, jímž povoluje a případně stanoví podmínky užívání stavby k určitému účelu.

Z uvedeného textu lze dovodit, že

a) Smyslem kolaudace je zjistit, zda užívání stavby neohrozí bezpečnost či zdraví osob.

b) Stavební úřad může v kolaudačním rozhodnutí stanovit i podmínky právního charakteru, za jejichž splnění bude možné

stavbu užívat.

c) Bez kolaudačního rozhodnutí nelze stavbu v souladu s právem užívat.

d) Větší nedostatky, které neohrozí zdraví či bezpečnost osob, jsou překážkou vydání kolaudačního rozhodnutí.


2 Z uvedeného textu nelze dovodit, že

a) Nestanoví-li ve svém rozhodnutí stavební úřad podmínky užívání stavby, nelze stavbu užívat.

b) Kolaudace stavby je rozhodnutím.

c) Bylo-li povoleno užívání stavby k určitému účelu, nelze ji užívat k jinému účelu.

d) Smyslem kolaudace stavby je zajistit, že stavba neohrozí zdraví či život osob, které ji budou užívat.
 
 
Související: