Nacházíte se: Zbynekmlcoch.cz Poradna Otázky a odpovědi Neplatnost smlouvy uzavřené v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek

Sponzorované odkazy:

Slovník - hledej:

lékařský
cizí slova
česko-anglický
anglicko-český

Předpověď počasí

Počasí dnes Počasí zítra Počasí pozítří
Další dny...

Vyzkoušejte:

SMS ZDARMA

T-mobile
Telefonica O2

Počet stránek v systému

7307
Neplatnost smlouvy uzavřené v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek Email
Čtvrtek, 04. březen 2010 | Vložil: MUDr. Zbyněk Mlčoch | Zobrazeno: 4923x

Jsem obchodník, mám bratra. Vlastnil jsem hodnotnou věc (meč z 18. století). Potřeboval jsem uhradit při svém podnikání větší částku (šlo o zaplacení dluhů dodavatelům, při prodlení mi hrozilo, že budu povinen zaplatit vysoké smluvní pokuty) a v důsledku toho jsem si vypůjčil od bratra určitou částku na 1 rok. Sepsali jsme zástavní smlouvu na meč.
___
___

Bratr, tedy zástavní věřitel, si v této smlouvě vymínil, že nebude-li půjčená částka i s úroky vrácena do jednoho roku, zástava přejde do jeho vlastnictví a tím bude můj dluh splacen.

Před tím, než jsem meč dal do zástavy, jsem ho nechtěl prodat, protože jsem se domníval, že budu částku do roka mít a tak získám zástavu zpět. Bohužel se mi v podnikání tolik nedařilo. Dluh jsem tedy neuhradil,bratr si zastavený meč přivlastnil. Dotazem u znalce jsem zjistil, že cena meče o mnoho převyšuje vypůjčnou částku, která byla zástavou zajištěna.

 

Bohužel bratr o prodání meče, uhrazení dluhu a ponechání zbytku částky mě nechce ani slyšet. Opravdu už nemám šanci meč získat zpět nebo se domoci zbylé částky z prodeje po zaplacení dluhu? Igor.


ODPOVĚĎ:

Občanský zákoník říká, že je neplatný právní úkon, který se příčí dobrým mravům. Kromě toho také dále umožňuje účastníkovi odstoupit od smlouvy, která je uzavřená v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Vy jste uzavřel výše zmiňovanou zástavní smlouvu v tísni, když Vám hrozilo, že budete povinen zaplatit vysoké smluvní pokuty dodavatelům. Uzavřená smlouva je pro Vás nápadně nevýhodná, protože byste mohl meč prodat, z kupní ceny uhadit své dluhy a zbývající část kupní ceny si ponechat.

Realizace této zástavy věřitelovým přivlastněním si zástavy se příčí dobrým mravům a dokonce nasvědčuje tomu, že patrně jde o trestný čin lichvy. Definice trestného činu lichvy dle trestního zákona: lichvy se dopouští ten, kdo zneužije něčí tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti nebo něčího rozrušení a dá si poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je  k hodnotě vzájeného plnění v hrubém nepoměru.

Můžete se v občanskoprávním soudním řízení domáhat určení, že zástavní smlouva je neplatná. Kromě toho byste mohl oznámit státnímu zastupitelství, či policii trestný čin lichvy a doufat, že místo nákladného a zdlouhavého občanskoprávního soudního řízení Vám orgány činné v trestním řízení pomohou vyřešit tuto záležitost rychle a bez nákladů.

Pohrůžka trestního stíhání za lichvu může být pro Vašeho bratra (zástavního věřitele) účinnou motivací, aby přistoupil na návrh řešení prodejem zastaveného meče a rozdělením kupní ceny mezi Vás a něj.

Obecně: zástava je věc určená k zajištění pohledávky. Zástavní právo umožňje věřiteli domáhat se uspokojení své pohlledávky ze zástavy, jestliže dlužník včas nesplní svůj dluh. Zástavní právo vzniká písemnou smlouvou mezi věřitelem a dlužníkem.

(Obč. z. §39, §49, Trestní zákon § 253, Obč. zák. § 152-172)


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online
 
Share on Myspace
Chci se zeptat, diskutovat...
Dům bylinek
CHORVATSKO - dovolená za neuvěřitelné ceny
--------------------------------------- BIOPOTRAVINY ESHOP
---------------------------------------
Přidat odkaz
Bezplatná právní poradna

Psychotesty online

Alkoholik

Kuřákova plíce

Moje starosti

Příznaky a projevy nemocí

Bylinky pro všechny