Dobré ráno, dnes je středa 21.2.2024, svátek slaví Lenka, zítra Petr.

Jak vyvrtat studnu, stavební povolení, podmínky kolaudace studny a její hloubka

jak_vyvrtat_studnu_stavebni_povoleni_kolaudace_studny.jpgMít vlastní zdroj vody, ať již u rodinného domu, chaty či chalupy se vyplatí. Nejsme odkázáni na dodávky vody z obecního řadu, často máme surovou vodu bez chemického čištění a po zaplacení nákladů na vybudování je navíc i zadarmo. Pro zbudování studny potřebujeme stavební povolení a musí nám ji vyhloubit specializovaná studnařská firma, která má ke své činnosti povolení mj. i od báňského úřadu.

___

____

Než začneme hledat studnaře, je lépe nejdříve najít vodu na svém pozemku, není to ale podmínkou. S nalezením vody obyčejně nebývá velký problém. Otázkou je spíše hloubka a kvalita.

Ač to může vzbuzovat rozpaky, nejjednodušší je oslovit proutkaře. (Pokud s ním už nespolupracuje firma, kterou máme dopředu vybranou.) Je-li proutkař místní, práci mu usnadňuje zkušenost s daným prostředím. Při troše štěstí by měl říci, jak silný pramen se na vytipovaném místě nachází a v jaké hloubce.

Podle typu prostředí (geologického podloží) hledáme buď zvodnělou vrstvu (vrstvu horniny či jiného materiálu, v níž se zadržuje voda přitékající z okolí), anebo hledáme puklinu v hornině, která je naplněná vodou. Pak hledáme takové místo, kde se tyto zvodnělé vrstvy (nebo pukliny) vyskytují nad sebou dvě a kříží se.

 

Stavební úřad

Naše anabáze začíná na stavebním úřadu, který stavbu studny musí povolit a na konci ji zkolaudovat. Úředník nás vybaví informacemi, které dokumenty pro vydání stavebního povolení potřebujeme.

Požadavky úřadů nejsou jednotné. Zatímco jeden stavební úřad vyžaduje posudek státem oprávněného hydrogeologa, jiný jej vůbec chtít nemusí. Jeden stavební úřad může navrhnout provedení tzv. průzkumného vrtu, který pak dodatečně schválí jako studnu, jiný může bazírovat na složitějším postupu. Tyto požadavky nepodceňujme. 

  • Pustíme-li se do průzkumného vrtu bez předchozí dohody s úřadem, může nám místo dodatečného schválení nařídit jeho zasypání.
  • Nevíme-li si rady s vyplněním žádosti o stavební povolení, může nám s ním poradit studnař. Dobrá firma nám dodá k žádosti o stavební povolení i projektovou dokumentaci. 
  • Stavební povolení má platnost dva roky. Je v něm uvedena firma, která studnu zhotoví. Ve stavebním povolení je už také uvedeno maximální množství vody, které budeme moci ze studny denně čerpat (obvykle je to 500-600 litrů na den.)

V souladu s přírodou

Ačkoli mohou nabídky studnařských firem vzbuzovat dojem, že si velikost studny určujeme my sami dopředu, nemusí tomu tak být. Studna je vždy určitým zásahem do přírody, a proto musí být v souladu s ní.

  • V místech, kde je písčité či štěrkovité podloží, nemá cenu trvat na úzkém vrtu, protože se brzy zanese, pokud vůbec bude mít kdy dostatek čisté vody.
  • U chaty na skále nebudeme lpět na klasické studni o metrovém průměru, protože by ji bylo nutné značně nákladně střílet.
  •  Ideální je poradit se studnařem, který v případě, že jeho typ studní není pro nás nejvhodnější, dokáže doporučit kolegu, o němž ví, že nám jeho dílo bude prospěšnější.
  • Vždy buďme obezřetní, jestliže nám studnař nabízí okamžité vrtání či jakoukoli jinou práci bez toho, aby si vše obhlédl na místě! (Někteří si tuto návštěvu účtují, jiní ne.)

Jak vyhloubit studnu - druhy hlolubení

Vrtání - to je nejobvyklejší postup, kopání - široké studny v některých typech podloží, střílení - ve skále.

 

1. Průměr 10-15 cm: studna je v přepočtu na jeden metr hloubky (tzv. běžný metr) nejlevnější. Jde ale o optický klam. Úzká studna musí být hlubší, aby se vytvořil pod úrovní pramene dostatečně vysoký vodní sloupec. Pro zasunutí jednoduchého čerpadla je ovšem tento vrt dostačující.
Studny této šířky se hodí především k rekreačním objektům a k domácnostem s menší spotřebou vody.

2. Průměr 20-25 cm: i tento typ studní patří k úzkým vrtům, umožňují však zapuštění většího čerpadla. Tento typ se již dobře uplatní u rodinných domků.

3. Průměr cca 1 m: pořizovací cena v přepočtu na jeden běžný metr je nejvyšší, zpravidla ale není nutné vrtat do takové hloubky. Předností je snadnější čištění v případě zanesení, s tím souvisí i delší životnost tohoto zdroje vody - od 80 do 100 let. (Životnost úzkých vrtů se udává okolo třiceti let.)

Kromě uvedených typů vrtů existují i studny o průměru 30 až 35 cm a půlmetrové, které se nazývají také vytloukané. Tyto šířky ale nepatří k nejpožadovanějším.

 

Umístění studny

Poloha studny musí zohledňovat hned několik faktorů najednou. Kromě výskytu vody jsou to tyto:

  • Studnu nestavíme doprostřed parcely, protože by se pletla.
  • Pokud je to možné, septik stavíme před domem, kde je blíže komunikaci, aby jej bylo snadné vyvážet, studnu stavíme za domem, dál od komunikace a jiných zdrojů potenciálního znečištění.
  • Umístění studny určuje především studnař tak, aby splnil podmínky stavebního povolení. Musí vzít např. v úvahu polohy studní v sousedství.

Každá studna sbírá vodu z prostoru, který má tvar nálevky. Odborně se této sběrné oblasti říká depresní kužel. Depresní kužele jednotlivých studní se nesmějí překrývat, pakliže si sousedé nemají vzájemně vodu ubírat.

 

Hloubka studny

Hloubka studny závisí nejen na hloubce, v níž nalezneme vodu, ale také na její šířce, neboť ta nám udává, jak vysoký vodní sloupec bude potřeba.
Studnu totiž nehloubíme pouze k místu, kde narazíme na vodu, ale několik metrů pod toto místo, aby se vytvořila zásobárna. Hloubka vody v této zásobárně se nazývá vodním sloupcem.

Obecně platí: vrty o průměru cca 10 cm mají výšku vodního sloupce cca 12 m. Pro dvaceticentimetrové vrty se doporučuje výška vodního sloupce cca 8 metrů.
U širokých studní nám postačí výška vodního sloupce 3 až 4 metry.

 


Zdroj a fotodokumentace k článku: novinky.cz