Příjemnou noc, dnes je neděle 11.6.2023, svátek slaví Bruno, zítra Antonie.

Vydědění manžela, manželky - jak neudělat chybu

Jsme dva synové z prvního manželství našeho otce. Otec zemřel. Za života uzavřel druhé manželství, manželka s ním ale dlouhodobě nežila ve společné domácnosti, nestarala se o něj a žili prakticky jako cizí lidé. Dokonce mu neodpovídala na dopisy a nebrala telefon. Na základě toho se za života tatínek rozhodl, že vydědí manželku.
___
___

My si myslíme, že listina o vydědění má stejné právní náležitosti jako závěť a že je proto nutné z ní vyvodit patřičné důsledky, jako kdyby ustanovil závětí své dědice nás. Když se otec rozhodl, aby jeho manželka nedědila, dle našeho názoru je nutné tuto skutečnost brát v potaz a projevenou otcovu vůli respektovat. Jeho manželka říká, že je manželka se nechala slyšet, že je vydědění mneplatné, protože zákon neumonuje vydědit manželku. Kdo má tedy pravdu? Petr a Aleš

ODPOVĚĎ:
Váš otec, tedy zůstavitel učinil chybu. Místo závěti, ve které by určil za dědice své syny, sepsal listinu o vydědění. Zákon totiž připouští jen vydědění potomků, takže vydědění manželky je stkučně neplatné.

Je škoda, že se váš tatínek za života neporadil s právníkem, tato chyby má závažné právní důsledky především pro vás, potomky.

Dobrou vůlí by bylo, kdyby vyděděná manželka respektovala zůstavitelovu vůli a vzdala se dědictví. To ale není  v tomto případě vynutitelné.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online