Dobré dopoledne, dnes je sobota 13.7.2024, svátek slaví Markéta, zítra Karolína.

Trvalý pobyt v družstevním bytě a souhlas družstva - informace

Má bávalá švagrová zemřela a po sobě zanechala družstevní byt a dvě nezletilé děti (dceru a syna). Soud ustanovil dědici tyto nezletilé děti. Stanovy družstva však počítají pouze se spoluvlastnictvím manželů. Nikoliv sourozenců. Kdo by tedy měl být vlastníkem družstevního podílu?

___
___

Každé z dětí má jiného otce a tudíž i jiného zákonného zástupce. Je nutné vše řešit soudně? Což z finančních důvodů není možné? Můj druhý dotaz se týká nahlášení trvalého bydliště v tomto bytě. Lze do tohoto bytu nahlásit k trvalému pobytu mého bratra, který je zároveň zákonným zástupcem výše uvedené nezletilé dcery? Děkuji za odpověď. Karla

ODPOVĚĎ:

Spoluvlastníci družstevního podílu mohou být jen manželé, proto bude nutné se v této záležitosti dohodnout, že jeden ze sourozenců bude členem družstva a druhý bude mít zástavní právo k tomuto podílu (tak, aby ho mohl druhý sourozenec časem vyplatit) nebo se dohodnout na prodeji bytu a peněžní prostředky si rozdělit.
K přihlášení k trvalému pobytu je potřeba souhlas vlastníka, tedy družstva. Člen družstva není vlastníkem bytu. Družstvo dá souhlas poté, kdy bude vědět, kdo bude členem družstva. Tedy po vyjasnění mezi dědici.


Odpověď poskytla Bezplatná právní poradna online.