Dobrý večer, dnes je pátek 14.6.2024, svátek slaví Roland, zítra Vít.

Znečištěná voda ve studni způsobená chemickou firmou

Jsem vlastníkem studny, ze které jsme doposud brali vodu na koupání, zalévání na zahradě atd. Voda se nám zdála být v poslední době znečištěná a z toho důvodu jsme udělali rozbor. Tím bylo zjištěno, že jsou ve vodě ropné látky. Sousedé postupovali stejně a došli ke stejnému zjištění. Nedaleko našich pozemků je několik menších firem a jedna petrochemická továrna.
___
___


Všechny firmy včetně petrochemické továrny se brání, že předpisy  o ochraně podzemních vod neporušili. Co máme dělat? Máme se s továrnou soudit o náhradu škody? Nebo máme postupovat jinak? Bořivoj


ODPOVĚĎ:

Vymáhání náhrady škody bude aktuální až po zjištění, kdo podzemní vodu znečistil. Vy jako žalobce byste v soudním jednání musel dokázat, že žalovaná strana škodu skutečně způsobila, tj. že existuje příčinná souvislost mezi její činností a vznilou škodou. Dále by se zjišťovalo, zda byl poškozen Váš majetek a jaká je výše škody.

Žalovaný (továrna nebo některá z firem) by mohl namítat, že znečištěná voda Vám nepatří, takže na Vašem majetku vlastně škoda nevznikla. Kromě toho by mohl tvrdit, že výše škody, která má být nahrazena se musí určovat podle stavu věci v době poškození a že v této době ještě poškozen nejste. Eventuální škoda Vám bude vznikat a narůstat až v budoucnosti placením za vodu odebíranou z veřejného vodovodního řadu. Doposud jste měl totiž vodu ze studny zdarma a nyní ji zřejmě budete muset odebírat od oddavatele.

Pokud byste se tedy rozhodl protistranu žalovat, musel byste na základě znaleckých posudků dokázat, že skutečně žalovaná strana znečistila vodu a že Vám vznikla škoda. Byl by to zřejmě finančně náročný spor, kdy je jeho výsledek těžko předvídatelný.

Vy jako postižený vlastník studny byste měl spíše než soudní žalobu podávat podněty, aby tuto záležitost důsledně řešily státní inspekční orgány, které vykonávají vodohospodářský dozor a pečují o ochranu podzemních vod před znečištěním.

Obecně: Platí, že obecnou odpovědnost za škodu má každá fyzická i právnická osoba. Každý odpovídá také  za škodu, která vznikla důsledkem jeho provozní činnosti.

(Občanský zákoník §412, §420, §420a, §443)


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online.