Dobré ráno, dnes je sobota 13.4.2024, svátek slaví Aleš, zítra Vincenc.

Povinná výbava automobilu, motocyku, tříkolky a traktoru v České republice

povinna_vybava_do_motorovych_vozidel.jpgTaké občas váháte nad tím co patří do povinné výbavy automobilu a co už ne. Není tomu tak dávno, co se mnou kdosi zapředl hovor o tom, jestli je povinností mít v automobilu hasicí přístroj. Já jsem tehdy trval na svém, že patří do doporučené výbavy. A je tomu skutečně tak. Přesvědčete se sami.

 

___

___

Povinná výbava vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena od 1.srpna 2002 vyhláškou 341/2002 Sb.

 

Kategorie vozidel: 

 • N2 - vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností nepřevyšující 12t
 • N3 - dtto s největší povolenou hmotností větší než 12t
 • M2 - vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu osob s více než 9 sedadly včetně řidiče s největší povolenou hmotností nepřevyšující 5t
 • M3 - dtto největší povolenou hmotností větší než 5t

 

Povinná výbava motorových vozidel a přípojných vozidel (§32)

 

1. Pro vozidla kategorií M a N se požaduje vždy tato výbava:

 

a) náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,
b) po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,
c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,
d) klíč na matice (šrouby) kol vozidla,
e) náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

2. Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na:

 • vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M1 a N1 s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
 • městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele.

3. Pro vozidla kategorie T platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmene e), pro vozidla kategorie SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c), d) a e), pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí.

4. Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo.


Povinná výbava motocyklů a tříkolek


Motocykly a motorové tříkolky musí mít tuto minimální výbavu:

 • jednu náhradní pojistku
 • po jedné náhradní žárovce od každého druhu žárovky používané pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně.

Lékárnička, trojúhelník, hasící přístroj

Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí mít ve výbavě příslušný druh autolékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem autolékárničky stanovena zvláštním právním předpisem. Obsah autolékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Autolékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro autolékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se autolékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí autolékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena.

Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v příloze č. 14.

 

Doporučená výbava vozidel (nepovinná výbava)

Minimální výbavu je vhodné rozšířit o následující položky:

 • vlečné lano předepsané délky, s oky pro snadné uchycení a s předepsaným označením červeným praporkem,
 • měřič tlaku vzduchu v pneumatikách,
 • kanystr (alespoň 5l) s rezervou paliva,
 • zásoba vody (cca 2-3 l), pokud možno destilované,
 • hasicí přístroj,
 • 1-2 kolové šrouby nebo matice,
 • bateriová svítilna,
 • pracovní rukavice,
 • hadr nebo papírové utěrky.

Poviná výbava aut, traktorů, motocyklů, tříkolek