Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Poradna Otázky a odpovědi Vymáhání dluhu přes soud - jak na to

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Vymáhání dluhu přes soud - jak na to Email
Pondělí, 01. březen 2010 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 3551x

Kolega v práci si půjčil částku 1000 Kč, slíbil, že ji vrátí, ale nevrátil. Později začal tvrdit, že si žádnou takovou částku nevypůjčil. Mám ale 2 svědky, kteří při tom seděli s námi v šatně v práci u stolu a slyšeli prosbu o výpůjčku a viděli, že kolegovi dlužníkovi peníze zapůjčuji. Co mám dělat? Na jednu stranu si myslím, že jde o nízkou částku a nechci tím zatěžovat soud (který by se jistě táhl velmi dlouho), ale na druhou stranu chci peníze zpět. Josef

___
___

ODPOVĚĎ:
V řízení o zaplacení peněžité částky může soud i bez slyšení odpůrce vydat platební rozkaz, v němž odpůrci uloží buď do 15 dní zaplatí navrhovali jeho pohledávku a náklady řízení nebo v téže lhůtě podat odpor proti platebnímu rozkazu. Včasným podáním odporu se platební rozkaz ruší a soud nařídí ústní jednání.

V občanském soudním řízení se účastníkům poskytuje spravedlivá ochrana jejich práv a oprávněných zájmů. Jeho účelem je také výchova k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům spoluobčanů. Každý je oprávněn domáhat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno.

Přestava, že soudy se nezabývají malichernými bagatelními záležitostmi je mylná. Občasnský soudní řád nevymezuje nějakou minimální hondotu předmětu sporu, pod kterou by soud mohl projednávání věcí odmítnout.
Nesprávný je i názor, že soudní řízení je vždy zdlouhavé. Je-li v návrhu na zahájení řízení uplatňováno právo na zaplacení peněžité částky, může být návrh velmi stručný. Soudní řízení lze v takovém případě zjednodušit a zkrátit tím, že soud vydá dlužníkovi platební rozkaz, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatitl uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v téže lhůtě podal k soudu odpor proti platebnímu rozkazu (vzor je ke stažení na tomto webu).
Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku.
Měl byste tedy, pane Josefe, svou pohledávku vymáhat soudní cestou, i když jde jen o částku 1000 Kč.

V zájmu výchovy k dodržování zákonů a k plnění povinností je žádoucí, aby věřitelé důsledně vyžadovali od svých dlužníků i plnění malých prokazatelných zzávazků a neváhali předávat všechny tyto záležitosti k vymáhání advokátům. Mnozí dlužníci totiž neplní své malé závazky právě proto, že jim nic nehrozí! Spoléhají se na nechuť věřitelů zatěžovat takovými malichernými věcmi advokáty a soudy.

Dlužník, který se takto spoléhá, možná zaplatí v důsledku soudního vymáhání částku několikunásobně vyšší, než byl  jeho malý nesplněný dluh. Bude totiž povinen uhradit navíc náklady soudního řízení, zejména soudní poplatek a odměnu věřitelova advokáta. Lze předpokládat, že po takové zkušenosti by si tento dlužník asi už nedovolil příště neplnit malý závazek a doufat, že mu to projde a nic se mu nestane.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online

 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny